Jak napisać dobre résumé?

W zależności od źródła wyłowić można kilka rożnych teorii na temat tzw. doskonałego résumé. Dla osób z kompleksem na punkcie wyobraźni napisano nawet całe programy, których zadaniem jest zgromadzenie danych o osobie i sformatowania ich według jednego z przyjętych modeli résumé. Portale internetowe, wśród nich Monster czy Workopolis, posiadają swoje własne résumé wizards, których efekty nie odbiegają w żaden zasadniczy sposób od któregoś z głównych schematów.

Główny podział w stylach résumé przebiega według linii: résumé chronologiczne vs. résumé tematyczne. W résumé chronologicznym fakty podawane są w takiej samej kolejności, w jakiej się zdarzyły w czasie - od czasowo najnowszego wstecz. W résumé tematycznym fakty pogrupowane są w pewne logiczne kategorie. Na przykład, jeżeli kandydat pracował w ostatnich, powiedzmy, 10 latach jako fizyk i informatyk, informacje na temat przeszłych osiągnięć przedstawione będą w dwóch logicznych, często wzajemnie odciętych od siebie, grupach - badania naukowe i programowanie. Moim zdaniem résumé tematyczne jest znacznie trudniejszym do przygotowania w formie zrozumiałej dla odbiorcy. A przecież pamiętać należy, że:

Zasada no. 1: piszemy dla odbiorcy, nie dla siebie.

Dobre résumé oferuje maksimum informacji na temat kandydata w możliwie najbardziej zagęszczonej formie. Pamiętać należy o tym, że:

 • Normalnie na pozycję ogłaszaną w prasie wpływa typowo od 40 do 400 podań, podań które ktoś musi wstępnie przejrzeć i wyfiltrować te bardziej interesujące. Spróbujmy policzyć: 400 podań po 1 minucie na każde daje 400 minut, czyli mniej więcej jeden dzień roboczy. Na to nikt nie ma ani czasu ani ochoty. Z opinii zasięgniętych u pracowników działów personalnych wynika, że na résumé poświęca się średnio około 15 sekund. Oznacza to, że już w pierwszych 15 sekundach résumé musi zaoferować czytającemu informacje, jakich szuka.
 • Menedżer szukający kandydata może mieć od 4 do 20 résumé. Z tej ilości wybiera 3 do 5 jako kandydatów do interview.

Zasada no. 2: résumé jest moją ulotką reklamową, towarem na sprzedaż jest jego autor/autorka.

Résumé musi być dobrze zbalansowane:

Dłuższe niż 2 strony budzi niechęć u czytającego ("i ja mam to wszystko czytać??!!").

Forma powinna być czytelna, rzucająca się w oczy, podkreślająca rzeczy, na które chcesz zwrócić szczególną uwagę czytającego, ale nie wykraczająca poza granice schludności i typowo biznesowego podejścia (np. użycie 10 różnych czcionek, nawet jeśli starannie sklasyfikowane i logiczne, może wywrzeć skutek wręcz odwrotny do zamierzonego).

Zasada no. 3: oferuj odbiorcy swojego résumé tyle samo ile chciałbyś mieć zaoferowane gdyby sytuacja się odwróciła.

Résumé musi jasno i czytelnie wskazywać na rosnący zakres odpowiedzialności i stopień skomplikowania prac, jakie są w nim opisywane. Podsumowania typu "pracodawca A - kasjer, pracodawca B - kasjer, pracodawca C..." sugerują, że kandydat nie rozwijał swoich umiejętności od momentu, kiedy podjął pierwszą pracę.

Przykład dobrze skomponowanego résumé chronologicznego załączony jest poniżej. Krótki eksperyment z nim dowiedzie każdemu, że résumé to ma szanse na przejście przez kolejne szczeble selekcji, a odrzucone może być dopiero po analizie merytorycznej (no, ale na to już nie ma rady). Oferuje ono czytającemu w nie więcej niż pierwszych 10 sekundach następujące informacje:

 • Kim jestem (imię i nazwisko, adres, kontakt),
 • Czego szukam (sekcja "Employment Objectives"),
 • Co oferuje (sekcja "Summary of Skills and Experience").

Mr. Jan Kowalski

1 Main Street
Ottawa, Ontario H0H 0H0
(613) 123-4567
jan.kowalski@ottawa.com

EMPLOYMENT OBJECTIVE

 • Intermediate software designer position
 • Technical team leader

SUMMARY OF SKILLS AND EXPERIENCE

 • design, coding and testing of real time systems
 • embedded systems design, coding and testing
 • operating systems: UNIX, QNX, Windows
 • programming languages: C, ANSI C++/Visual C++, Java, SQL, shell scripting, Tcl/Tk
 • ISO 9000 compliant process

DETAILED EMPLOYMENT HISTORY

Sept. 1994 - present    SimSoft Inc, Ottawa, Ontario
POSITION:
Software designer

PROJECT: Networked Air Traffic Simulator - Audio Communication

 • Designed, coded & tested the application layer of the prototype audio simulator. This includes system start-up, system resource control, exercise circuit control and circuit control manager for telephone and radio communications.
 • Designed the external control interface to the communication simulator.
 • Team leader of the application group in charge of directing the application software development.
 • Created the real time short term and long-term digital audio record and playback sub-system of the communication simulator.

PROJECT: Networked Air Traffic Communication Simulator

 • Designed, coded and tested the short-term audio record and playback sub-system of the Air Traffic Simulator.
 • Developed time effective algorithm for voice data compression.
 • Solved outstanding bugs and performed upgrades in the original software.

PROJECT: Radar Video Generator

 • Coded, tested and integrated the TCP/UDP external interface to the Radar Video Generator.
 • Worked on the integration of the RVG system with the live customer's system.

July 1992 - Aug. 1994    Chrysler Canada
POSITION:
Software engineer - embedded systems

PROJECT: Automated diagnostics tools

 • Designed and developed software for electronic diagnostics tools for car engines.

June 1990 - May 1992    Institute of Nuclear Research, Warsaw, Poland
POSITION:
Research associate

PROJECT: Industrial use of low energy linear accelerator of electrons

 • Conducted research on effects of radiation on polymers.

EDUCATION

 • M.Eng. with honours (Electronics Engineering), Technical University of Warsaw, May 1990
 • Languages: English, French, Polish
 • Professional affiliation: Professional engineer in Ontario

W imieniu Zarządu SIP Ottawa
Andrzej Gołębiowski


Początek strony