ZWYKŁE I NIEZWYKŁE ZASTOSOWANIA CIENKICH WARSTW OPTYCZNYCH

Oto intrygujący tytuł kolejnego odczytu SIP, który miał miejsce 21 marca 2000 w Domu Polskim. Prelegentem był dr Jerzy Dobrowolski, znany naukowiec i zasłużony działacz polonijny. Nie będę powtarzać tu życiorysu ani osiągnięć naukowych prelegenta, ale wydaje mi się koniecznością podkreślić jeszcze jedną dziedzinę jego działalności pominiętą tak w Komunikacie Ottawskim kol. Czesława Piasty jak i we wprowadzeniu przed odczytem, a mianowicie zasługi dr Dobrowolskiego w wychowaniu ottawskiej młodzieży polonijnej w duchu polskiej kultury. Przez 25 lat dr Jerzy Dobrowolski prowadził z zapałem i poświęceniem młodzieżowy zespół taneczny wpajając już nie w dziesiątki, ale w setki emigranckich dzieci zrozumienie i miłość do muzyki i tańców polskiego ludu.

Dr Jerzy Dobrowolski jest z wykształcenia fizykiem a polem jego specjalnych zainteresowań naukowych jest optyka, a w szczególności dziedzina tzw. Cienkich warstw. Prelekcję rozpoczął wyjaśnieniem natury i działania cienkich warstw jako filtrów optycznych, które zmieniają spektralne przepuszczanie lub odbicie światła. Cienkie warstwy optyczne mogą być z materiałów nieorganicznych jak metale, dielektryki lub półprzewodniki bądź organicznych jak np. plastyki.

Właściwości działania zależą od stałych optycznych materiałów, ilości nałożonych na siebie warstw i ich poszczególnych grubości. Po tych wyjaśnieniach wstępnych, prelegent przedstawił w skrócie różne dziedziny praktycznego zastosowania warstw cienkich. A jest ich cały gamut począwszy od instrumentów naukowych, poprzez lasery, ekrany komputerowe, filtry dla telekomunikacyjnych kabli optycznych aż do praktycznych zastosowań w życiu codziennym jak szkło architektoniczne, szyby samochodowe, zamiana energii słonecznej w energię cieplną, żarówki oszczędnościowe, opakowania zabezpieczające towary przed zepsuciem czy zabezpieczenie dokumentów i banknotów przed fałszerstwem.

National Research Council, gdzie dr Dobrowolski pracuje nadal jako "Researcher Emeritus", jest specjalnie zainteresowany w zastosowaniu cienkich warstw do produkcji telekomunikacyjnych filtrów wąskotaśmowych, czarnych powłok (stosowanych np. w Kanada Arm), polaryzatorów oraz obroną przed fałszerstwami.

Mimo specjalistycznego tematu odczyt zgromadził ponad czterdzieści osób, a ożywiona dyskusja wykazała duże zainteresowanie uczestników odczytem. Dalsze dyskusje potoczyły się przy zwyczajowym po odczytowym poczęstunku.

Składamy serdecznie podziękowania Prelegentowi za niezwykłe interesujący wieczór.

Maria F. Zielińska

Początek strony