ALGORYTM WYNALAZKU - ODCZYT DR TADEUSZA RYGASA

23 stycznia 2001 odbył się kolejny odczyt SIP pod intrygującym tytułem: "Algorytm Wynalazku". Prelegent, dr Tadeusz Rygas jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, a pracę doktorską w dziedzinie chemii polimerów obronił w r.1988 na Uniwersytecie w Waterloo. W Kanadzie przebywa od 1981 roku. Po otrzymaniu doktoratu pracował najpierw w Ontario Research Foundation w Mississauga, a następnie pracował w Stanach Zjednoczonych, w Buffalo Research Laboratories, gdzie uzyskał kilka patentów. W 1998 przeprowadził się do Ottawy i pracuje w Canadian Banknote Company nad rozwojem farb drukarskich używanych do drukowania papierów wartościowych. Tu także uzyskał w ostanich tygodniach jeden patent.

Do definiowania koncepcji i rozwiązania patentowego oraz do znajdowania rozwiązań problemów technicznych stosuje dr Rygas w swej pracy algorytm wynalazku TRIZ, z którym zapoznał się jeszcze w Polsce jako student. Warto wyjaśnić, że nazwa TRIZ jest akronimem nazwy "teoria wynalazczego rozwiązywania problemów" w języku rosyjskim. Bowiem wynalazcą tej metody jest Rosjanin Genrich S. Altshuller. Altshuller wraz ze swoimi kolegami przeanalizował około 1,500,000 patentów i opracował metodę rozwiązywania problemów technicznych. Oparta jest ona na pokonaniu przeciwstawności parametrów (angielskie określenie: "overcoming contradictions"). Metoda ta przyjęła się w całym świecie naukowym gdyż można ją stosować nie tylko tam, gdzie wymagane są rozwiązania inżynierskie, ale i w innych dziedzinach np. w biznesie.

Prelegent przedstawił ogólny opis metody i omówił poszczególne jej elementy. Metoda TRIZ używa kilka stopni analizy oraz około 40 uogólnionych typowych kierunków rozwiązań. Dr Rygas przedstawił też pięć poziomów wynalazków od najprostszego gdzie jedno przeciwieństwo parametrów pozostaje, choć w zmniejszonym stopniu, aż do poziomu najwyższego tj. rozwiązania całkowitego gdzie przedmiot zostaje całkowicie zmieniony, albo następuje wynalezienie nowego fundamentalnego efektu.

Liczne zapytania zebranych wykazały duże zainteresowanie tematem wśród uczestników spotkania. Dalsza ożywiona dyskusja potoczyła się jak zwykle przy kawie i ciastkach.

Miejmy nadzieję, że uczestnictwo w wykładzie umożliwi słuchaczom użycie uproszczonej wersji algorytmu TRIZ bez konieczności kończenia kursów oraz posiadania odpowiednich programów komputerowych. Osoby, które nie były na odczycie mogą znaleźć dokumentację uproszczonej metody Algorytmu Wynalazku wystarczającą do samodzielnego użytkowania tej metody na stronie internetowej www.geocities.com/tpr314/index.htm.

Maria F. Zielińska

Początek strony


WSTĘP PRELEGENTA

Metoda Algorytm Wynalazku, znana również pod nazwą TRIZ, jest metodą która pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych. Metoda ta jest używana przez indywidualnych wynalazców jak również w dużych centrach badawczo-rozwojowych w USA, Japonii i w Europie. Rozwiązywanie problemów z użyciem Algorytmu Wynalazku (TRIZ) polega na systematycznym odpowiadaniu na bardzo ogólne pytania, ułożone w pięć grup. Grupy te odpowiadają poszczególnym etapom rozwiązywania problemu. Algorytm Wynalazku używa czterdziestu ogólnych metod podejścia do problemu oraz poleca rożnorodne zjawiska fizykochemiczne, często mało znane, które należy rozważyć podczas rozwiązywania specyficznych problemów. Prezentacja będzie ilustrowana przykładem praktycznego zastosowania tej metody do uzyskania opatentowanego rozwiązania.

dr Tadeusz Rygas

Początek strony


ŻYCIORYS PRELEGENTA:

Pan dr Tadeusz Rygas ukończył studia techniczne w 1975 na Politechnice Poznańskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej, specjalizując się w Technologii Polimerów. Jeszcze jako student zapoznał się z metodą Algorytmu Wynalazku i od tego czasu stosuje tą metodę w rozwiązywaniu problemów technicznych. Do roku 1981 pracował w Lubonskich "Fosforach", w Dziale Badawczo-Rozwojowym, pracując nad technologiami odzysku kwasu fluorowodorowego. W latach 1978 - 1981 podjął również wieczorowe kursy projektowania maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Poznańskiej.

Z Polski wyjechał w 1981 roku. W Kanadzie przebywa od 1981 roku. Pracę doktorską w dziedzinie chemii polimerów obronił w 1988 roku na University of Waterloo. Przedmiotem tej pracy było badanie polimeryzujących, jednocząsteczkowych warstewek (tak zwanych "Langmuir-Blodgett monolayers"), które były rozpatrywane jako warstwy maskujące do trawienia półprzewodników na bazie krzemu. W latach 1989-1990 pracował w Ontario Research Foundation (Mississauga) nad rozwojem materiałów opartych na polimerach, miedzy innymi nad zastosowaniem fotoreaktywnych pigmentów.

W latach 1991 - 1998 pracował w Buffalo Research Laboratories (USA, firma Allied-Signal, kupiona przez Honeywell, niedawno kupiona przez General Electric). W Buffalo pracował nad technologią kwasu fluorowodorowego oraz technologią zastępczych freonów, bardziej przyjaznych dla przyrody. Tam tez używał metodę "Algorytm Wynalazku" do rozwiązywania problemów technicznych i uzyskał kilka patentów. Od roku 1998 pracuje w firmie "Canadian Banknote" nad rozwojem farb drukarskich służących do drukowania papierów wartościowych, jako szef sekcji farb drukarskich. Tam również osiągnął jedno zgłoszenie patentowe.

Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Posiada poza-zawodowe zainteresowania w dziedzinie muzyki (Napster), pływania i zagadkowych efektów fizycznych.

Początek strony