III INTERNATIONAL SYMPOSIUM "POLACY RAZEM" - "POLES TOGETHER"
22-25 września 2000, London, UK

SPOTKANIE TECHNIKÓW POLSKICH
W LONDYNIE - WIELKIM SUKCESEM

TECHNICY DIASPORY POLSKIEJ spotkali się z TECHNIKAMI Z KRAJU NA III SYMPOZIUM "Polacy Razem" w LONDYNIE

 Polski Londyn był miejscem spotkania polskich organizacji technicznych z Austrii, Francji, Polski, Szwajcarii, USA oraz z Wielkiej Brytanii, zebranych na uroczystościach z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, które odbyło się w dniach 22-24 września br. w POSK'u.
(Należy zaznaczyć, że POSK - Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, który obecnie jest centrum życia społecznego i kulturalnego polskiej społeczności, powstał (1975r.) w głównej mierze dzięki inicjatywie i zaangażowaniu polskich techników i inżynierów - członków STP).

 Poprzednie dwa sympozja odbyły się w Kraju. Były one organizowane przez FSNT-NOT(Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, znana powszechnie jako NOT; Naczelna Organizacja Techniczna, zrzeszająca ok. 150 000 członków, do którego STP w WB należy od 1995r) oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Chcąc wzbogacić formę obchodów oraz pokazać rozwój techniki i technologii w dziedzinach międzydyscyplinarnych organizatorzy zaprosili do współorganizacji Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie(PTNO) oraz znany w świecie Instytut Włókien Naturalnych z Poznania, który przygotował dla uczestników Sympozjum:

 • materiały naukowe na sesję naukową oraz dla szerokiej publiczności/sympatyków,
 • wystawę gobelinów artystycznych w Galerii POSKu,
 • pokazy najnowszej kolekcji odzieży z najnowszych tkanin w formie teatru mody.

Obie te prezentacje stanowiły swoistą formę edukacji, przedstawiając przykłady symbiozy nauki i sztuki. Zaznaczyć należy, że odbywały się one w czasie trwania w Londynie słynnego Londyńskiego Tygodnia Mody, a Londyn jest uznawany jako światowa stolica mody.

Początek strony

 Patronat nad Sympozjum objęli: Ryszard Kaczorowski - b. prezydent II RP oraz Andrzej Wiszniewski - minister Nauki RP oraz przewodniczący Komitetu Badań Naukowych(KBN).

 Organizatorzy III Sympozjum uzyskali pełne poparcie ze strony JE dr Stanisława Komorowskiego, ambasadora RP w Wielkiej Brytanii oraz pomoc ze strony pracowników ambasady polskiej.

 KOMITET HONOROWY:

 • Stanisław KOMOROWSKI Ambasador RP w Wielkiej Brytanii
 • Jan MOKRZYCKI Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii
 • Aldona KAMELA-SOWIŃSKA Sekretarz Stanu Ministerstwo Skarbu Państwa - Polska
 • Andrzej STELMACHOWSKI Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
 • Ryszard KOZŁOWSKI Dyrektor Generalny Instytutu Włókien Naturalnych(IWN), Polska
 • Edward SZCZEPANIK Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie
 • Andrzej ZIELIŃSKI Prezes FSNT-NOT, Polska

 KOMITET ORGANIZACYJNY:

Adam Ostrowski (prezes STP), Andrzej Jonscher (Komisja Naukowa), Aleksander Bobrowski (STP), Tadeusz Bogucki (STP),Ryszard Chmielowiec (STP), Marek Kasprzykiewicz (STP), Zygmunt Makowski (PTNO), Anna Mitura (STP), Kazimierz Mochliński (STP), Jadwiga Nawolska (STP), Stanisław Portalski (PTNO), Jerzy Habdank-Toczyski (STP), Stanisław Rusiecki (STP), Monika Skowrońska (sekretarz), Artur Rynkiewicz (POSK).

 OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

Monika Ławacz (Amb.RP), Ewa Becla (program art.), Ania Becla (grafika), Katarzyna Bzowska-Budd (media), Bohdan Graff (Szwajcaria), Andrzej Lichtarowicz (STP), Małgorzata Muzyczek (IWN), Monika Obrębska (STIP-Francja), Jerzy Płoszajski (STP), Stach Odrowąż-Pieniążek (TACAP), Tadeusz Walczak (PFK), Kazimierz Wawrzyniak (FSNT-NOT), Beata Wyniczenko (British-Polish Chamber of Commerce), Janusz Zastocki (Polonia-Technica; USA).

