ODCZYT KOL. K. STYSIA O ENIGMIE

8 grudnia 1992 r., w 60-tą rocznicę odkrycia metody deszyfrażu Enigmy przez polskich kryptologów, członek naszego Oddziału, kol. Kazimierz Styś, zaprezentował słuchaczom zgromadzonym w audytorium Uniwersytetu Św. Pawła w Ottawie niezwykłe okoliczności związane z tym wydarzeniem. Kol. Styś od dawna interesuje się historią Enigmy i stał się autorytetem w tej dziedzinie.

Enigma to okryta głęboką tajemnicą i atmosferą sensacji maszyna szyfrująca używana przez Niemców przed i podczas II Wojny Światowej, przypominająca wyglądem dużą maszynę do pisania.

Historia Enigmy powinna nas szczególnie interesować, gdyż Polacy odegrali w niej rolę wybitną. Wydaje się jednak, że udział Polaków był (celowo?) lekceważony lub pomniejszany li tylko do faktu "wykradzenia" (raczej odtworzenia) maszyny szyfrującej. Dostęp do samej maszyny niczego jednak jeszcze nie rozwiązywał i tylko dzięki wysiłkowi trzech polskich matematyków kryptologów - Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego - "ich wiedzy i uporczywości, nie mających równych w świecie" (kpt. G. Bertrand, francuski wywiad) możliwe było znalezienie metody do rozwiązywania szyfrów Enigmy. W lipcu 1939 r. Polacy podzielili się swą wiedzą z aliantami oraz podarowali im dwie kopie maszyny szyfrującej. Odbyło się to w momencie, gdy Anglicy (podobnie jak i sami Niemcy) uznali szyfry Enigmy za niemożliwe do rozwiązania. Anglicy szybko stworzyli olbrzymi ośrodek poświęcony wyłącznie pracy nad łamaniem tajemnic najnowszych mutacji Enigmy i jej szyfrów, budując nawet do tego celu specjalny komputer zaprogramowany przez Alana Turinga.

Deszyfraż kryptogramów Enigmy pomógł aliantom w znakomity sposób poznawać zamiary wroga i eksperci są zgodni w opinii, że skróciło to wojnę o co najmniej rok.

Zainteresowanych tematem odsyłam przede wszystkim do opracowania kol. Stysia, które ukaże się w jednym z najbliższych numerów "The New Link", a także do kilku innych publikacji na ten temat zarówno w języku polskim jak i angielskim. Tytuły publikacji możemy udostępnić zainteresowanym poprzez telefoniczny kontakt z redakcją Biuletynu lub też niżej podpisaną.

Grażyna Trzęsicka

Początek strony