BIULETYN - LUTY 2002

SPIS TREŚCI

APEL

SPK zwróciło się z prośbą do organizacji polonijnych o pomoc finansową w zakupie nowego pianina do Domu Polskiego SPK. W opinii zarządu SPK pianino służyć będzie w większości organizacjom polonijnym, które wynajmują Dom Polski na organizowane przez siebie imprezy. Kosz zakupu instrumentu szacuje się na 3,500 dolarów.

Stan finansowy wielu organizacji, do których zwrócił się zarząd SPK, w tym również SIP'u nie pozwala na dołączenie się do projektu w sposób znaczący. W tej sytuacji Zarząd SIP proponuje następujące rozwiązanie:

 • każdy członek SIP złoży dotację w wysokości nie niższej niż 10 dolarów z adnotacją, że kwota ta jest przeznaczona na zakup pianina,
 • dotacje te zostaną przekazane do Fundacji Dziedzictwa Polskiego, co pozwoli na wystawienie zaświadczeń podatkowych dla ofiarodawców,
 • zebrane z tego tytułu fundusze zostaną przekazane w całości do SPK z adnotacją, że jest to połączony wkład SIP'u i Fundacji na zakup pianina.

Biorąc pod uwagę stan osobowy obu organizacji możemy zebrać sumę około $800.00 co na pewno stanowić będzie liczący się wkład do funduszu na zakup instrumentu.

Datki należy wysyłać na adres SIP'u w terminie do 1 marca 2002 lub przekazać skarbnikowi w czasie najbliższego zebrania Zarządu SIP.

Zarząd SIP, Oddział Ottawa

Początek strony

DROGIE KOLEŻANKI, DRODZY KOLEDZY

Rok 2002 rozpoczął się na dobre. Mamy za sobą niezwykle trudny rok 2001, którego tragiczne wydarzenia i ogólna koniunktura gospodarcza z pewnością będą tematami analiz przez kolejne lata. W takiej perspektywie wiele organizacji, w tym i nasza, spoglądają w przyszłość analizując to, co zaszło i dostosowując formułę działań do zmieniających się okoliczności.

Ostatnie zebranie Zarządu SIP w Ottawie miało charakter szczególny. Postawiliśmy sobie za cel wypracowanie nowej strategii działania SIP; strategii zbudowanej przede wszystkim na zrozumieniu potrzeb obecnych i przyszłych inżynierów polskiego pochodzenia z okolic Ottawy; strategii, u której podłoża leży zrozumienie skąd organizacja wywodzi swoje korzenie, ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb młodego pokolenia inżynierów pochodzenia polskiego, których obecność w organizacji jest kluczem do przetrwania i utrzymania ciągłości tradycji.

Nadchodzące miesiące tego roku zaowocują szeregiem działań i inicjatyw zmierzających do zmiany wizerunku oraz zwiększenia efektywności i atrakcyjności organizacji dla średniego i młodego pokolenia inżynierów polskiego pochodzenia. Nie wszystkie inicjatywy są w pełni skrystalizowane i gotowe do wdrożenia. Zarząd pracuje nad szczegółami i będziemy o nich informować na bieżąco.

Jedną z najważniejszych inicjatyw zmierzających do zwiększenia zainteresowania organizacją przez profesjonalistów z różnych dziedzin jest koncepcja utworzenia sekcji profesjonalnych. Mandat lidera sekcji przydzielony będzie aktywnym członkom organizacji. Szeroko pojęta rola lidera sekcji ma na celu utrzymanie aktywnych więzów z pracującymi lub studiującymi reprezentantami danej profesji. W ten sposób SIP zbuduje platformę do profesjonalnej wymiany doświadczeń, zwiększy możliwości dostępu do rynków pracy dla członków SIP a to zaowocuje zwiększeniem popularności organizacji w perspektywie długofalowej.

Pierwszą sekcją tematyczną będzie sekcja informatyki i telekomunikacji. Szczegóły dotyczące tej i kolejnych zostaną opublikowane na stronie internetowej SIP, w biuletynie lokalnym i głównym SIP oraz w Komunikatach Ottawskich kol. Piasty. Propozycje zagadnień czy technologii, które wg Was sekcja powinna poruszać oraz generalnie wszelkie pytania na temat sekcji prosimy przesyłać do kol. Michała Paducha pod adresem e-mail: Michael.Paduch@videotron.ca lub telefonicznie (819)595-9570.

Drugą istotną inicjatywą jest zmiana wizerunku organizacji poprzez zmianę naszej strony internetowej, by stała się bardziej atrakcyjna dla średniego i młodego pokolenia inżynierów. Nowa strona będzie bardziej użyteczna, profesjonalna i mamy ambicję by stała się najlepszą stroną spośród wszystkich stron, jakie polonijne organizacje z Ottawy publikują w Internecie. Mamy nadzieję, że spodoba się Wam!