 Celem tych uroczystości było nie tylko uczczenie dotychczasowej ogromnej pracy kolegów, którzy odeszli, oraz tych, którzy pamiętają ubiegłe lata, ale również - przedstawienie tej zasłużonej organizacji nowemu pokoleniu techników i inżynierów zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii, aby wstąpili do STP w celu kontynuowania działalności w nowych, odmiennych warunkach przyszłego stulecia.

 Dlatego program sympozjum zawierał wiele "przekonywujących do wstąpienia" atrakcyjnych elementów jak:

Program: Piątek, 22 września 2000, POSK, London, UK
Spotkanie Przedstawicieli Polskich Organizacji Technicznych pt: "POZNAJMY SI Ę"
sponsorowane przez p. ministra Andrzeja Wiszniewskiego;

 • 19.00 Recepcja w Sali Malinowej;
 • 19.30 Rozpoczęcie Spotkania, Otwarcie, Prezes STP w Wielkiej Brytanii-inż. Adam Ostrowski
 • 19.30 Inauguracyjny referat, Prezes FSNT-NOT-prof.dr Andrzej Zieliński
 • 19.45 Komentarz-sprawy organizacyjne NOT'u', Sekretarz Generalny FSNT-NOT-kol. Kazimierz Wawrzyniak
 • 19.55 Prezentacja stowarzyszeń/gości, wymiana doświadczeń. Każdy prezes SNT/przedstawiciel przedstawia krótką historię swojego stowarzyszenia rozszerzoną na planszach
 • 20.00 Kolacja/bufet, Rozmowy koleżeńskie/networking. Zakończenie ok. 22.00.

Początek strony

-Sesja Naukowa z 17 referatami,

autorstwa wybitnych specjalistów z Austrii, Francji, Polski, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii, którzy przedstawili nie tylko historię osiągnięć Polaków w krajach ich zamieszkania, ale w języku polskim mówili o stanie badań, w których są zangażowani w swoich firmach - jak również nakreślali kierunki rozwoju w swoich dziedzinach.
Zaznaczyć należy, że pełen tekst referatów będzie opublikowany jako materiały pokonferencyjne w milenijnym wydaniu 70/2000 "Techniki i Nauki". Poniżej podajemy program Sesji, której przewodniczył prof. dr Andrzej Jonsher:

Otwarcia III Sympozjum dokonał:

J.E. dr Stanisław Komorowski - ambasador RP w Wielkiej Brytanii,

a następnie jako Sponsor-Gospodarz przemówił:

Pan Ryszard Kaczorowski - ostatni prezydent II RP

Po nim zabrali głos w imieniu współorganizatorów:

prof. dr Zygmunt A.S. Makowski(wiceprezes PUNO) oraz
prof. dr Andrzej Zieliński(prezes FSNT-NOT).

Następnie prof. Jonscher przedstawił i serdecznie przywitał kol. inż. Jerzego Płoszajskiego, jedynego żyjącego uczestnika zebrania założycielskiego, które odbyło się w dniu 7 września w podczas bombardowania przez Niemców Londynu. Zarząd STP przygotował dla kol. Jerzego Płoszajskiego okolicznościowy list gratulacyjny, który wręczono mu w jego mieszkaniu na specjalnym posiedzeniu Prezydium Zarządu STP w dniu 19.10.00 wraz ze Złotą Odznaką NOT.

Tematyka i program Sesji:

Program: Sobota, 23 września 2000, POSK, London, UK

CZĘŚĆ I

10.25 Prof. dr Andrzej Wiszniewski, Minister Nauki, przew. Komitetu Badań Naukowych - Polska
Zabezpieczenie rozwoju nauki i ekonomii

11.00 Prof. dr Andrzej Lichtarowicz, Uniwersytet Nottingham-Wielka Brytania
Kawitacja - wróg czy przyjaciel?

11.20 Prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski, Konsultant/Architekt-Wielka Brytania
Propozycje Milenijnego nowego centrum Warszawy

11.40 Prof. dr Ryszard Kozłowski, Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych - Polska
Przemysł tekstylny do roku 2020. Zaproszenie na otwarcie wystawy.

