Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie

Order dla Marii Zielińskiej

10 października 2002
"Związkowiec"
Wieści Polonijne

Niedawno niezwykle zasłużona dla Polonii ottawskiej pani Maria Zielińska odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi. Dekoracja miała miejsce w Ambasadzie RP w Ottawie i została dokonana przez Ambasadora RP dr Pawła Dobrowolskiego, w obecności zaproszonych attaché wojskowych tutejszych ambasad.

Maria Florentyna Zielińska z domu Nałęcz-Odrzywolska urodziła się w Krakowie.

Absolwentka Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dwa lata studiów dziennikarskich w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Krakowie.

W Kanadzie od 1957 roku. Kończy studia bibliotekarskie na Université de Montréal.

Magisterium z bibliotekoznawstwa na McGill University. Od 1962 roku bibliotekarka w Bibliotece Głównej Université de Montréal. Organizator biblioteki dla Wydziału Biologii.

Od 1969 r. dyrektor Działu Wydawnictw Ciągłych dla całego zespołu bibliotek uniwersyteckich. Od 1973 r. w Bibliotece Narodowej w Ottawie, gdzie zorganizowała i przez długie lata prowadziła Multilingual Biblioservice, służący poprzez sieć bibliotek publicznych, wszystkim grupom etnicznym Kanady.

Autorka ponad 40 artykułów o wielokulturowości i służbie bibliotecznej dla mniejszości narodowych. Wydawca podręcznika "Multicultural Librarianship: An International Handbook". Czynny członek Canadian Library Association (CLA), Ottawa-Hull Library Association (LAOH), American Library Association (ALA) i International Federation of Library Associations (IFLA).

Pani Maria Zielińska jest także znaną działaczką społeczną. Związana jest ze Szkołą Polską w Montrealu i Ottawie, Kołem Przyjaciół KUL-u, Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie, Kongresem Polonii Kanadyjskiej, Stowarzyszeniem Techników Polskich w Kanadzie oraz Kołem Pań przy STP (przewodnicząca obchodów 50-lecia STP) itd.

Odznaczona za pracę społeczną przez ontaryjskie Ministerstwo Obywatelstwa i Kultury oraz Srebrną Odznaką KPK i nagrodą Leonard Wertheimer Multilingual Public Library Award. (Eng. Agr., M.Sc., B.Bibl., MLS).


Zarząd i członkowie SIP, Oddział Ottawa, składają serdeczne gratulacje koleżance Marii Zielińskiej i mocno dziękują za dotychczasowy wkład pracy dla Stowarzyszenia. Gratulujemy tak wielkiej chęci działania i życzymy dalszej owocnej i satysfakcjonującej pracy.

Początek strony