KOMPUTERY DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI

10 lutego 1994 r., członek STP, mgr inż. Wiesław Braczkowski P.Eng., zaprezentował nam odczyt zatytułowany "Komputery dzisiaj i w przyszłości".

Prelegent zaczął od przedstawienia, co siedzi w tej magicznej skrzynce zwanej komputerem, jak nazywają się poszczególne części składowe, jak są zbudowane i jakie mają przeznaczenie. A ponieważ komputer nie jest sobą bez monitora, dowiedzieliśmy się również, jak działa monitor, szczególnie gdy pracujemy nad rozwiązaniami granicznymi.

Po omówieniu podstaw przedstawione zostały: CDROM, modemy, drukarki oraz zasady komunikacji poprzez połączenie równoległe lub w serii. Następnie poruszone zostały sprawy oprogramowania rozpoczynając od systemu operacyjnego DOS i sposobu w jakim zorganizowane są w nim pliki (ang. files).

Prelegent zwrócił szczególną uwagę na konieczność zachowania kopii wszystkich dokumentów, z jakimi pracujemy na wypadek awarii twardego dysku. Jak to wyraził prelegent "każdy twardy dysk kiedyś się popsuje".

Następnie przeszliśmy do omówienia możliwości, sposobów i zasad połączeń komputerów w sieci komunikacyjnej. Trochę czasu zostało poświęcone różnicy pomiędzy dzisiejszymi połączeniami komputerów w sieci (połączenie typu równoległego) z dawnym systemem jednego potężnego komputera (mainframe) i użytkowników pracujących na tzw. końcówkach (konfiguracja gwiazdowa).

Wykład zakończony został spojrzeniem w przyszłość: komunikacja ruchoma, "information highway" (magistrala informacyjna), oraz dostęp do informacji w skali ogólnoświatowej.

Należy podkreślić ogrom pracy i wysiłku, jakiego wymagało przygotowanie tej pogadanki. Pokazany materiał wizualny zaskakiwał swoim wyrafinowaniem graficznym, a jednocześnie prostotą. Bardzo skomplikowane nieraz zagadnienia zilustrowane były dowcipnymi, bardzo trafnym i pozostającym w pamięci rysunkami. Stronę estetyczną prezentacji mogli docenić tylko ci, którzy na co dzień parają się kompozycją tekstów ilustrowanych graficznie.

Bardzo dziękujemy panie Wiesławie! ! ! !

Dr Elżbieta Giziewicz

Początek strony