Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie

Sensory światłowodowe w nauce i w przemyśle

18 września 2001 o godz. 19:30 odbył się w Domu Polskim SPK w Ottawie kolejny odczyt z serii poświeconej tematyce popularno-naukowej i technicznej. Tym razem prelegentem był prof. Wojciech Bock, dyrektor Departamentu Informatyki Uniwersytetu Quebec w Hull, który bardzo ciekawie omówił teorię, zastosowania i przykłady wdrożeń sensorów optycznych używanych do pomiarów szeregu wielkości fizycznych. Wielkie brawa należą się profesorowi za niezwykle przystępną formę wykładu, którego tematyka nie jest ani powszechnie znana czy publikowana, ani łatwa. Wyraźne zainteresowanie wykładem i wysoka jakość pytań zadawanych w jego trakcie i po świadczyły o tym, że prelegent dotarł do słuchaczy, z których większość nie miała wcześniej styczności z zagadnieniami optyki zintegrowanej. Dziękujemy raz jeszcze panu prof. Wojciechowi Bock za przyjęcie zaproszenia i bardzo ciekawy wykład, a koleżanki i kolegów z SIP oraz gości zapraszamy na kolejne odczyty: w październiku będziemy mówić o samochodach, a w listopadzie o tym jak technologia termiczna pomaga w terapii nowotworów.

Michał Paduch

Początek strony


WSTĘP PRELEGENTA

Zapotrzebowanie na sensory światłowodowe w szerokiej dziedzinie inżynierii mechanicznej jest dobrze udokumentowane. Duże konstrukcje budowlane takie jak mosty drogowe i kolejowe, zapory wodne, tunele, duże budynki i kopalnie muszą wytrzymywać znaczne obciążenia spowodowane destruktywnym oddziaływaniem środowiska i użytkowaniem. Z przyczyn bezpieczeństwa i z konieczności konserwacji zachowanie się takich struktur pod wpływem wiatru, trzęsień ziemi, zmian temperatury czy skażenia środowiska powinno być dokładnie monitorowane, aby w każdej chwili móc właściwie ocenić ich stan techniczny. W tym celu wiele typów przetworników elektrycznych i nie-elektrycznych ciśnień, naprężeń, przyśpieszeń czy tez przemieszczeń może być zainstalowanych wewnątrz elementów konstrukcyjnych, w ziemi, w skale, w otworach wiertniczych czy też w obudowie tuneli. Wiele z nich zawodzi jednak w trudniejszych warunkach pomiarowych. Tak na przykład, przetworniki elektryczne mogą być łatwo zniszczone przez wyładowania atmosferyczne w strukturach otwartych (zapory wodne), a często po prostu nie mogą być stosowane w strukturach zamkniętych (kopalnie) ze względu na ryzyko eksplozji. Wydaje się, że do wszystkich tych zastosowań użycie przetworników światłowodowych może wiązać się ze znacznymi korzyściami pomiarowymi. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo w środowisku wybuchowym i korozyjnym, nieczułość na zaburzenia elektromagnetyczne, duża pojemność kanału informacyjnego, małe wymiary, duża czułość, kompatybilność z łączami światłowodowymi oraz możliwość pracy w dużym oddaleniu od stacji kontrolnej. Referat przedstawi w przystępny sposób podstawy działania oraz możliwe zastosowania systemów pomiarowych opartych o sensory światłowodowe.

dr Wojciech Bock

Początek strony


ŻYCIORYS PRELEGENTA:

Dr Wojtek J. Bock jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest profesorem elektroniki i optoelektroniki na Université du Québec à Hull (UQAH), gdzie również od czterech lat pełni funkcję dyrektora departamentu informatyki. Jako szef Laboratorium Optoelektroniki Przemysłowej na UQAH prowadzi intensywne badania naukowe nad nowymi typami sensorów światłowodowych, oraz zintegrowanych przemysłowych systemów pomiarowych rozwijanych w oparciu o te sensory. Jest autorem i współautorem prawie 200 prac naukowych i 6 patentów międzynarodowych z dziedziny metrologii i instrumentacji światłowodowej. Jest członkiem Board of Directors of IEEE* Instrumentation and Measurement Society, pełni funkcję Associate Editor czasopisma naukowego IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement i jest często członkiem licznych komitetów międzynarodowych konferencji naukowych. Jest również prezydentem firmy wdrożeniowo - konsultingowej Sensonet Engineering Inc.

* Institute of Electrical and Electronics Engineers

Początek strony