KANADA PACHNĄCA ŻYWICĄ... I CO DALEJ

Mimo doskwierającego zimna, silnego wiatru i groźby marznącego deszczu frekwencja dopisała. 27 stycznia 1994 spotkaliśmy się na bardzo interesującej dyskusji o realiach życia, jakie kolejni przyjezdni z Polski zastawali w Kanadzie, jak stawiali pierwsze, drugie i trzecie kroki, oraz co mogliby doradzić innym, którzy teraz są w sytuacji w jakiej oni byli kilka lat temu.

Tło spotkania i główne problemy zarysowane zostały przez trzech reprezentantów naszego polonijnego środowiska inżynierskiego. Krzysztof Matuszewski (3 lata w Kanadzie), Krzysztof Lipowski (5 lat w Kanadzie) i Wojciech Remisz (12 lat w Kanadzie), przedstawili swoje początki w nowym kraju, teraźniejszość oraz zamiary na przyszłość. Następnie wywiązała się niezwykle interesująca i bardzo ożywiona dyskusja. A oto najistotniejsze zagadnienia, jakie zwróciły uwagę większości uczestników spotkania:

  • Rola STP wobec nowoprzybyłych z Polski. Wspomniano szczegółowo kurs zorganizowany przez STP na początku lat osiemdziesiątych, który stał się wzorcem do udzielania pomocy imigrantom przez kanadyjskie placówki socjalne.
  • Czy wykształcenie wyniesione z uczelni polskich jest/było wystarczające do uzyskania pracy w Kanadzie w swoim zawodzie.
  • Sposoby szukania informacji o pracodawcach, spisy firm, biblioteki, kontakty z osobami o podobnym wykształceniu w celu wymiany informacji na tematy zawodowe i poznania sytuacji na kanadyjskim rynku pracy.
  • Używanie informacji z komputera w biurze kanadyjskim w stosunku do wymiany informacji w szczerych rodaków rozmowach.
  • Czy potrzebne są kursy dla imigrantów prowadzone przez doświadczonych Polaków w Kanadzie? Obecni na sali uczestnicy szkoleń organizowanych przez kanadyjską opiekę społeczną uważali, że szkolenie takie nie jest im potrzebne.
  • Przekwalifikowanie się lub całkowita zmiana zawodu w momencie gdy widzimy, że w naszym zawodzie nie jesteśmy w stanie znaleźć w Kanadzie zatrudnienia.

Inne zagadnienia poddane dyskusji (zdania były diametralnie podzielone): "Welfare" w Kanadzie, a powrót do Polski. Dokąd zmierza ekonomia kanadyjska. Jak nam się żyje w tej Kanadzie.

Wielokrotnie padały wnioski o zorganizowanie bazy danych zawierającej listę członków STP, którzy byliby chętni do porozmawiania z mniej doświadczonymi kolegami, najlepiej w tym samym zawodzie, na tematy fachowe, zawodowe, kruczków technicznych i wszystkiego tego, co powoduje, że człowiek orientuje się "co w trawie piszczy".

Wszystkich, którzy chcieliby się podzielić z Zarządem STP swoimi danymi zawodowymi prosimy o skontaktowanie się z kol. Lidią Zielińską, Elżbietą Giziewicz lub pozostałymi członkami Zarządu STP.

dr Elżbieta Giziewicz

Początek strony