KURDYBAN W PRZYSTANI

W dniu 29 czerwca 1995 r. odbyło się uroczyste przekazanie kurdybanu przedstawiającego emblemat naszego Stowarzyszenia do Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kanadzie. Przekazanie to nastąpiło w związku z propozycją pani Wandy Samolewicz, żony naszego wieloletniego i zasłużonego członka, kol. Jerzego Samolewicza, zmarłego w 1992 roku. Kurdyban był przechowywany u pp. Samolewiczów od momentu zakończenia obchodów 50-ciolecia STP aż do chwili przekazania.

Uzasadniając swoją propozycję, pani Wanda podkreśliła, że STP nie ma własnego lokalu. Ze względu na muzealną wartość tego obiektu, dobrze by się stało gdyby kurdyban został zdeponowany w Ambasadzie jako własność STP. Odpowiednio wystawiony i opisany, mógłby być oglądany zarówno przez Polaków z kraju i w Kanadzie oraz przez kanadyjskich jak i innych międzynarodowych gości Ambasady. Propozycja pani Wandy znalazła poparcie zarówno wśród członków STP jak i Ambasady i pod koniec czerwca została zrealizowana.

Przekazanie kurdybanu zostało zorganizowane oraz całkowicie sfinansowane przez panią Wandę Samolewicz. Uroczystość przekazania odbyła się w rezydencji pani Samolewicz, a osobą odbierającą kurdyban z ramienia Ambasady był sam pan Ambasador, dr Tadeusz Diem. Towarzyszył mu pan Grzegorz Jazowski, attaché kulturalny Ambasady, a obu panom dotrzymywały towarzystwa małżonki, panie Ada Diem i Joanna Jazowska. Z ramienia naszego Stowarzyszenia przekazania dokonał dr Andrzej Garlicki, nasz wieloletni członek. Po uroczystości głos zabrała pani Maria Zielińska aby podziękować komitetowi obchodów 50-lecia, który to swoją działalnością przyczynił się do uratowania tego cennego dzieła sztuki. Po zakończeniu części oficjalnej gospodyni podejmowała zebranych znakomitą zimną kolacją z przekąskami, która została okraszona ponczem, winem oraz rożnymi chłodzącymi napojami. Gratulujemy pani Wandzie niewątpliwego talentu kulinarnego, kanapeczki oraz przekąski były, jak to się mówi, palce lizać i szybko znikały z suto zastawionego stołu.

Przypomnijmy, że kurdyban jest to dzieło sztuki wykonane na skórze, wzór jest wytłaczany i następnie malowany złotem i olejnymi farbami. W okresie Renesansu kurdybanów używano m.in. do obijania ścian (jak na Wawelu) i mebli oraz do oprawy książek. Jest to obecnie zabytek muzealny, gdyż w Kanadzie technika kurdybanu jest mało znana, a artysta, pan Stefan Konski z Montrealu, od dawna nie żyje. Kurdyban ten został wykonany w 1966 roku z okazji 25-lecia naszego Stowarzyszenia. Przez długie lata był on przechowywany w Toronto, gdzie został odnaleziony w okresie przygotowań do obchodów pięćdziesięciolecia STP. Po sprowadzeniu do Ottawy został on przekazany państwu Annie i Wojciechowi Jakóbiec, którzy zajęli się gorliwie i bezinteresownie jego konserwacją i oprawą. Państwo Jakóbiec są konserwatorami sztuki, a pani Anna pracuje w Museum of Civilization. W czasie obchodów 50-lecia STP kurdyban ten stanowił część wystawy zorganizowanej z tej okazji. Po zamknięciu wystawy kurdyban został umieszczony u państwa Samolewiczów, gdzie w dobrym oświetleniu i odpowiedniej temperaturze i wilgotności przebywał aż do momentu przekazania Ambasadzie RP. Opisaniem kurdybanu po polsku oraz francuską wersją opisu zajęła się niżej podpisana, natomiast tłumaczenia na angielski dokonał nasz kolega dr William Couch. Oprawa graficzna opisu kurdybanu została wykonana przez pana Marcina Kępkę. Obu panom serdecznie dziękujemy. Serdeczne podziękowania należą się także dr Andrzejowi Garlickiemu za przygotowanie i przeprowadzenie części oficjalnej uroczystości. Na zakończenie, w imieniu Zarządu Oddziału, członków Stowarzyszenia oraz moim własnym, pragnę wyrazić gorące podziękowanie pani Wandzie Samolewicz za zorganizowanie tego jedynego w swoim rodzaju wieczoru, który na długo utrwali się w naszej pamięci.

Lidia Zielińska
Przewodnicząca STP
Oddział Ottawa

Początek strony


Ambasador RP, dr Tadeusz Diem, przysłał na ręce Przewodniczącej Oddziału STP następujący list:

Ottawa, 30.06.1995 r.

Pani Lidia Zielińska
Przewodnicząca STP
Oddział Ottawa

Szanowna Pani Prezes!

Będąc pod wrażeniem niezwykle milej atmosfery jaka towarzyszyła wczorajszej uroczystości przekazania w depozyt Ambasadzie, należącego do Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie kurdybanu, pragnę Pani serdecznie podziękować za przygotowanie i przeprowadzenie całego przedsięwzięcia.

Raz jeszcze dziękuję za zaufanie jakim obdarzają Państwo w ten sposób, kierowaną przeze mnie Placówkę. Zapewniam, że ten niezwykle cenny obiekt będzie należycie przechowywany i eksponowany.

Proszę przekazać moje serdeczne podziękowania wszystkim osobom, zaangażowanym w przygotowanie wczorajszej uroczystości a szczególnie Pani Wandzie Samolewicz, kuratorce kurdybanu, która była tak uprzejma gościć nas u siebie.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Tadeusz Diem

Początek strony


Zdjęcia (proszę kliknąć na zdjęcie aby zobaczyć powiększoną wersję):