CZĘŚĆ II

14.00 Dr Mirosław Wyszyński, Uniwersytet Birmingham - Wielka Brytania.
Zielone silniki - wodór z reformingu paliw poprzez technologie LEAF

14.20 Tomasz Jonscher, BSc,ALCATEL-Wielka Brytania.
Wykonanie projektów radiowych i telekomunikacyjnych

14.40 Dr Monika Obrębska, Machines BULL- Francja
Metoda projektowania i sprawdzania układów scalonych VLSI(Very Large Scale Integration) .

15.00 Mgr inż. Marek Bedyński, Renault - Francja
Virtualne projektowanie samochodów - fikcja czy rzeczywistość

15.20 Mgr inż. Anna Karczemska-Mitura, Imperial College-W. Brytania.,
Era DNA (praca doktorska)

15.40 Dr Anna Wielogórska, Geographical Information Systems-GIS
Technologia GIS oraz teledetekcja w ochronie środowiska

16.00 Dr Czarnowski Stefan, NOT-Towarzystwo Konsultantów Polskich
Program zagospodarowania Karpat, z wyróżnieniem Podhala.

CZĘŚĆ III

Godz. 16.30-18.00 Sesja z planszami
5-cio-minutowe wprowadzenia ustne przez autorów, poczem dyskusja przy planszach, kawa

Prof.dr Stanisław Portalski
Technicy polscy na uchodźstwie w liczbach i wykresach. Wielka Brytania.

Mgr inż. Wiesław Kruszewski oraz mgr inż. Janusz Zastocki
Ważniejsze osiągnięcia techniczne członków Polonia Technica -Stowarzyszenia Inżynierow i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych.

Dr Janusz Romański
Osiągnięcia Polaków w przemyśle helikopterowym w USA. Autor z USA

Dr Bogdan Kurant-Polska, Dr Ryszard Chmielowiec
Ognioodporność tekstyliów. Działalność naukowa dra Carrol-Porczyńskiego. Autorzy z Polski i Wielkiej Brytanii

Mgr inż. Wacław Kulpiński
Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów -Polska

Mgr inż. Wojciech Rogalski
Oczyszczanie dużych miast - Austria

Dr Zbigniew Kostecki
Internet - jako miejsce integracji polskiego biznesu - Niemcy

Dr Włodzimierz Ławacz
EKOPAN- oczyszczanie dołów ściekowych - Polska.

Początek strony

-Wystawa gobelinów artystycznych p.t. "Sploty Natury" w Galerii POSK'u

Trwająca od 23-29.09.2000 - projektowanych przez dr Katarzynę Schmidt-Przewoźną, studentkę prof. Magdaleny Abakanowicz, ze znanego w świecie Instytutu Włókien Naturalnych z Poznania (IWN - założonego 70 lat temu w Wilnie, jako stacja doświadczalna uprawy i przetwórstwa polskiego lnu - obecnie światowego lidera UN-FAO w zakresie badań i rozwoju tej dyscypliny).

 Gobeliny są przykładem zastosowań nowej technologii przetwarzania tego znanego od kilku tysiącleci surowca (który przeżywa prawdziwy renesans w obecnych czasach) - w sztuce (gobeliny, kilimy, odzież). Szerokie zainteresowanie notuje się w także Wielkiej Brytanii.
Otwarcia wystawy dokonała p. Karolina Kaczorowska, małżonka b. prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej.

 Warto zaznaczyć, że wystawę odwiedzili m. inn. minister Nauki RP prof. Andrzej Wiszniewski, b. prezydent II RP p. Ryszard Kaczorowski, Ambasador RP w Wielkiej Brytanii p. dr Stanisław Komorowski, prezes NOTu p. prof. Andrzej Zieliński, stojący na czele 20-osobowej grupy przedstawicieli krajowych stowarzyszeń technicznych oraz prezesi polskich organizacji technicznych poza krajem. Wystawę również odwiedził w dniu 25-go września (niedziela) m. inn. Marszałek Sejmu p. Maciej Płażyński, goszczący w Londynie z delegacją rządową, biorącą udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika gen. Władysława Sikorskiego.

-Pokazy Mody IWNu

(specjalna kolekcja odzieży z materiałow z włókien naturalnych, głównie lnu, konopii i jedwabiu) najnowszej kolekcji zaprojektowanej przez p. Jolę Załęcką z IWNu, którą przedstawiono dwa razy dla londyńskiej publiczności w okresie trwania słynnego Londyńskiego Tygodnia Mody.

