Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W KANADZIE

W dniu 10 listopada 2002 uczestniczyliśmy w Domu Polskim Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w uroczystej Akademii z okazji święta Niepodległości Polski 11 Listopada. W tym roku, jak co każde parę lat zgodnie z obowiązującą rotacją pomiędzy polskimi organizacjami zrzeszonymi w Kongresie Polonii Kanadyjskiej (KPK), akademię zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP).

W 1795, po nieudanej próbie odzyskania niezależności w powstaniu kościuszkowskim, w wyniku porozumienia trzech ościennych mocarstw, państwo polskie przestało istnieć. Trzeba było 123 lat walki i klęski wszystkich trzech państw zaborczych w Pierwszej Wojnie Światowej by naród polski wyzwolił się spod obcego panowania.

10 listopada 1918 wrócił do Warszawy z Magdeburga Józef Piłsudski, następnego dnia, 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo nad tworzącym się polskim wojskiem. Polska wróciła na mapę Europy. Dzień 11 Listopada jest symbolem tego radosnego wydarzenia dla wszystkich Polaków i został on uznany za święto Niepodległości Polski.

W Akademii uczestniczyli zaszczytni goście: Jego Ekscelencja Ambasador RP dr Paweł Dobrowolski wraz z małżonką, Konsul RP Janusz Wach wraz z małżonką, Attaché Wojskowy Ambasady RP gen. bryg. Władysław Saczonek, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) w Ottawie, dr Jerzy Zarzycki wraz z małżonką, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Ottawie, dr Piotr Nawrot wraz z małżonką, ksiądz Jan Sadowski, OMI z Polskiej Parafii Św. Jacka Odrowąża, prezesi wielu organizacji polonijnych, inni zaszczytni goście oraz dość liczna publiczność. Akademię prowadził z ramienia SIPu dr Mieczysław Piraszewski, wice-prezes ottawskiego oddziału. Hymny narodowe Kanady i Polski pięknie odśpiewał a cappella Chór im. I. Paderewskiego. Ambasador RP dr Paweł Dobrowolski wygłosił "Posłanie z kraju", ksiądz Jan Sadowski wystąpił z inwokacją, a pan Henryk Brzeziński, historyk, wygłosił pogadankę na temat "Gospodarcze i społeczno-kulturalne osiągnięcia Polski w okresie międzywojennym 1918-1939". Prezes KPK Ottawa, dr Jerzy Zarzycki, w imieniu Zarządu Głównego KPK, wręczył Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki Honorowe KPK w uznaniu wybitnych zasług dla dobra Polonii kanadyjskiej wielu zasłużonym działaczom polonijnym z regionu Ottawy.

Akademia została zorganizowana z ramienia SIPu przez kol. Marię Zielińską, a doskonały program artystyczny został opracowany przez panią Marię Stochaj. W programie uczestniczyli: Chór im. I. Paderewskiego (kierownik artystyczny i dyrygent Alina Szmidt, prezes Wanda Garlicka), Drużyna Harcerek "Polskie Kwiaty" (kierownictwo druhny Gabrysia Łebkowska, Iza Postolska i Krysia Rudak), Zespół Wokalny "Allegro" (kierownictwo Violetta Borowska), studentka Uniwersytetu Ottawskiego Sylwia Kulińska, na gitarze akompaniował student Uniwersytetu Ottawskiego Sebastian Szyszkowicz, nagłośnienie sali Stanisław Kielar. Warto tutaj pochwalić kierownictwo artystyczne, które wpadło na świetny pomysł, żeby zebrać wszystkich wykonawców na scenie oraz pominąć zapowiedzi występów, co umożliwiło sprawne zmiany artystów i sprawiło, że nie było długich przerw pomiędzy kolejnymi punktami programu. Brawo!

Wszystkim organizatorom i artystom należą się duże oklaski i podziękowania za naprawdę piękny i ciekawy program artystyczny, a wszystkim uczestnikom należą się serdeczne podziękowania za tak liczne przybycie.

Lidia Zielińska

Program Akademii (*.pdf)

Początek strony