Trzecią inicjatywą jest kontynuacja poprzednich dwóch. Realia ottawskiego rynku pracy dla inżynierów, umiejętność znalezienia pracy w zmieniających się warunkach ekonomicznych, trendy i rozwój kariery - to wszystko interesuje każdego z nas, bo ma wpływ na nasze indywidualne być czy nie być. Organizacja profesjonalna musi być zainteresowania problemami rozwoju kariery (informacja o kursach zawodowych, pomoc w ich organizowaniu, pomoc w znajdowaniu pracy przez członków SIP poprzez informowanie o zwalniających się miejscach pracy czy oferowanie referencji).

Sukces organizacji takiej jak nasza nie może być pełny bez dwustronnego dialogu Zarządu z członkami organizacji. Oczekujemy od Was odzewu. Każdy głos, temat, problem, wątpliwość dotyczące tego co robimy, czego nie robimy a co wg Was powinniśmy zrobić, by lepiej sprostać Waszym potrzebom jest dla nas ogromnie ważny. Prosimy o kontakt, czy to będzie e-mail, telefon czy zwykły list do któregokolwiek z członków Zarządu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, Zarząd SIP, Ottawa

Początek strony

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU SIP

w dniu 16 stycznia 2002

Obecni:

 • Jan Janeczek
 • Bogdan Kubicki
 • Stanisław Ozorowski
 • Michał Paduch
 • Mieczysław Piraszewski
 • Andrzej Gołębiowski
 • Czesław Piasta
 • Darek Baingo - gość, kandydat na członka
 1. Przewodniczący, Jan Janeczek, otworzył zebranie, powitał zebranych i zaproponował porządek zebrania.
 2. Porządek został zatwierdzony bez zmian.
 3. Sprawozdanie z zebrania z 4 grudnia 2001 zostało zatwierdzone bez zmian.
 4. Poczta, komunikaty, sekretariat:
  1. Komisja Charytatywna KPK
  2. National Library - prośba, żeby im wyjaśnić, dlaczego nie otrzymali Biuletynów w lipcu i sierpniu 2001 (sekretarz wyśle list)
  3. Sześciu członków SIP wpłaciło datki na pianino do Domu Polskiego SPK.
  4. Film "Kochaj i rób, co chcesz" będzie wyświetlony we wtorek, 29 stycznia w Domu Polskim SPK o godz. 19:30 - zareklamować go
  5. Potwierdzony został odczyt kol. Gajewskiego "Helikoptery na co dzień" na 19 lutego 2002
  6. Opłatek został uznany za bardzo udaną imprezę. Jakkolwiek zauważono, że nie było wystarczającej liczby członków naszego Oddziału.
 5. Kontynuowano burzliwą dyskusję na temat przyszłości oraz planów działania dla SIP Ottawa. Kol. Michał Paduch przedstawił pod dyskusję kilka swoich przemyśleń. Uzgodniono, że zostaną przygotowane do dyskusji na następnym zebraniu następujące tematy:
  1. Utworzenie sekcji tematycznych - kol. Michał Paduch
  2. Szkolenia, kursy- kol. Andrzej Gołębiowski
  3. Networking, szukanie pracy- kol. Czesław Piasta
  4. Nieformalne spotkania- kol. Bogdan Kubicki
  Koledzy przygotują powyższe opracowana i prześlą członkom Zarządu w celu dyskutowania tematów na bieżąco. Zakończenie dyskusji oraz wnioski spodziewane są po następnym zebraniu Zarządu.
 6. Zebranie zakończono bez ustalenia terminu następnego zebrania.
 7. Sprawozdanie sporządził Czesław Piasta

Początek strony

NOWA INICJATYWA - POLONIJNY OPŁATEK

Na listopadowym zebraniu Okręg Stołeczny KPK zadecydował zrealizować otrzymaną w ubiegłym roku sugestię wspólnego "Opłatka" dla wszystkich organizacji polonijnych należących do Kongresu i powierzył paniom Barbarze Brzezińskiej oraz Marii Zielińskiej zajęcie się organizacją tej imprezy. Udział zgłosiły Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP), Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie (SPK) wraz z Kołami Pań, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK), Federacja Kobiet Polskich, Klub Seniorów "Ognisko", Klub Sportowy "Białe Orły" oraz Klub Polsko-Kanadyjski. Każde Stowarzyszenie wydelegowało jednego członka do Komitetu Organizacyjnego, a datę spotkania ustalono na piątek, 4 stycznia 2002, o godz. 18:30 w Domu Polskim SPK.

Inicjatywa została uwieńczona pełnym sukcesem, gromadząc blisko 150 osób. "Opłatek" zaszczycił również swą obecnością Konsul Janusz Wach oraz Attaché Wojskowy Ambasady RP gen. Saczonek z małżonką. Przemiłą niespodzianką był występ zespołu p. Marii Knapik-Sztramko, za który należą się p. Marii specjalne słowa uznania. Doskonały, obficie zaopatrzony bufet, piękne dekoracje przygotowane przez niezastąpioną Grażynkę Piasta i pełna humoru konferansjerka kol. Stasia Kielara przyczyniły się w dużej mierze do sukcesu wieczoru. Członkowie SIP'u włączyli się całym sercem w organizację. Szczególne podziękowania należą się kol. Czesiowi Piasta i jego niestrudzonej małżonce Grażynie za zorganizowanie bufetu, kol. Eli Kielar za tło muzyczne, kol. Michałowi Paduchowi za akompaniament przy śpiewaniu kolęd i kol. J.B. Kubickiemu za reprodukcję śpiewników. Oczywiście nie można pominąć wkładu pracy p. Basi Brzezińskiej, która wraz ze swoją koleżanką pracowała niezmordowanie od wczesnego popołudnia przy przygotowaniu, a potem przy obsłudze, bufetu.

