Nasza stronica internetowa została przeniesiona na nowy adres.
Za chwilę zostaniesz tam odesłany / odesłana.
Proszę zaznacz w Ulubionych nową nazwę.

http://www.spkottawa.ca

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie


Our Web Site has been moved into a new location.
You will be redirected there in a moment.
Please update your Favorites.

http://www.spkottawa.ca

Polish Combatants' (Veterans) Association in Canada, Branch No. 8 in Ottawa