Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie

Strona główna

ZNACZEK SIR KAZIMIERZA GZOWSKIEGO

Poniższą kopertę wraz ze znaczkiem za 5 centów (5 ¢) z podobizną Sir Kazimierza Gzowskiego pochodzącą z roku 1963 można kupić za 5$ CAD (plus koszty wysyłki - w Kanadzie i USA 1$ CAD, wszędzie indziej 2$ CAD). Zainteresowanych prosimy o wysyłanie zamówień z czekami na odpowiednią sumę na adres:

Association of Polish Engineers in Canada
P.O. Box 8093, STATION "T"
Ottawa, Ontario
K1G 3H6
sip@kpk-ottawa.org

Napis na kopercie:
" ... Colonel Gzowski ... is widely known and respected by all classes in the Dominion." Governor general of Canada, in the letter of December 5, 1887 to the Colonial Secretary.

Honouring Sir Casimir Stanislaus Gzowski, A.D.C.
The Fist Issue of:

POLISH ENGINEERING REVIEW
TECHNIK POLSKI
OFFICIAL ORGAN OF THE ASSOCIATION OF POLISH ENGINEERS IN CANADA
SIR CASIMIR STANISLAUS GZOWSKI
1813 - 1898
STYCZEŃ - LUTY
1944
JANUARY - FEBRUARY


HISTORIA ZNACZKA

(według Historii Oddziału Ottawa w latach 1941-1991 inż. Antoniego Świderskiego)

W 1960 r. kol. Adam Jaworski wystąpił z projektem, aby kanadyjski Urząd Pocztowy wydał znaczek Sir Kazimierza Gzowskiego. Początkowe sondy w Urzędzie Pocztowym pokazały, że poczta pod żadnym pozorem tego nie zrobi. Sprawa wydawała się beznadziejna. Jednak, nie tracąc nadziei, postanowiono zwrócić się o współpracę i pomoc do Towarzystwa Kurkowego, którego założycielem i długoletnim Prezesem był Sir Kazimierz Gzowski. Po paru wspólnych wizytach u Ministra Poczty, pani Ellen L. Fairclough, pod naszym wspólnym naciskiem, zgodziła się na wydanie tego znaczka, ale mimo tego, że mieliśmy przygotowane parę wersji tego projektu nie zgodziła się na żadne możliwości czy sugestie twierdząc, że Urząd Pocztowy ma swoich specjalistów. Jak wiemy, znaczek się ukazał i rozszedł się dosłownie po całym świecie. Trzeba było widzieć ilość znaczków czy kopert "the first day issue", kupowanych przez agentów filatelistycznych z różnych krajów.

Zarząd SIP, Ottawa

Początek strony