W sumie ten wspólny "Opłatek" okazał się doskonałą inicjatywą i można tylko wyrazić nadzieję, że będzie ona kontynuowana w następnych latach dając członkom rożnych organizacji polonijnych okazję do złożenia wzajemnych życzeń i spędzenia kilku godzin w miłej i serdecznej atmosferze.

Maria F. Zielińska

Początek strony

IN MEMORIAM
Jerzy Andrzej Dobrodzicki

Zarząd SIP ze smutkiem donosi, że w dniu 26 grudnia 2001 r. zmarł w szpitalu nasz Kolega, wieloletni członek SIP.

W czasie II WŚ zmarły służył w Polskich Siłach Zbrojnych w Polskiej i Brytyjskiej Marynarce Wojennej. Brał udział w konwojach atlantyckich na HMS Hartland, oraz akcjach Polskiej Marynarki Wojennej na ORP Krakowiak i ORP Burza. Od października 1942 r. do końca wojny dowodził ścigaczami S1 i S6.

Za czyny bojowe odznaczony Krzyżem Walecznym, Medalem Morskim z trzema okuciami oraz odznaczeniami angielskimi i francuskimi, norweskimi i holenderskimi.

Po zakończeniu wojny emigruje do Kanady, gdzie ponad 30 lat pracował National Research Council.

Zarząd SIP wyraża rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współczucia.

Zarząd SIP
Oddział Ottawa

WSPOMNIENIA
o
JERZYM ANDRZEJU DOBRODZICKIM

26 grudnia 2001 r. odszedł od nas Jerzy Andrzej Dobrodzicki - oficer Polskiej Marynarki Wojennej, pracownik National Research Council of Canada, wieloletni członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Ottawa, sportowiec, gawędziarz, przyjaciel.

J.A. Dobrodzicki urodził się 1 stycznia 1920 r. w Bochni. Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie ukończył w roku 1938. W czerwcu tegoż roku zdał egzamin do podchorążówki Marynarki Wojennej. Wybuch wojny zastał go na okręcie szkoleniowym O.R.P. "Iskra" w Casablance. Wraz z całym rocznikiem podchorążówki, poprzez Francje, został przetransportowany do Anglii. W listopadzie 1939 r. został przydzielony na kontrtorpedowiec O.R.P. "Błyskawica", który patrolował Morze Północne.

Wiosną 1940 r. O.R.P. "Błyskawica" brał udział w kampanii norweskiej - operacje w fiordach, bitwa o Narwik, wypady do Bergen, Trondheim.

Po zakończeniu norweskiej kampanii udział w ewakuacji wojsk angielskich i polskich z Francji do Anglii z okolic Bordeaux i Dunkierki. Następnie przydział na O.R.P. "Gdynia", który także bierze udział w ewakuacji.

Po zakończeniu ewakuacji przydział na H.M.S. Queen Elisabeth i udział w pogoni za niemieckimi pancernikami Sharnhorst i Gneisenau, konwojami na Morze Śródziemne i przydział do Floty Śródziemnomorskiej, która bierze udział w osłonie Krety przed niemieckim desantem.

Po zakończeniu tego stażu wrócił do Anglii z przydziałem na lotniskowiec HMS "Formidable", który brał udział w operacjach na Morzu Śródziemnym, opłynął Afrykę i zakończył rejs w Stanach Zjednoczonych, skąd wrócił do Anglii. Tu otrzymał promocję na podporucznika z przydziałem na kontrtorpedowiec O.R.P. "Krakowiak", który patrolował Kanał Angielski oraz osłaniał konwoje na Atlantyku.

Następny etap to przydział na angielską fregatę HMS Hartland, który miał zadanie osłony konwojów u wybrzeży Południowej Afryce i na Oceanie Indyjskim.

Po zakończeniu stażu na HMS Hartland zgłosił się na ochotnika na polskie ścigacze i otrzymał przydział na ścigacz artyleryjski "S1" i po przeszkoleniu objął na nim dowództwo.

W październiku 1943 r. pp. Dobrodzicki otrzymał przydział na O.R.P. "Burza" na stanowisko oficera artylerii. Zadaniem Burzy była osłona konwojów na Atlantyku, u brzegów Zachodniej Afryki oraz Gibraltaru. Wiosną 1944 r. został dowódcą nowoczesnego ścigacza "S6". Następnie udział w inwazji Normandii, osłona alianckich okrętów i statków przed niemieckimi ścigaczami.

W maju 1945 r. flota niemiecka poddaje się Aliantom. Abordażem pierwszej niemieckiej łodzi podwodnej dowodzi ppor. J.A. Dobrodzicki.

