PIERWSZE SPOTKANIE SEZONU 1996-97

Wykorzystując niespodziewaną wizytę w Ottawie dr Zenona Tederko, profesora ekonomii społecznej i dyrektora Krajowego Biura IUNC, STP zorganizowało w dniu 22 września 1996 r. ad hoc odczyt o pracach nad ochroną przyrody w Polsce.

IUNC to Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (The International World Conservation Union), która obejmuje swym działaniem cały glob ziemski. Polska jest jednym z członków, założycieli Unii, do której należy obecnie 137 państw. Unia jest niedochodową (non-profit) organizacją poza-rządową z siedzibą w Szwajcarii oraz biurami w indywidualnych krajach. Podejmuje ona projekty zmierzające do oceny stanu dziedzictwa przyrodniczego w różnych krajach oraz opracowania sposobów zachowania poszczególnych rodzajów eko-systemów. Wydaje też wiele publikacji na te tematy.

Mimo, że Unia jest organizacją międzynarodową, zajmuje w stosunku do administracji rządowej krajów członkowskich bardzo poważne stanowisko. IUNC skupia blisko 900 członków. Należą do niej ministerstwa, instytucje rządowe, NGO oraz instytucje prywatne zainteresowane problemami ochrony przyrody.

Mimo zniszczeń dokonanych w ostatnich 60 latach Polska posiada wspaniałe zasoby przyrodnicze. Około 40% z nich ma znaczenie ogólno-europejskie. Tematami, którymi zajmuje się obecnie Biuro to ocena przyrodniczej wartości Wisły i Odry, łącznie z wartością ekosystemu obu rzek oraz krajową siecią ekologiczną. Sieć ekologiczna została zainicjowana w Holandii w latach 80-tych, a od roku 1990 przyjęta przez rząd holenderski w narodowym planie ochrony przyrody. W 1992 roku koncepcja ECONET została przyjęta przez Radę Europy jako idea paneuropejskiego systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego krajów Wspólnoty Europejskiej. W roku 1993 rozszerzono ECONET na Europę Środkową i Wschodnią.

Prelegent zaprezentował również publikacje wydawane przez Biuro Krajowe. Między innymi przedstawił piękną publikacje na temat ochrony bocianów. Zapewne nikt z Kolegów nie wie, że w Europie zachowało się około 40 000 par bocianów, a z tego około 80% ma swoje gniazda w Polsce.

Po przedstawieniu historii i zadań IUNC oraz prac nad ECONET-PL dr Tederko odpowiedział na całą gamę pytań począwszy od kwestii obecnego zanieczyszczenia Wisły do sprawy zatrucia przyrody powstałego w wyniku katastrofy w Czernobylu. Szkoda tylko, że niedzielna data oraz krótki termin zawiadomienia nie pozwoliły szerszej grupie członków wziąć udział w tym niezwykle ciekawym spotkaniu.

Życzymy dr Z. Tederko wielu sukcesów w Jego wysiłkach nad ochroną skarbów polskiej przyrody.

Maria Zielińska

Początek strony