CO STRACILI NIEOBECNI

W dniu 28 października 1993 r. miało miejsce spotkanie STP na temat "Nowa Polska w oczach emigrantów". Wrażeniami z kraju dzielili się z nami dr Ryszard Płatek, matematyk i statystyk, współpracujący od 4 lat z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) nad dostosowaniem metodologii badań statystycznych w Polsce do standardów międzynarodowych, inż. Igor Oleszkiewicz, specjalista w dziedzinie pożarnictwa i kodeksu budowlanego, dr Jerzy Zarzycki, geodeta, współpracujący z ramienia CESO z Zarządem Miasta w Stargardzie Gdańskim oraz Krakowskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym oraz inż. Bronisław Szpakowski, specjalista od zasialaczy dla urządzeń elektronicznych. Każdy z nich spędził kilka tygodni w Polsce w bieżącym roku.

Tematyka wypowiedzi prelegentów była więc bardzo urozmaicona. Uwidoczniło się to w dyskusji jaka wywiązała się po prezentacjach prelegentów. Okazało się, że zebrani żywo interesują się przemianami zachodzącymi w Polsce.

W spotkaniu, które miało miejsce w sali parafialnej kościoła św. Jacka, uczestniczyła rekordowa, jak na STP, liczba uczestników - ponad 80.

Dyskusja była kontynuowana przy herbacie i ciastkach przygotowanych przez kol. Marię Zielińską.

Zarząd dziękuje prelegentom i uczestnikom zebrania za ciekawy, żywy i bardzo udany wieczór.

Grażyna Trzęsicka

Początek strony