Ppor. Dobrodzicki na ścigaczach z służył 2 lata, odbył 200 patroli i wypadów. Wojnę zakończył w randze porucznika. W latach 90. został mianowany kolejno na kapitana i komandora ppor. w stanie spoczynku przez prezydenta RP.

Za udział w działaniach wojennych otrzymał Krzyż Walecznych, Medal Morski z trzema okuciami oraz angielskie, norweskie, francuskie i holenderskie odznaczenia bojowe.

W grudniu 1944 r. poślubia Hannę Krzyską, a w rok później rodzi się ich jedyny syn Andrzej.

W roku 1949 decydują się na emigrację do Kanady. Początki emigracji nie są łatwe. Przez 3 lata gospodaruje na własnej farmie w okolicach Brantford, następnie przez 2 lata pracuje w fabryce maszyn rolniczych oraz rok, jako kreślarz, w fabryce okien w Toronto. W roku 1956 otrzymuje pracę w National Research Council of Canada w Laboratorium Aerodynamiki, gdzie specjalizuje się w prowadzeniu doświadczeń w tunelu hydrodynamicznym. Badania obejmują zarówno samoloty jak i narciarzy zjazdowych celem znalezienia strojów z najmniejszym oporem. Rezultatem tych doświadczeń jest raport "Flow Visualization in the National Aeronautical Establishment's Water Tunel". W roku 1984 przechodzi na emeryturę.

Po przyjeździe do Ottawy kol. Dobrodzicki włącza się aktywnie w życie ottawskiej społeczności polonijnej. Zostaje członkiem ottawskiego klubu teatralnego (bierze udział w szeregu przedstawień), wstępuje do Stowarzyszenia Techników Polskich (obecnie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich), brał czynny udział w organizacji "Sympozjum 50", konferencji polskich naukowców, która miała miejsce w Barry's Bay (Ontario) w 1972 r.

Należał do Związku Marynarki Wojennej w Londynie (W. B.) i pisywał do "Sygnałów", pisma Związku. Brał żywy udział w wielu spotkaniach b. marynarzy na terenie Kanady, St. Zjednoczonych, Anglii oraz był uczestnikiem Zjazdu Marynarki Wojennej w Gdyni w roku 1995 z okazji 75-lecia Polskiej Marynarki Wojennej.

Kochał sport. Uprawiał z zamiłowaniem narciarstwo, żeglarstwo, grał w tenisa i siatkówkę. Był wspaniałym gawędziarzem. Częstym tematem gawęd były czasy wojny i służby w marynarce wojennej.

26 grudnia ub. r. odszedł od nas towarzysz młodocianych zabaw, kompan narciarski, dobry przyjaciel. Wszyscy, którzy znaliśmy Jurka, odczujemy dużą lukę w naszym życiu spowodowaną Jego śmiercią. Brak nam będzie Twego towarzystwa i Twej przyjaźni, Jurku. Wieczory w Barrys Bay bez Twej gawędy nigdy już nie będą takie same. Jednakże pamięć o Tobie i o Twych opowieściach pozostanie z nami na zawsze.

Danuta Tabaka

Przy opracowywaniu historii wojennej Zmarłego korzystałam z Jego wspomnień, które ukazały się Kwartalniku SPK w Kanadzie, kwiecień 1988 r., oraz w Kurierze nr 16(742), 15-31/08/1999.

Informacje dotyczące pracy w NRC dostarczyli dr K. Orlik-Rückeman oraz dr J. Łukasiewicz.

Początek strony

ŻYCZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Ottawie składa najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji 50-tej rocznicy ślubu dla Państwa Iwony i Jana Gadomskich.

Celebrację tej wspaniałej rocznicy rozpoczęła uroczysta Msza Św. w intencji jubilatów 26 grudnia 2001 roku w kościele św. Jacka w Ottawie, dokładnie w tym samym dniu kiedy to przed 50 laty państwo Gadomscy zawierali związek małżeński w Londynie w Anglii.

Jan Janeczek
Przewodniczący
SIP 0ddział Ottawa

Początek strony

SZPAKOWSKI, BRONISŁAW. MYŚLI I PRZEŻYCIA. OTTAWA, 2001 R.

Z prawdziwą przyjemnością odebrałam, wraz z życzeniami noworocznymi, śliczny prezent: broszurkę wydaną przez naszego kolegę, wielokrotnego prezesa i członka Zarządu, o najdłuższym chyba stażu w Zarządzie, Bronisława Szpakowskiego. Broszurka niewielka, bo liczy zaledwie 17 stron, i obejmuje wiersze o rozmaitej tematyce, satyry, aforyzmy i nawet jedno tłumaczenie. Czyta się ją jednym tchem, żałując, że lektura kończy się tak szybko. Kto pamięta zagadki matematyczne zamieszczane na początku każdego roku w naszym biuletynie z przyjemnością odkrywa, że kol. Bronek ma również wspaniałe wyczucie piękna i uroków przyrody nie mówiąc już o głębi uczuć religijnych. Gratulujemy uroczej broszurki!

Ponieważ wygląda z tekstu że zbiorek był wydany nakładem autora, mam nadzieję, że nie przekroczę moich uprawnień sugerując by zainteresowani zwrócili się o egzemplarz bezpośrednio do kol. Szpakowskiego.