 Warto nadmienić, że kolekcję przedstawiała osobiście p. Izabela Trojanowska, słynna piosenkarka i aktorka z serii telewizyjnej KLAN, grająca rolę Moniki Ross, projektantki mody.

 Kolekcja bardzo podobała się publiczności, która nagrodziła autorkę i urodziwe modelki oraz "projektantkę mody z ekranu" - wieloma brawami, nie tylko za piosenki, ale również za prezentacje wzorów, w które była ubierana. Pokaz uzupełniono występem grupy londyńskich aktorów zatytułowanym "A mnie jest szkoda lata" reżyserii p. Ewy Becli.

-Wystawa Książki Naukowo-Technicznej

(zorganizowana przez PTNO oraz Biblioteke Polską POSKu w Londynie). Ta stosunkowo skromna wystawa obejmowała wydawnictwa PTNO, PUCALu, STP w WB oraz wybrane pozycje ze zbiorów Biblioteki Polskiej.

Początek strony

-Spotkanie biznesowe. Business Micro-Seminar:

"Investment opportunity in Polish SME's"

Współorganizowane przez STP i BPCC Brytyjsko-Polską Izbę Handlową przy poparciu polskiego Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Brytyjskiego Trade Partners UK (ramienia handlowego DTI; Ministerstwa Handlu i Przemysłu) nie przebiegło wg pierwotnych założeń , co było związane z okresowymi problemami społeczno-politycznymi w WB (kryzys paliwowy, prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych, itd - spowodowało stosunkowo małe zainteresowanie seminarium). Dlatego seminarium zostalo zmniejszone do 35 uczestników. Jednak i w tym wymiarze firmy uczestniczące wyraziły chęć inwestowania w Polsce (mówiono o wartościach ca US$75 mln.). Program sympozjum przedstawiał się następująco:

PROGRAMME

9:30-Registration: Malinowa Room

Part I. Chair: Mr Kazimierz Mochliński-Wice-chairman of the Institution of Polish Engineers in Great Britain.
10:00-10:10 -Opening by dr Richard Chmielowiec; Vice-chairman of the Institution of Polish Engineers in Great Britain - Presentation of the participants.
10:10-10:40 -A British perspective on the present state of cooperation between British and Polish partners by Adam Robiński; Export Promoter "Trade Partners UK".
10:40-11:15 -Investment in Poland- Mr Bogdan Zagrobelny- Councilor, Economic and Commercial Department - Polish Embassy in Great Britain.
11:15-11:30 - Coffee break,
11:30-12:00 -Case Study 1-British Apparel Manufactureręs story on investing in Poland: Mr Henri Strzelecki, President of the "Henri-Lloyd" Ltd. UK,
12:15-14:00 -Lunch at Lowiczanka Restaurant

Part II: Chair: Mr Kazimierz Mochlińsk i-Wicechairman of the Institution of Polish Engineers in Great Britain.
14:00-14:20 -Case Study 2 -Story of the Industrial Glass Importer/Exporter on business dealings in Poland: Mr Krzysztof Walczak, MD; "Concord Glass" Plc, UK,
14:20-16:00 -Business Talks (with Coffee Breaks). Speakers and consultants had been answering questions. Documentation on Privatisation in Poland provided by the Treasury Ministry was distributed and greatly appreciated by the participants. A promotional brochures of Podkarpackie i Wielkopolskie (incl. MTP) Voivodeships were distributed.
Contact: STPwWB@aol.com

Number of participants: 35 persons from the British industry, trade and consulting companies plus guests of the III Symposium "Poles Together" (eminent personalities/chairmen of the scientific/ technical associations, which are members of NOT- the Federation of the Polish Engineers in Warsaw, which associates ca 150,000 members), as well as engineers-delegates from Austria and USA.

