Lidia Zielińska przekazuje pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów na loterię skarbnikowi, Tadeuszowi Cieńskiemu.