CO STRACILI NIEOBECNI

Wycieczka do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (Robert O. Pickard Environment Centre) odbyła się 13 listopada 1993 r. Niesprzyjająca pogoda, śnieg, deszcz i gołoledź były zapewne powodem, że w wycieczce brało udział tylko 16 osób. W ciągu 2 godzin uczestnicy zapoznawali się z nowoczesną metodą przerabiania ścieków tak aby nie szkodziły otoczeniu.

Zarząd wyraża podziękowanie dla kol. Lidii Zielińskiej oraz kol. Ludwika Cyfrackiego za przygotowanie wycieczki.

Grażyna Trzęsicka

Początek strony