Maria F. Zielińska

Początek strony

JUBILEUSZ MECHANIKÓW

Zakończyły się obchody 75-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Na plenarną sesję jubileuszową w Warszawskim Domu Technika przybyli licznie członkowie i działacze stowarzyszenia, jego sympatycy oraz zaproszeni goście honorowi.

Byli wśród nich przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, placówek naukowych, uczelni, instytucji oraz władz FSNT NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Gośćmi uroczystości byli też potomkowie prof. Henryka Mierzejewskiego, założyciela SIMP oraz delegacja stowarzyszenia inżynierów węgierskich z Debreczyna.

Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, który sprawował patronat honorowy nad obchodami jubileuszu, reprezentowała szefowa kancelarii prezydenckiej, Jolanta Szymanek-Deresz, która odczytała posłanie do uczestników sesji. Zawierało ono serdeczne gratulacje i życzenia Prezydenta RP, wyrazy hołdu pamięci założycieli stowarzyszenia oraz podziękowania dla społeczności inżynierskiej, w tym mechaników za wkład w rozwój polskiego przemysłu i techniki.

W imieniu Prezydenta RP, Jolanta Szymanek-Deresz wręczyła zasłużonym członkom SIMP odznaczenia państwowe. Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Edmund Żent i Jerzy Rzetelski, a Krzyże Kawalerskie: Andrzej Ciszewski, Janusz Dobrzański, Piotr Janicki, Tadeusz Nowak i Lubosław Pruszkowski. Sześć osób otrzymało Złote I Srebrne Krzyże Zasługi.

Historię i dorobek SIMP przypomniał prezes Andrzej Ciszewski. Jej początki sięgają 1926 r. i wiążą się z osobą prof. Henryka Mierzejewskiego. 120 rocznica Jego urodzin przypadła właśnie w roku 75-lecia SIMP, co Stowarzyszenie uczciło wybiciem medalu okolicznościowego z podobizną Profesora. Z okazji jubileuszu medale te otrzymało kilkadziesiąt osób, a ich listę otwiera Prezydent RP.

Pamięci Henryka Mierzejewskiego, wybitnego inżyniera - naukowca, poświęcono wiele uwagi w programie obchodów jubileuszu, przypominając Jego dorobek naukowy, zasługi dla rozwoju polskiej mechaniki oraz rolę w zintegrowaniu środowiska mechaników. Założywszy Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich, przez kilka początkowych lat, aż do śmierci w 1929 r., był jego prezesem. Dzięki swemu patriotyzmowi, postawie moralnej, aktywności zawodowej i społecznej cieszył się niekwestionowanym autorytetem. Ideały, jakie wyznawał uczynił dewizą Stowarzyszenia. "Wytężoną pracą na polu techniki i wytwórczości.. miało ono służyć... zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej".

Temu ideowemu przesłaniu swego protoplasty, SIMP pozostaje wierny do dzisiaj. Jego imię nosi też odznaka stowarzyszeniowa, będąca cenionym wyróżnieniem. Podczas sesji otrzymało ją 11 SIMP-owców z całego kraju. W przeddzień delegacja Zarządu Głównego SIMP złożyła wieniec na grobie Profesora na warszawskich Powązkach.

Prof. Mierzejewski ma również swój rozdział w 135-letniej historii "Przeglądu Technicznego". Przez kilka lat bowiem, poczynając od 1919 r., współredagował go i kształtował jego oblicze, jako członek Komitetu Redakcyjnego, a także autor kilkudziesięciu fachowych referatów z dziedziny mechaniki.

Sesja jubileuszowa posłużyła również za okazję do wręczenia zasłużonym działaczom dyplomów Członka Honorowego SIMP, którą to godność nadano 10 osobom.

Inżynierowie węgierscy zabrali dla swojej organizacji w Debreczynie Zbiorową Odznakę Honorową SIMP.

Oficjalną część sesji zakończyły wystąpienia gości, które rozpoczął prof. Bogdan Ney, składając SIMP-owi w imieniu Akademii Inżynierskiej gratulacje, wyrazy uznania i życzenia dalszej owocnej działalności. Mówca skierował specjalne podziękowania do honorowego prezesa SIMP, prof. Jana Kaczmarka za inspirację powołania do życia przed 10 laty tej Akademii. W podobnym tonie utrzymane były wystąpienia innych mówców, a przedstawiciel resortu kultury, oprócz życzeń przekazał dyplom za zasługi w ochronie dziedzictwa narodowego, tzn. odbudowę przez SIMP zamku w Rydzynie. Gorące brawa towarzyszyły pojawieniu się na mównicy Janiny Dąbrowskiej, wnuczki prof. Mierzejewskiego, która życzyła Stowarzyszeniu i jego działaczom takiej wytrwałości i determinacji, jaka cechowała jej dziadka.

Trudno o lepszą puentę tej uroczystości.

jn
Przegląd Techniczny nr 51-52/01 r.

Początek strony

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKI w 2001 r.

Jeden z najpoważniejszych tygodników naukowych - "Science" - opublikował listę najważniejszych osiągnięć nauki w minionym roku. Na pierwszym miejscu znalazła się niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina łącząca fizykę, chemię i biotechnologię - nanotechnologia.

