TRENDY EMIGRACYJNE W KANADZIE

Kanada jest tradycyjnie uważana za kraj imigrantów. Istnieje jednak i ruch ludnościowy w odwrotnym kierunku, a mianowicie emigracja z Kanady zagranicę. Może to być emigracja stała lub czasowa. Ta ostatnia zaczyna w ostatnich latach odgrywać coraz poważniejszą rolę w zmianach demograficznych kraju. Emigrantem czasowym jest Kanadyjczyk wyjeżdżający z kraju na dłużej niż sześć miesięcy. Są to wyjazdy bądź na studia, bądź do pracy czasowej bądź w misjach specjalnych. Oczywiście 60% emigracji czasowej skierowana jest to krajów kontynentu amerykańskiego (USA i Ameryka Płd.). Na drugim miejscu jest wciąż wzrastająca emigracja czasowa do Azji wyprzedzając znacznie emigrację do krajów europejskich. Ponieważ, tak jak w większości krajów na świecie, wyjazdy Kanadyjczyków nie są bezpośrednio rejestrowane, śledzenie czasowych ruchów emigracyjnych jest ogromnie skomplikowane. Główny Urząd Statystyczny w Kanadzie używa różnych dostępnych źródeł miejscowych jak i też współpracuje z zagranicą. Korzysta się z danych z punktów granicznych, danych Canada Revenue, danych odnośnie zasiłków na dzieci oraz różnych źródeł zagranicznych. Niestety brak ujednolicenia w zbieraniu danych statystycznych w różnych krajach utrudnia współpracę międzynarodową i trzeba się częstokroć uciekać do metod szacunkowych. Wykazanie jak największej ilości ludności leży w interesie każdej z kanadyjskich prowincji, gdyż od ilości mieszkańców zależy wysokość funduszów przelewanych przez rząd federalny prowincjom na służbę zdrowia, edukację itd.

Ta niezwykle interesująca i ciekawa pogadanka została wygłoszona przez dr Małgorzatę Michałowską, która od chwili przyjazdu do Kanady w 1985 r. pracuje w Statistics Canada i jest obecnie kierownikiem Działu Projektów Specjalnych Wydziału Demografii. Prezentacja dr Michałowskiej wywołała żywą dyskusję wśród zebranych.

Niestety na odczyt przybyło zaledwie 20 osób, gdyż w ten sam dzień Department of Modern Languages Univ. of Ottawa w kooperacji z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej urządził uroczyste otwarcie wystawy Władysława Reymonta w 75. rocznicę jego zgonu, która ściągnęła liczną grupę Polonii. I tu nie sposób nie wyrazić zdziwienia, że mimo wspaniałego kalendarzyka imprez publikowanego comiesięcznie przez KPK, nadal zdarza się od czasu do czasu, że pewne organizacje czy grupy urządzają imprezy, które konkurują ze sobą w czasie. Stwarza to niepotrzebne konflikty, które byłyby przy odrobinie dobrej woli niezwykle łatwe do uniknięcia. Polonia Ottawska jest stosunkowo mała i nie bardzo może zapewnić wystarczającą publikę dwóm konkurencyjnym imprezom.

Maria F. Zielińska
Ottawa, 21/11/2000

Początek strony


WSTĘP PRELEGENTKI

Kanada jest tradycyjnie uważana za kraj imigrantów. Nie oznacza to jednak, że nie wystepuje w tym kraju ruch ludności w odwrotnym kierunku, emigracja z Kanady za granicę. Tak jak w większości krajów na świecie, wyjazdy Kanadyjczyków nie są bezpośrednio rejestrowane co stwarza duże problemy w analizowaniu tego zjawiska. Tematem odczytu jest dyskusja na temat metod i źródeł informacji używanych do szacowania emigracji kanadyjskiej. Przedstawione zostaną również najnowsze tendecje obserwowane w ruchach emigracyjnych z punktu widzenia wielkości emigracji i charakterystyk osób w niej uczestniczących.

dr Małgorzata Michałowska

Początek strony


ŻYCIORYS PRELEGENTKI:

Pani dr Małgorzata Michałowska studia wyższe ukończyła w 1972 w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS) na wydziale ekonometrii. Tam też w 1980 obroniła pracę doktorską z zakresu demografii matematycznej (tablice aktywności zawodowej ludności w Polsce).

W latach 1972-1984 pracowała jako asystent a następnie adiunkt na wydziale Eknomiczno-Społecznym SGPiS. Oprócz zajęć dydaktycznych, prowadziła badania teoretyczne i empiryczne na temat płodności, migracji wewnętrznych i prognoz ludnościowych współpracując z PAN, GUS i ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce.

Z Polski wyjechała w 1984 roku. Spędziła 1 rok w Algierii, wykładając statystykę matematyczną na uniwersytecie w Annabie.

W Kanadzie od 1985 roku. W tym też roku rozpoczęła pracę w Statistics Canada.

Obecnie pracuje na stanowisku szefa sekcji Development and Demographic Methods w Demography Division.

W 1997/1998 była research scholar w International Institute for Applied Systems Analysis w Laxenburg, w Austrii.

Zainteresowania naukowe obejmują metody ilościowe w analizie i pomiarze zjawisk demograficznych i społecznych, szczególnie w takich dziedzinach jak: migracje wewnętrzne i międzynarodowe, szacunki i prognozy ludnościowe, procesy starzenia się ludności, polityka ludnościowa i społeczna.

Jest autorem ponad 40 artykułów i raportów opublikowanych w czasopismach naukowych i sprawozdaniach z konferencji międzynarodowych.

Zainteresowania poza naukowe i sposoby spędzania czasu to: literatura piękna i sztuka, tenis, narciarstwo alpejskie, ogrodnictwo, podróże.

Jest zamężna, mąż jest profesorem na Uniwersytecie Ottawskim. Ma 2 dzieci: 22-letniego syna Marcina, studenta computer engineering na University of Minnesota, jest on członkiem reprezentacji tenisowej uniwersytetu i 12-letnią córkę o imieniu Maja, o artystycznych uzdolnieniach.

Początek strony