Podpis pod kurdybanem:

Kurdyban, własność Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie, oddział Ottawa, przedstawia symbol stowarzyszenia. Wykonany w 1966 roku przez artystę Stefana Konskiego z Montrealu z okazji 25-ej rocznicy STP.

This cordovan shows the emblem of the Association of Polish Engineers in Canada. Stefan Konski, a Montreal artist, created this work in 1966 for the Ottawa chapter on the occasion of the Association's 25-th anniversary.

Ce cuir de Cordoue montre l'emblème de l'Association des ingénieurs polonais au Canada. Stefan Konski, un artiste montréalais, a créé cette oeuvre en 1966 pour la filiale d'Ottawa à l'occasion du 25e anniversaire de l'association.