IMPREZY STP

W dniu 24 sierpnia 1994 r. Oddział nasz zapoczątkował nowy sezon 1994-95 wykładem z przezroczami wygłoszonym przez panią prof. Klementynę Żurowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowanym: "U progu chrześcijaństwa w Polsce - gdzie został ochrzczony Mieszko I?".

Bardzo interesujący wykład dotyczył badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1987-1991 w miejscowości Ostrów Lednicki na terenie małej wysepki na jeziorze Lednickim w odległości około 15 km na zachód od Gniezna. Badania te pozwoliły na wysunięcie nowej hipotezy dotyczącej miejsca przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Według tej hipotezy chrzest ten mógł mieć miejsce właśnie na tej wysepce. Zostało bowiem wykazane, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, iż dobrze znane archeologom ruiny z X wieku są śladami baptysterium, kościoła i pałacu biskupiego, a nie jak dotąd przypuszczano - dwóch kościołów i pałacu książęcego. Na wysunięcie tej hipotezy pozwoliło odkrycie dwóch basenów chrzcielnych w zespole ruin uważanych do tej pory za jeden z kościołów. Obecność tych basenów sugeruje, że było to raczej baptysterium a nie kościół. Właśnie w tym baptysterium mógł odbyć się chrzest Mieszka I. Przyległa budowa - uważana do tej pory za pałac książęcy - pełniła raczej funkcję pałacu biskupiego.

Pierwsza publikacja na ten temat dopiero co ukazała się w Polsce, a wykład który mieliśmy okazję wysłuchać, był jednym z pierwszych (a na pewno pierwszy zagranicą) w niewątpliwie długiej serii, która po nim nastąpi.

W bardzo interesującym spotkaniu, które miało miejsce w Domu Polskim SPK, uczestniczyło około 40 osób. Po wykładzie, jak zwykle, dyskusja toczyła się przy kawie, sokach i ciasteczkach.

Lidia Zielińska

Początek strony