List przewodni (cover letter)

Załączanie listu przewodniego (tzw. cover letter) do podania o pracę jest sprawą dyskusyjną i decyzja na ten temat powinna być uzależniona od konkretnej sytuacji. Krotko wyjaśnię dlaczego.

W większości tekstów źródłowych na temat technik i strategii poszukiwania pracy list przewodni jest traktowany jako podsumowanie motywów kierujących kandydatem w czasie nawiązywania kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Z tych przyczyn autorzy radzą by list przewodni posiadał następujące elementy:

  • powody, dla których jest wysyłany ("piszę do Pani/Pana w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na pozycję..."),
  • podsumowanie swoich umiejętności ("z załączonego résumé zobaczy Pan/Pani, że posiadam wiedze i kwalifikacje w dziedzinie..."),
  • sposób skontaktowania się ze mną ("jeśli wymaga Pan/Pani więcej informacji na mój temat, udzielę ich podczas interview").

Punkty powyższe budzą pewne zastrzeżenia.

Po pierwsze, w świetle informacji, że na wstępną selekcję dziesiątek, jeśli nie setek, podań poświęca się około 15-20 sekund na każde, dlaczego zamieszczanie dodatkowego materiału do studiowania miałoby stanowić jakąkolwiek pomoc? Faktem jest, że większość agencji pośredniczących w szukaniu pracy (tzw. headhunters) nie załącza listów przewodnich do dokumentów na temat puli kandydatów na otwarcia u klienta. Drugim, równie ważnym argumentem jest fakt, że prawidłowo skomponowane résumé powinno w samym początku informować odbiorcę, czego kandydat szuka (sekcja "Employment Objective" w przykładowym résumé). Po co więc przekazywać tę samą informację dwa razy?

Po drugie, podsumowaniem umiejętności jest właśnie załączone do korespondencji résumé (sekcja "Summary of Skills and Experience" w przykładowym résumé). Kolejny argument o całkowicie zbędnym duplikowaniu tej samej informacji.

Po trzecie, kontakt do kandydata jest również częścią jego résumé, a sformułowania jak powyższe - "jeśli wymaga Pan więcej informacji..." - są niepotrzebnym truizmem. Przecież Twoim celem jest otrzymanie zaproszenia na interview, a celem interview jest zdobycie większej ilości informacji.

List przewodni może mieć sens wtedy, gdy Twoje podanie o pracę nie jest odpowiedzią na konkretną ofertę, ogłoszoną czy to w prasie, czy na internecie. W takiej sytuacji, autor listu powinien dopilnować żeby zawierał on:

  • Nazwisko i imię, pozycję i tytuł osoby, do której jest kierowany. Listy typu "Dear Sir/Madam", "Dear hiring manager" lub "To whom it may concern" wywierają najczęściej skutek odwrotny do zamierzonego - świadczą o niewielkim zainteresowaniu kandydata potencjalnym pracodawcą.
  • Krótki paragraf wyjaśniający, dlaczego korespondencja ta jest wysyłana.
  • Referencje do załączonego résumé w sprawach dotyczących kwalifikacji autora listu.
  • Podziękowanie za zainteresowanie autorem i prośba o zaaranżowanie interview.

Przykład krótkiego listu przewodniego zamieszczony poniżej spełnia wszystkie powyższe warunki.


1 Main Street
Ottawa, Ontario
H0H 0H0

November 30, 2001

Mr. John Smith, Manager, Human Resources
SimLab Inc.
2211 Industrial Avenue
Ottawa ON
H0H 0H0

Dear Sir.

Enclosed, please find a copy of my résumé for the position of Software Engineer. I believe that my extensive education and diversified work experience along with strong work ethic would be a definite asset for your company. I am seeking a rewarding and challenging position where my qualifications and initiative can be utilised.

Please feel free to contact me to arrange an interview. I may be reached at (613) 224-3216 or cell (613) 296-5490.

I look forward to hearing from you and I thank you for your consideration.

Yours sincerely,
    (podpis)
Jan Kowalski

W imieniu Zarządu SIP Ottawa
Andrzej Gołębiowski


Początek strony