Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie

Obchody 60-lecia istnienia Stowarzyszenia Techników Polskich

W dniu 2 czerwca 2001 odbyły się w Toronto, w Domu Polskim SPK przy ul. Beverley uroczystości obchodu 60-lecia istnienia Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie, od kilku lat przemianowanego na Stowarzyszenie Inżynierów Polskich. Dla każdej organizacji jest to "poważny" wiek, świadczący tak o jej celowości jak i żywotności. SIP na pewno zapisał się pięknymi zgłoskami zarówno na karcie historii Kanady jak i na karcie historii kanadyjskiej Polonii. Ryzykując powtarzanie rzeczy powszechnie znanych, warto dla dobra młodszego pokolenia członków przypomnieć początki naszej organizacji. Kiedy w kilka tygodni po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. wojska niemieckie zalały Polskę odbierając jej niepodległy byt, wielu polskich inżynierów i techników zaczęło przedostawać się przez zielone granice do Francji by ofiarować swoją wiedzę armii i wojennemu przemysłowi. Po upadku Francji, część inżynierów została wyewakuowania wraz z armią do Anglii, a część, mimo trudności i niebezpieczeństw przedostała się do Hiszpanii i Portugalii. Dzięki umowie podpisanej przez kanadyjski rząd Mackenzie King'a zaczęto wydawać polskim inżynierom wizy na tymczasowy pobyt w Kanadzie do pracy w rozwoju przemysłu wojennego, a specjalnie lotniczego. I tak w roku 1941 znalazło się w Kanadzie 22 inżynierów z Anglii oraz około 50 z Francji. W maju czterech z nich (Jerzy Gosiewski, Ryszard Herget, Mieczysław Kurman i Jerzy Meier) spotkało się w Ottawie i zadecydowało utworzyć Stowarzyszenie Techników Polskich. Pierwsze walne zebranie miało miejsce w Ottawie 15 czerwca 1941 r. a ogólna ilość członków wynosiła 29 osób. Po upływie roku Stowarzyszenie liczyło już 112 członków oraz trzy oddziały: w Montrealu, Ottawie i Toronto. Jako główne cele Stowarzyszenia ustalono reprezentowanie ogółu techników polskich wobec władz kanadyjskich i placówek polskich, pomoc przy uzyskiwaniu wiz wjazdowych oraz wyszukaniu pracy, podejmowanie kroków celem ratowania zagrożonych kolegów w Portugalii i Francji, weryfikacja nowo-przybywających inżynierów, opiniowanie wobec władz kanadyjskich i placówek polskich oraz współpraca ze Stowarzyszeniem w Londynie i Stowarzyszeniem w Nowym Jorku. Część tych zadań pozostaje, mimo upływu lat, nadal aktualna i wchodzi w zakres obecnych zadań SIP'u.

Obchody sobotnie rozpoczęły się o godz. 5-tej popołudniu koktajlami. Żebrało się ponad sto Koleżanek i Kolegów. Niestety Oddziały były słabo reprezentowane, np. z Ottawy przybyły zaledwie cztery osoby. O godz. 5:30 zaczęła się część oficjalna. Wśród zaproszonych gości znalazł się senator dr Stanisław Hajdasz z małżonka, Prezes KPK pani Elżbieta Rogacka z małżonkiem i Konsul Generalny RP pan Jacek Junosza Kisielewski z małżonką. Niestety ani poseł Jesse Flis ani radny Toronto Chris Korwin-Kuczyński nie byli w możności, z uwagi na inne zobowiązania, przybyć na jubileusz SIP'u. Przewodniczący Zarządu Głównego inż. Andrzej Drzewiecki przywitał serdecznie wszystkich zebranych oraz przedstawił stół honorowy. Jako pierwszy przemówił senator Hajdasz, przypominając wkład polskich inżynierów w życie Kanady, począwszy od Kazimierza Gzowskiego. Przekazał też gratulacje od Gubernatora, pani Adrienne Clarckson oraz pamiątkowy obraz. Następnie złożyła życzenia w imieniu KPK prezes Elżbieta Rogacka oraz wręczyła odznaki za zasługi w pracy społecznej dla dobra Polonii. Ponieważ wszyscy byli z Oddziału Ottawa przedstawiał ich Przewodniczący Oddziału, mgr Jan Janeczek. I tak złote odznaki otrzymali kol. Maria F. Zielińska oraz kol. Stanisław Kielar a brązowe kol. Czesław Piasta i kol. Andrzej Gołębiowski. Zebrani nagrodzili wszystkich odznaczonych hucznymi oklaskami. Jako trzeci przemówił Konsul Kisielewski podkreślając nie tylko dawne zasługi ale malując interesujący obraz zadań jakie leżą w przyszłości przed inżynierami polskiego pochodzenia z Kanady w stosunku do kraju pochodzenia. Jako ostatni złożył gratulacje z okazji jubileuszu Prezes Polonia Technica (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Ameryce) kol. Janusz Zastocki i przekazał dla SIP'u bardzo ciekawą grafikę gratulacyjną od swej organizacji. Po przemówieniach przewodniczący Drzewiecki odczytał otrzymane depesze gratulacyjne, kończąc tym oficjalną część programu.

W drugiej części programu usłyszeliśmy bardzo ładny, godzinny koncert. Dwoje skrzypków z Celebrity Symphony Orchestra wykonało szereg miłych dla ucha utworów Straussa, Vivaldiego i Mozarta. Następnie podany został doskonały obiad obficie zakropiony winem. Zaczęły się ożywione rozmowy. Było to szczególnie mile dla nas, przyjezdnych, jako ze była okazja pogwarki z kolegami i koleżankami, z którymi nie widziało się nawet po kilka lat. Wieczór zakończyło rozdanie przez przewodniczącego Zarządu Głównego dyplomów dla zasłużonych członków Stowarzyszenia. Z Ottawy pięknie oprawne dyplomy otrzymali w porządku alfabetycznym kol. kol. Tadeusz Konopacki, Krzysztof Lipowski, Norbert Paprocki, Kazimierz Styś, Bronisław Szpakowski, Jacek Taracha, Stanisław Zaborowski, Maria F. Zielińska i Jan Zieliński. Mimo relatywnie skromnego programu obchody 60-lecia SIP'u pozostawią miłe wspomnienia w pamięci wszystkich uczestników podtrzymując tradycje organizowania kolejnych jubileuszów na zmianę w Ottawie i Toronto. Przypomnijmy sobie, że pierwszym jubileuszem było 25-lecie urządzone w Ottawie. Toronto zorganizowało z wielkim rozmachem i połączone z dużą wystawą 40-lecie. Ottawa na 50-lecie przygotowała międzynarodowe sympozjum i wystawę. Uczczenie 60 rocznicy przypadło znowu Toronto, ale że czas szybko mija, za kilka zaledwie lat trzeba będzie zacząć planować organizację kolejnego jubileuszu. Czy aby tradycji stało się zadość, przygotowanie 75-lecia przypadnie znowu Ottawie? Być może inne oddziały włączą się aktywniej w cykl obchodów rocznic naszego Stowarzyszenia i zorganizują następne uroczystości.

Życzymy naszej Organizacji wiele dalszych lat pomyślnego rozwoju!

Maria F. Zielińska

Początek strony