CO STRACILI NIEOBECNI

Spotkanie z mec. Andrzejem Żmigrodzkim miało miejsce w dniu 18 listopada br. w sali parafialnej kościoła św. Jacka, który mówił o prowadzeniu biznesu w Polsce w świetle nowych praw.

Mec. Żmigrodzki mówił o sytuacji ekonomicznej i prawnej w obecnej Polsce, a w szczególności nt. prac związanych z modyfikacją kodeksu handlowego oraz możliwościach zakładania prywatnych firm.

Prelegent jest radcą prawnym Banku Rozwoju Eksportu, który finansuje instytucje i osoby prywatne pragnącym założyć biznes w Polsce. Spotkanie było bardzo ożywione i mec. Żmigrodzki odpowiadał na wiele praktycznych pytań.

Impreza zgromadziła 25 osób. Jak zwykle po spotkaniu zarząd podejmował uczestników herbatą i ciastkami.

Grażyna Trzęsicka

Początek strony