Wyróżnienia:

Zaznaczyć należy, że w czasie III Sympozjum 4 kolegów z STP w W. Brytanii zostało wyróżnionych przez FSNT-NOT złotymi odznakami Naczelnej Organizacji Technicznej (kol. J. Płoszajski, K. Mochliński, S. Rusiecki i T. Bogucki). STP natomiast odznaczyło 13 gości odznakami Stowarzyszenia, które przyznano:

Złotą - prez. Ryszardowi Kaczorowskiemu, min. Andrzejowi Wiszniewskiemu, dyr. Generalnemu KBN, p. Zdzisławowi Stachurze, prof. Andrzejowi Jonscherowi, dyr. IWN p.Ryszardowi Kozłowskiemu, kol. Januszowi Kulpińskiemu z Łodzi, mec. Monice Skowrońskiej, kol. Henrykowi Strzeleckiemu z firmy Henri-Lloyd Ltd,

Srebrną - prezes "Polonia-Technica" z USA - kol. Janusz Zastocki, prezes STIP dr Monika Obrębska z Francji, kol. Małgorzata Gosiewska z Austri (delgat STIP), p. Monika Ławacz, przedstawicielka Ambasady RP w W. Brytanii oraz Anna Karczemska-Mitura z STP w Wielkiej Brytanii.

Podziękowania pisemne otrzymały osoby biorące udział w pracach komitetu organizacyjnego lub współpracujące w przygotowaniu III Sympozjum jak na przykład panie: Ewa i Ania Becla, Janina Baranowska, Katarzyna Bzowska-Budd, Zdzisław Jagodziński, Stefan Kozerski, Zygmunt A.S. Makowski, Maciej Mróz, Małgorzata Muzyczek, Monika Lewandowska, Jan Peisert, Katarzyna Schmidt-Przewoźna, Elżbieta Raciniewska, George Szpala, Izabela Trojanowska, Kazimierz Wawrzyniak, Beata Wyniczenko, Jola Załęcka.

Początek strony

Zarząd STP dziękuje również (kopią niniejszego raportu):

 • współorganizatorom III Sympozjum, a mianowicie: FSNT-NOT, PTNO, Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska".
 • Patronom III Sympozjum,
 • Członkom Komitetów Honorowego i Organizacyjnego III Sympozjum,
 • Autorom referatów wygłoszonych w czasie III Sympozjum oraz autorom wystawy i pokazów mody (dla których organizatorzy przygotowali specjalne pisemne podziękowanie, oraz prezenterom),
 • Oficjalnym uczestnikom z Austrii, Francji, Szwajcarii, Polski, USA i Wielkiej Brytanii, Ministerstwu Nauki-Komitetowi Badań Naukowych RP, IWN w Poznaniu oraz Zarządowi POSK, Bibliotece Polskiej, Kierownictwu Restauracji "Łowiczanka", "Dziennikowi Polskiemu" British-Polish Council (allocating for STP the invit. tickets to unveiling of the Gen. Sikorski Statue ceremony on 25th of September),
 • Sponsorom finansowym III Sympozjum i Seminarium Biznesu (POSK, Henri-Lloyd Ltd, Jan Dzienisiewicz Trust, Polish Regency Tours, Polish National Tourist Office-London, Technical and Commercial Assistance to Poland, Instytut Włókien Naturalnych-Poznań, Trade Partners UK, "Poznan Fashion Week" - MTP, Fundacja Feliksa Laskiego, KGHM-Polish Cooper Limited).
 • Stowarzyszeniu Techników i Inżynierów Polskich we Francji (za Album Internetowy).
 • Członkom STP, którzy odpowiedzieli na Apel Zarządu i finansowo lub osobiście pomogli w przygotowaniach organizacyjnych, lista ukaże się w Biuletynie STP,
 • Członkom STP i ich rodzinom, którzy włożyli ogromny wkład pracy i zangażowanie finansowe w proces przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia prac organizacyjnych III Sympozjum: Zofia Bogucka, Christine-Marie Chmielowiec, Danuta i Stanisław Łochowscy, Jadwiga Nawolska, Marie-Louise Ostrowska, Stach Odrowąż-Pieniążek, Barbara Wójcik.
 • Przedstawicielom miejscowej drużyny harcerzy z Hufca Warszawa, na czele z druhami Krzysztofem Jasińskim i Andrzejem Borkowskim - pomagającym w obsłudze recepcyjnej.

Plaque of Appreciation przyznano dla:

 • dr Stanisław Komorowski, ambasador RP w WB, za poparcie oraz pomoc w organizacji III Sympozjum, który wręczono na specjalnym spotkaniu w Ambasadzie w dniu 10.11.2000 oraz
 • FSNT-NOT w Warszawie.
 • Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu.
 • prelegenci poniedziałkowego seminarium biznesu: Mr Adam Robiński - "Trade Partners UK", Mr Bogdan Zagrobelny - Economic & Commercial Department-Polish Embassy, Mr Henri Strzelecki-Henri-Lloyd Ltd, Mr Krzysztof Walczak - "Concorde Glass" Plc and Mr Kazimierz Mochliński - STP(chair-person).
 • Wojewodowie: Podkarpacki - za materiały promocyjne dostarczone na III Sympozjum oraz Wielkopolski - za materiały promocyjne i pomoc IWNowi w kosztach transportu.