Nanotechnologia umożliwia wytwarzanie niezwykle małych urządzeń z pojedynczych cząsteczek chemicznych. Mogą być to zarówno niewielkie układy elektroniczne, jak i samodzielne roboty, które mogą operować cząsteczkami. Wytwory nanotechnologii przydatne będą m.in. w medycynie (diagnozowaniu i leczeniu), budowie szybkich superkomputerów oraz przy wytwarzaniu nowych, wytrzymalszych i lżejszych materiałów.

Na kolejnych miejscach znalazło się poznanie roli RNA w procesie "wyciszania" niektórych genów, odkrycie przekształcania się słonecznych neutrin w inne cząsteczki oraz poznanie wstępnej sekwencji ludzkiego genomu. Okazało się, że ludzki genom jest w rzeczywistości dużo krótszy, niż się spodziewano - jest porównywalny z genomami innych, prostszych organizmów. Oprócz człowieka, udało się poznać genomy jeszcze ok. 60 innych organizmów.

Na liście tygodnika "Science" znalazły się również odkrycia związane z nadprzewodnictwem w wysokich temperaturach, umożliwiające przesyłanie prądu elektrycznego praktycznie bez strat oraz sterowaniem wzrostem neuronów, co może pomóc w odtwarzaniu uszkodzonych nerwów. "Science" wyróżniło również wysiłki zmierzające do opracowania nowych leków na raka.

Zdaniem "Science" jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych 2001 roku było uzyskanie tzw. kondensatu Bosego-Einsteina. To niezwykły stan skupienia materii, osiągalny jedynie w bardzo niskich temperaturach - rzędu miliardowych części stopnia Kelwina. Za uzyskanie kondensatu z atomów helu, litu i potasu naukowcy Eric A. Cornell, Carl E. Wieman oraz Wolfgang Ketterle otrzymali Nagrodę Nobla. Badania nad kondensatem Bosego-Einsteina mogą zaowocować nowymi rodzajami laserów i bardziej precyzyjnymi pomiarami.

P. K., PAP
Rzeczpospolita nr. 1, 2002 r

Notka redakcji.
W następnym numerze Biuletynu ukaże się więcej informacji o powyżej wspomnianych odkryciach naukowych.

