ODCZYT O PIORUNACH

We wtorek dn. 10-go stycznia 1995 r. w sali parafialnej Św. Jacka w Ottawie odbyło się spotkanie naszego Oddziału STP, na którym dr Andrzej Podgórski wygłosił odczyt p.t. "Piorun Ujarzmiony - Zagadnienia z Ostatnich Lat". Odczyt ten należy do szeregu, w których od dawnych lat przedstawiamy Polonii ottawskiej osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki wybitnych przedstawicieli naszego środowiska. Dr Andrzej Podgórski i jego żona Elżbieta ukończyli Politechnikę Warszawską. Po przybyciu do Kanady dr Podgórski uzyskał doktorat, poczym pracował w NRC. Obecnie jest niezależnym naukowcem i prezydentem Independent Research and Engineering Company. Jest uznanym autorytetem międzynarodowym w dziedzinie zabezpieczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed wpływem silnych pól elektromagnetycznych.

Badania nad oddziaływaniem pól el.-magnet. pioruna dr Podgórski przeprowadzał na C.N. Tower w Toronto. W czasie odczytu opowiedział nam i pokazał na licznych przezroczach jak piorun powstaje, jakie powoduje następstwa i jak się przed nimi zabezpieczać, oraz dał do obejrzenia urządzenia z tkaniny metalowej stosowane w lotnictwie. Żywy udział obecnych w okresie pytań i odpowiedzi po odczycie świadczył o ogólnym zainteresowaniu.

Po odczycie, na który przybyło 30 osób, odbyło się spotkanie towarzyskie przy tradycyjnej herbacie i ciasteczkach.

BTS

Nota biograficzna.

Dr Andrzej Podgórski jest autorem ponad 60 publikacji i ponad 20 raportów naukowych. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie zabezpieczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed wpływami silnych pól elektromagnetycznych.

Razem z żoną Elżbietą byli konstruktorami systemu komunikacyjnego pierwszego europejskiego satelity Helios, który okrążył słońce.

Przez wiele lat reprezentował Kanadę w NATO. Obecnie jest skarbnikiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów (IEEE), sekcji kompatybilności elektromagnetycznej. Jest pierwszym Kanadyjczykiem wybranym na tę pozycję.

Początek strony