NOWY OPTYCZNY SPOSÓB WALKI Z FAŁSZOWANIEM BANKNOTÓW

był tematem odczytu dr J. Dobrowolskiego w dniu 6 października 1992 r. w sali parafialnej św. Jacka.

Prelegenta wprowadził dr. A. Garlicki. Dr Dobrowolski ukończył studia w Wielkiej Brytanii na Imperial College. Od wielu lat jest pracownikiem National Research Council. W dorobku ma wiele patentów i jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych.

Metoda opracowana przez dr Dobrowolskiego i jego zespół w NRC polega na naparowaniu, na odpowiednie podłoże, cienkich warstw optycznych, które zależnie od kąta patrzenia zmieniają kolor. Jest to zjawisko interferencji światła w cienkich warstwach. Metoda jest tania, wymaga jednak dosyć kosztownej aparatury, co zapobiega podrabianiu banknotów przez przeciętnych fałszerzy w odróżnieniu od innych metod (znaki wodne, konfetti, hologramy itp.). Metoda cienkich warstw je stosowana na banknotach kanadyjskich o nominałach $50, $100 i $1000. Metoda ta ma także zastosowanie do zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem i jest stosowana na prawach jazdy w Kolumbii Brytyjskiej. Znak optyczny na banknotach jest bardzo trwały. Pierwsze banknoty wycofano z obiegu po 3 latach nie tylko z powodu uszkodzeń znaku optycznego. W planie jest zabezpieczenie banknotów $20.

Ochrona patentowa wynalazku już wygasła i coraz więcej krajów jest nią zainteresowanych nie tylko do zabezpieczenia banknotów, ale także dokumentów i papierów wartościowych.

Odczyt był ilustrowany przezroczami i eksponatami znaków optycznych.

Dr J. Łukasiewicz podziękował prelegentowi za interesujący i fachowo przygotowany odczyt, który zgromadził około 30 słuchaczy.

Grazyna Trzęsicka

Początek strony