Początek strony

WIEŚCI z KRAJU

 • Najwybitniejsi Polacy. Jan Paweł II (77%), A. Kwaśniewski (27%) i L. Wałęsa (15%) - to trzej najwybitniejsi żyjący Polacy. Takie wyniki przyniósł sondaż "Rzeczpospolitej", w którym ankietowani sami układali ranking najwybitniejszych, a nie dokonywali wyboru z opracowanej już listy.
  Odpowiadający nie dostali żadnej sugestii, według jakiego kryterium i w jakich dziedzinach szukać tych najwybitniejszych. Mieli wskazać najwyżej trzy nazwiska (dlatego odpowiedzi nie sumują się do 100%). W pierwszej "10" znaleźli się również: Wisława Szymborska (13%), C. Miłosz (11%), Z. Religa (9%), J. Kwaśniewska (7%), A. Małysz, A. Wajda (obaj po 6%), A. Lepper i L. Miller (obaj po 4%).
 • Podsumowanie roku wg firm sondażowych. Prezydent A. Kwaśniewski i A. Małysz (skoczek narciarski) to wg ankiety Pentora osoby, które wywarły największy wpływ na rzeczywistość Polski i zasługują na miano Człowieka Roku 2001.
  Na zwycięzców głosowało 9,4% indagowanych. Nazwiska zgłaszali sami ankietowani, a nie wybierali z przygotowanej listy. Na trzecim miejscu znalazł się papież Jan Paweł II - 8,9%. Na dalszych miejscach: Andrzej Lepper 7,5%, Jolanta Kwaśniewska 4,3%, Leszek Miller 3,8%, Lech Kaczyński 1,1%.
  W badaniach Pentora Człowiekiem Roku 2000 został także A. Kwaśniewski (16%), a Człowiekiem Roku 1999 - Jan Paweł II (15%).
 • Dla połowy ankietowanych Polaków mijający rok był taki sam, jak poprzedni, dla co trzeciego - gorszy, a tylko co 10 Polak uważa, że był lepszy - wynika z najnowszego sondażu Demoskopu.
  Zdecydowanej większości (83%) nie udało się w 2001 r. poprawić sytuacji materialnej własnej rodziny ani sytuacji zawodowej (86%). W odchodzącym roku tylko 6% zarobiło jakąś znaczną sumę pieniędzy - w tej grupie jednak nie było ani jednego rolnika.
  Spośród bezrobotnych co 10 deklarował, że udało mu się poprawić sytuację materialną rodziny, a co 20 zarobił dużo pieniędzy. Optymistyczne wydaje się, że 64% Polaków potrafiło w tym roku zachować spokój i pogodę ducha (w roku ubiegłym 72%), a prawie co trzeci Polak w wieku 15-29 lat (29%) zakochał się z wzajemnością. Ponadto 73% respondentów twierdzi, że udało im się zachować zdrowie, a 45% zrobiło coś, z czego są dumni.
 • Czego Polacy boją się najbardziej w XXI wieku? Kłopotów zdrowotnych spowodowanych dziurą ozonową (69%), nowych, nieuleczalnych chorób (66%), zanieczyszczenia środowiska (60%) i wojny światowej (41%).
 • "Żeby Polską rządzili mądrzy ludzie" - tak odpowiedziało 45% ankietowanych przez Pentor Polaków na pytanie: czego należałoby życzyć Polsce i Polakom w Nowym Roku?
  30% zapytanych życzy, "żeby nie groziło nam bezrobocie", 19%, "żeby udało się uniknąć nędzy". Rzadziej niż rok temu pojawiały się życzenia, "żeby było mniej napadów i włamań" - 16% (w 2000 roku 21%) oraz "żeby Polska i Polacy byli szanowani w świecie" - 4% (w 2000 roku 8%).
  Wg analityków Pentora hierarchia życzeń wskazuje, że Polaków martwi sposób rządzenia państwem, a strach budzi bezrobocie i pogarszające się materialne warunki życia.
 • Większość Polaków (60%) zgodziła się z decyzją posłów o odwołaniu A.Leppera ze stanowiska wicemarszałka Sejmu - wynika z grudniowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Dwie piąte (40%) ankietowanych poparło ją w sposób zdecydowany, a jedna piąta (20%) umiarkowanie. Przeciwnego zdania było 29% badanych, a 11% nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie. Według ponad połowy respondentów (55%), głównym powodem dymisji wicemarszałka były jego wypowiedzi obrażające polityków. Co drugi badany (50%) uznał, że odwołanie przewodniczącego Samoobrony było następstwem jego zachowania, które kompromitowało Sejm i państwo polskie. Inne przyczyny były rzadziej wskazywane.
  Zdaniem 63% ankietowanych, styl uprawiania polityki przez A. Leppera nie mieści się w tradycjach polskiej kultury, a 51% badanych uważa, że nie jest skuteczny.
  Sejm pozbawił A. Leppera immunitetu.
 • GUS rejestruje systematyczny i dramatyczny spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto - wynika z informacji prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ministra finansów o sytuacji gospodarczej w kraju. Wzrost PKB wynosi obecnie zaledwie 0,8% w stosunku do roku ub. i w skali rocznej będzie prawdopodobnie najniższy od 1992.
 • Trudną sytuację na rynku pracy pogarsza dodatkowo nacisk roczników wyżu demograficznego. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekroczyła 3 mln, a stopa bezrobocia sięgnęła 16,8%.
 • GUS i minister finansów oceniają, że zwiększa się nadal zakres ubóstwa. Poniżej minimum egzystencji żyje 8% ludności. Po raz pierwszy od 1992 będą w tym roku niższe realne dochody ludności. Powiększa się zróżnicowanie dochodów różnych grup społecznych.
 • Obiecanki cacanki. Sondaż PBS wykazał, że 45% obywateli uważa, że SLD nie spełnia obietnic wyborczych, zaś 33% uważa, że spełnia. Nie ma opinii 22%. Także 68% ankietowanych uważa, że Sojusz nie chroni najuboższych, co deklarował w przedwyborczych obietnicach. Rząd zwala winę na poprzedni rząd.
  Sondaż przeprowadzono 15 - 16 grudnia ub. r. na 1039-osobowej próbie reprezentatywnej dla dorosłej ludności kraju.