Początek strony

Upominki dla STP w WB otrzymano od: min. A.Wiszniewskiego, posła W. Majewskiego, prezesa A.Zielińskiego, prezesów z Polonia-Technica USA, prezesa STP we Francji, prezesa Krajowej Izby Racjonalizatorów z Łodzi.

Następne IV Sympozjum "Polacy Razem" odbędzie się w roku przyszłym w Wilnie. Rocznicę 60-lecia obchodzić będzie w przyszłym roku "Polonia-Technica" z USA.

Publikacje nt. III Sympozjum:

 W Dzienniku Polskim (5 artykułów), "World Apparel on-line monthly magazine", TVPolonia "Wieści Polonijne" (5.10.00 oraz 25.10.00) oraz Tygodniu Polskim(2). Radio "Polonia" - program zagraniczny.

 Biuletyny Polskich Stowarzyszeń Techników Inżynierów:

Niemcy - przyrzeczono wprowadzić do: HYPERLINK http://www.ptm-d.com albo albo HYPERLINK http://www.polonia.org gdzie informacja o III Sympozjum jest umieszczona pod adresem: STIP(Francja).
Przygotuje dr Zbigniew Kostecki; Kongres Polonii Niemieckiej T.z.-Polskie Towarzystwo Medyczne T.z. D-47798 Krefeld, Ostwall 97. Tel. +49-2151-613013, Fax: 02151-608802.

 Polska - Patrz "Przegląd Techniczny" Nr 43-44/2000.

Autorów referatów redakcja "Techniki i Nauki" wkrótce poprosi o nadesłanie pełnego tekstu referatów (format i inne dane) do milenijnego (po-konferencyjnego materiału) Nru 70/2000.

Początek strony

Najciekawsze uwagi z prasy dot. III Sympozjum:

Za Ireną Faber z "Przeglądu Technicznego" (Nr 43-44/2000)- o wypowiedzi min. A. Wiszniewskiego w czasie piątkowego spotkania koleżeńskiego p.t. Poznajmy się

"Nowe miejsce dla legendy":
Nazwiska wspaniałe. Nazwiska-legendy. Do legendy najwybitniejszych Polaków na obczyźnie, o której tak niedawno jeszcze można było mówić tylko szeptem, nawiązał minister nauki, prof. Andrzej Wiszniewski.

Bo przecież Polacy Razem zebrali się w Londynie rżównież po to, by wspólnie znaleźć miejsce dla tej legendy w nowej rzeczywistości. A choć to tylko szacunki, można przyjąć, że poza krajem pracuje kilkadziesiąt tysięcy polskich naukowców, inżynierżów i technikżów. Największych osiągnięć dokonuje się we współpracy diaspory i kraju.

Uważam, że ta współpraca jest potrzebą serca wielu ludzi, którzy noszą obce paszporty w kieszeni, ale polskość w sercu. Możliwości jest wiele, a duże interesy robi się nie w krajach o ugruntowanej gospodarce, lecz w krajach o gospodarce rozwijającej się. Dlatego Polska jest miejscem idealnym. Szalenie ważna może okazać się też pomoc rodaków pracujących za granicą we wciąganiu polskich instytucji do wspólnych projektów 5-go Programu Ramowego.

Krystyna Cywińska w swoim cotygodniowym, felietonie o jednowyrazowym tytule tym razem p.t. "Skleroza" ("Tydzień Polski" 23.09.2000) pisała o nagromadzeniu się dużej ilości jubileuszów w ostatnim okresie w Londynie (...)nie obrastając w fundusze, obrastamy w jubileusze (...) Jubileusz Stowarzyszenia Techników Polskich pod hasłem "Polacy Razem" ma ambitniejszy charakter. Z sesjami naukowymi. Z wystawą naukowych książek. Z ministrem nauki, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych Rządu RP, prof. dr A. Wiszniewskim. Czyli mniej jublu, a więcej technologii. Okraszonej pokazem mody. I urody "Moniki" z telewizyjnego serialu "Klan" I. Trojanowskiej. Dalej cytując wspaniałe osiągnięcia inżynierów polskich w latach ubiegłych z książki o "Historii STP" pisze - dorobek organizacyjny, fachowy i naukowy przerasta inne organizacje.(...). Zmarnowane to dla Polski pokolenie inżynierów i naukowców. Inne z ich wiedzy i zdolności korzystały kraje. Jeszcze jeden przyczynek do strat technologii w Polsce. (...) Pozostały nam jubileusze, odżywka na sklerozę. A o czym to ja? Przepraszam, zapomniałam. Kropka.

