"SZTUCZNA INTELIGENCJA: ZAGROŻENIE CZY ZBAWIENIE"
ODCZYT PROF. STANISŁAWA MATWINA

Ten frapujący i niezwykle aktualny temat był przedmiotem odczytu zorganizowanego przez SIP w Domu Polskim SPK w dniu 27 marca 2001. Obecną sytuację w rozwoju komputerów zdolnych do "samodzielnego" myślenia oraz prognozy na przyszłość przedstawił jeden z czołowych naukowców Kanady w tej dziedzinie, prof. Stanisław Matwin z University of Ottawa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, prelegent jest obecnie profesorem Informatyki na University of Ottawa, gdzie kieruje Zakładem Maszyn Uczących się i Inteligentnej Analizy Tekstów i jest autorem ponad stu artykułów naukowych z tej dziedziny. Trudno więc byłoby znaleźć bardziej kwalifikowanego prelegenta by przedstawić ten skomplikowany temat.

Dla tych, którzy nie mieli możności uczestniczyć w wykładzie, warto może przytoczyć krótkie wyjaśnienie terminów "inteligencja" i "sztuczna inteligencja". Wedle encyklopedii "Britannica" inteligencja jest to zdolność uczenia się z doświadczeń, adaptacji do nowych sytuacji, rozumienie pojęć abstrakcyjnych i zdolność użycia zdobytej wiedzy do manipulowania otoczenia. Inteligencja ma bazę biologiczną, jest oparta na cechach genetycznych uformowanych następnie przez naukę i doświadczenie. Sztuczna inteligencja jest to zdolność komputera lub robota kierowanego przez komputer do wykonywania czynności przypisywanych wyższym procesom intelektualnym i związanych zwykle z mózgiem ludzkim, jak zdolność do rozumowania, generalizacji, odkrywania znaczenia jakiegoś faktu czy nauki z przeżytych doświadczeń.

Rozwój techniki w ostatnich latach pozwolił na ogromny postęp na tym polu, a dzięki niezwykłej szybkości komputera w wykonywaniu rożnych manipulacji cyfrowych oraz umiejętności automatycznego włączania nowo odebranych "doświadczeń" do uprzednio włożonych instrukcji, współczesny komputer może z powodzeniem w wielu sytuacjach zastąpić mózg ludzki. Profesor Matwin przedstawił szereg interesujących przykładów zastosowania sztucznej inteligencji w przemyśle czy wojskowości. Oczywiście, czy rozwój wiedzy w tym dziale zostanie użyty dla powszechnego dobra, czy stanie się jeszcze jednym narzędziem zagrożenia ludzkości, będzie zależało jedynie od ludzi mającym dostęp do "myślących" maszyn i którzy będą znali tajniki ich operowania.

Temat przedstawiony został w taki sposób, aby wywołać reakcje słuchaczy. Że się to podejście całkowicie prelegentowi udało, może świadczyć ilość zapytań i ożywiona dyskusja, która zakończyła prelekcję.

Maria F. Zielińska

Początek strony


WSTĘP PRELEGENTA

Wokół sztucznej inteligencji nagromadziło się wiele nieporozumień. Jedni obawiają się, że inteligentne roboty mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Inni uważają, że inteligentne komputery będą nas wypierać z coraz to nowych zawodów i dziedzin życia, i że w końcu doprowadzą do upadku więzów międzyludzkich, do izolacji ludzi, którzy będą się czuli lepiej w towarzystwie inteligentnego komputera niż w towarzystwie drugiej osoby. Ale co właściwie rozumiemy mówiąc "inteligentny komputer"? Do czego jest on zdolny? Czy może "wymyślić" rzeczy, do których nie został zaprogramowany? Czy może stać się mądrzejszy, niż jego konstruktor? Czy może mieć poczucie humoru? Czy może śmiać się i płakać? Czy Internet jest zagrożeniem dla kultury życia i bycia, takich, jakimi je znamy? Odczyt spróbuje odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące sztucznej inteligencji, unikając jednocześnie akademickiej systematyki i stylistyki.

dr Stanisław Matwin

Początek strony


ŻYCIORYS PRELEGENTA:

Dr Stanisław Matwin, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, jest profesorem informatyki na University of Ottawa i członkiem Senatu tej uczelni, a także dyrektorem Studiów Dyplomowych z Informatyki i dyrektorem Studiów Wyższych z Electronic Commerce. Kieruje Zakładem Maszyn Uczących Się i Inteligentnej Analizy Tekstów U of O. Były prezes Kanadyjskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Grupy Maszyn Uczących Się Światowej Federacji Przetwarzania Informacji. Autor ponad stu artykułów z dziedziny sztucznej inteligencji, wykładał m. in. w Polsce, USA, Brazylii, Izraelu i w Chinach. Współprzewodniczący komisji programowej międzynarodowej konferencji AI2001, która odbędzie się w Ottawie w czerwcu br. Prezydent firmy konsultacyjnej Matwin and Associates Inc.

Początek strony