Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie

Sprawozdanie z Ontario Volunteer Service Awards

Odznaczenia naszych członków kol. Lidii Zielińskiej i kol. Czesława Piasty.

12 czerwca 2001 miała miejsce piękna uroczystość nadania przez Ontaryjskie Ministry of Citizenship dyplomów za oddaną, wieloletnią pracę społeczną. Dyplomy te są nadawane rokrocznie, ale w tym roku miały specjalny wydźwięk, gdyż jest to światowy Rok Woluntariuszy. Odznaczonych zostało około 450 osób. Cytaty za pracę wykazały, że nie ma prawie dziedziny życia społecznego, w której dobrowolna, bezpłatna praca ochotników nie byłaby elementem niezbędnym do sprawnego i wydajnego jej funkcjonowania. Wiedzą o tym doskonale wszystkie organizacje polonijne, które egzystują i funkcjonują tylko dzięki ofiarnej, bezpłatnej pracy oddanych im członków. Piękna sala teatru w Nepean była wypełniona do ostatniego miejsca. Zebranych powitała kierowniczka Wydziału Odznaczeń Ministerstwa, a następnie posłanka prowincjonalna p. Claudette Boyer. Głównym mówcą był Dyrektor Archiwum Państwowego Ian Wilson, który między innymi kilkoma danymi statystycznymi zobrazował ogrom pracy wkładany rokrocznie przez ochotników w życie społeczne kraju. Po krótkim programie muzycznym nastąpiło przedstawianie na scenie odznaczonych wraz z dziedziną i latami pracy społecznej oraz wręczanie im odznaczeń. Z Polonii oprócz kol. Lidii Zielińskiej (SIP) i kol. Czesława Piasty (Fundacja Dziedzictwa Polskiego) zostali odznaczeni p. Maria Wesołowska (Chór im. I. Paderewskiego), p. Barbara Gołębiowska i Łucja Peszko (Federacja Polek) oraz ze Stow. Polskich Seniorów "Ognisko" p. Jan Rudowicz, Julia i Stanisław Świetalscy oraz Anna Zgola.

Najszczersze gratulacje i podziękowania za ofiarna pracę dla wszystkich odznaczonych.

Maria F. Zielińska

Więcej informacji można przeczytać pod adresem:
http://www.gov.on.ca/MCZCR/english/citdiv/honours/index.html.

Zdjęcia z uroczystości (proszę kliknąć na zdjęcie aby zobaczyć powiększoną wersję):

Początek strony