Andrzej Maria Borkowski, znany krytyk -historyk sztuki w swojej recenzji z wystawy "Textile Art-Natural Interweaves" Instytutu Włókien Naturalnych z Poznania, która to wystawa towarzyszyła III Sympozjum podkreślił m.inn. że "pomysł wystawy (z przedstawieniem również opracowań badawczych Instytutu), poza wartością artystyczną(świetne gobeliny artystyczne artystki dr Katarzyny Schmidt-Przewoźnej) jest ważną ideą powiązania sztuki z przemysłem". Tydzień Polski,18.10.2000.

T.A.T. Roman, w artykule "A mnie jest szkoda lata" (był to tytuł pierwszej części programu artystycznego obchodów 60-lecia). Dziennik Polski z 18.10.2000. (...) połączenie poezji, muzyki, pięknych ubiorów, młodości i jesieni okazało się nader udane. Można było poczuć się zauroczonym. A po to przecież chodzimy do teatru. (...) Brawo panowie Technicy! Inne organizacje i stowarzyszenia powinny brać z Was przykład, w jak oryginalny sposób można świętować jubileusze. Korzysta przy tym także publiczność, mająca okazję obejrzeć nowy spektakl i dowiedzieć się czegoś o jubilacie. Nota bene: było ich dwóch: STP w WB i poznański IWN, obchodzący swoje 70-lecie również w ...Londynie (dod. autora Raportu).

Wiceprezes FSNT-NOT Stanisław Zaremba na seminarium biznesu w poniedziałek 25 września br. zaoferował firmom brytyjskim ekspertyzę polskich inżynierżw i świetną sieć lokalową 50 domów technika rozlokowanych po całym kraju. Takiej sieci nie maja nawet największe zagraniczne firmy konsultingowe w Polsce, które kierują swoich klientów inwestorów w zasadzie do 5 największych miast, które już są "właściwie zatkane", a przecież możliwości inwestycyjne tkwią właśnie poza tymi pięcioma ośrodkami. Nasi inżynierowie doskonale znają warunki u naszych sąsiadów, mogliby pomżc również inwestorom brytyjskim w tych krajach. Wielu z naszych kolegów od dawna współpracowało z kolegami z Białorusi, Ukrainy czy państw bałtyckich.

Życzenia przesłali:

 • Kanada: prezes Zarządu Głównego, inż. Jan Cytowski oraz wiceprezes inż. Mieczysław Bornet.
 • Niemcy: przewodniczący Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników, inż. dypl. Cezar Wojciechowski oraz dr Zbigniew Kostecki, redaktor naczelny znanej gazety internetowej http://www.polonia.org,
 • Litwa: prezes Stowarzyszenia Techników Polskich - mgr inż. Jan Andrzejewski z przeproszeniem za nagłe odwołanie udziału delegacji Litwy,
 • Republika Południowej Afryki: członek Zarządu STP w RPA - Antoni Urban,
 • Redakcja "Dziennika Polskiego",
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie-prof. dr Edward Szczepanik,
 • Wielu indywidualnych członków STP w WB, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału.

Podsumowanie w liczbach:

 • Ilość uczestników Sesji Naukowej - 87 osób,
 • Ilość prelegentów Sesji Naukowej - 18,
 • Ilość osób oglądających wystawy - 480,
 • Ilość osób uczestniczących w spotkaniu technicznym - 64,
 • Ilość osób uczestników seminarium biznesu - 35,
 • Ilość widzów pokazów mody - 365.

Uwaga:
Obecna wersja protokołu została zatwierdzona w dniu 19.10.00 na wspólnym posiedzeniu Zarządu STP i Komitetu Organizacyjnego 60-lecia.

Za Komitet Organizacyjny III Sympozjum
Londyn, 26.10.00
Dr inż. Ryszard Chmielowiec,
Wiceprezes STP w WB

Początek strony