 • Wzrost gospodarczy w Polsce spadł w połowie 2001 do najniższego poziomu wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do UE i był o połowę niższy niż w samej Unii - wynika z danych opublikowanych w Brukseli. Wg unijnego biura statystycznego Eurostat, stopa wzrostu w Polsce w II kwartale 2001 sięgnęła tylko 0,9% wobec średniej 2,7% dla wszystkich 10 krajów kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej i 1,8% dla 15 państw UE. Wynika to z porównania produktu krajowego brutto z wynikami w II kwartale 2000.
 • Kto za integracją z UE? W styczniu b.r. 57% ogółu ankietowanych Polaków opowiedziało się za przystąpieniem Polski do UE, 22% było przeciw, a 21% nie ma zdania w tej sprawie - wynika z ostatniego sondażu CBOS. W styczniu poparcie dla wejścia do UE spadło o 3% w porównaniu z grudniem ub. r., liczba przeciwników Unii pozostała bez zmian, a o 3% wzrosła liczba niezdecydowanych.
  Jak komentują autorzy sondażu, "otrzymane wyniki potwierdzają stabilność społecznego poparcia dla członkostwa Polski w UE w ciągu ostatnich 2,5 roku. Liczba zwolenników integracji utrzymywała się w tym okresie w granicach około 55-60%, a przeciwników - 22-30%. Chęć uczestniczenia w referendum akcesyjnym zadeklarowało trzy czwarte (75 %).
 • Zdaniem ponad połowy respondentów, rząd L. Millera nie wywiązuje się z przedwyborczych obietnic. Jednocześnie 35% badanych uważa, że obecny rząd działa lepiej od poprzedniego - wynika z ostatniego sondażu OBOP. O tym, że obecny rząd nie wywiązuje się z przedwyborczych obietnic, jest przekonanych 51% ankietowanych. Według 19 % ankietowanych rząd spełnia przedwyborcze obietnice. Na pytanie jak działa nowy rząd - lepiej czy gorzej - 20% ankietowanych odpowiedziało, że gorzej.
 • Zaledwie jedna trzecia ankietowanych zadeklarowała pełną gotowość do uczestniczenia w wyborach - wynika z ostatniego sondażu OBOP. Gdyby wybory miały się odbyć w połowie grudnia ub. r. zdecydowaną gotowość do uczestniczenia w nich zadeklarowało 34% pytanych. Jak zauważa OBOP, jest to wynik najniższy od wielu miesięcy. Spadek o 2%.
 • Trzy piąte Polaków (61%) jest za członkostwem Polski w NATO, w tym ponad jedna czwarta (29%) społeczeństwa zdecydowanie popiera udział naszego kraju w Sojuszu, a prawie jedna trzecia (32%) jest "raczej za". Przeciwnicy udziału Polski w NATO stanowią 14% Polaków. Prawie tyle samo (15%) jest osób, którym sprawa ta jest obojętna - wynika z najnowszego sondażu OBOP. Poparcie dla polskiego członkostwa w NATO utrzymuje się na tym samym poziomie co w 1999 roku (Polska została wtedy członkiem Sojuszu) niezależnie od konfliktów rozwijających się na arenie międzynarodowej.
 • Kogo i co Polacy lubią? Uznaniem ponad połowy Polaków cieszy się m.in. policja, wojsko i Kościół. Niezmiennie dobrze oceniane są: radio (86%) i telewizja (77%). Rada Polityki Pieniężnej budzi zaufania u 19% pytanych - wynika z sondażu CBOS.
  62% Polaków pozytywnie ocenia działalność policji. Niezadowolonych z pracy policji jest 30% o 13% mniej niż w styczniu ubiegłego roku. Są to najlepsze wyniki policji od września 1998 roku - wynika z sondażu CBOS. Natomiast opinie negatywne przeważają w ocenie prokuratury i sądów. Ponad połowa ankietowanych w grudniu źle oceniła działanie sądów, a dobrze o wymiarze sprawiedliwości wypowiedziało się tylko 25% pytanych. Niezadowolonych z funkcjonowania prokuratury jest o 6% mniej niż w ubiegłym roku (53%), zadowolonych jest 26% zapytanych. Jednoznacznie krytycznie oceniana jest działalność NSZZ "S" (70% opinii negatywnych). Po raz pierwszy związek ten ma mniej dobrych ocen (12%) niż OPZZ (17%). Uznaniem cieszą się wojsko i Kościół rzymsko-katolicki. 68% osób dobrze ocenia ich działalność instytucjonalną, o 6% więcej niż w czerwcu 2000 roku.
 • Inflacja. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu ub. r. wzrosły o 0,2% w stosunku do listopada, a w porównaniu z grudniem 2000 roku wzrosły o 3,6% - podał GUS.
 • 61% Polaków jest usatysfakcjonowanych swoim życiem, jednak tylko 10% jest z niego bardzo zadowolonych. 31% określa swoje zadowolenie z życia jako średnie - wynika z sondażu CBOS. Jedynie 7% ankietowanych nie jest zadowolone ze swojej egzystencji, przy czym 6% stanowią ci, którzy są "raczej niezadowoleni" z tego, jak wygląda ich życie. W stosunku do lat 1994 i 1997 zwiększył się odsetek osób zadowolonych ze swego życia. Jednak najwięcej Polaków odczuwających zadowolenie odnotowano w pierwszej połowie 1999 (zadowolonych z życia było wówczas 64% badanych przez CBOS).
  "Zadowolenie z życia jest także w wyraźny sposób związane z poziomem wykształcenia. Zdecydowanie najczęściej wyrażają je respondenci z wyższym wykształceniem, natomiast do niezadowolonych częściej niż inni zaliczają się osoby najgorzej wykształcone" - dodaje CBOS.
  Ponad połowa Polaków (56%) uznała rok 2001 za pomyślny dla siebie osobiście, przy czym tylko 5% wydało oceny bardzo dobre. Dla 39% był to rok zły, w tym 13% ma bardzo złe wspomnienia. Za niepomyślny dla Polski uznało ubiegły rok 73% Polaków, w tym 21% za zdecydowanie zły - wynika z sondażu OBOP.
  Respondenci OBOP pytani o wydarzenia i sytuacje niepomyślne dla kraju, mówili o bezrobociu - 35% ogółu badanych, złej sytuacji gospodarczej - 23%, złej sytuacji bytowej ludzi - 15% i ubiegłorocznych powodziach - 10%. Z badań OBOP wynika, że odsetek osób, które stwierdzały, że rok 2001 był dla naszego kraju rokiem dobrym, stanowił zaledwie 15%, w tym mniej niż jedna osoba na sto skłonna była wydawać oceny bardzo dobre.
 • Gdyby wybory odbywały się w styczniu SLD otrzymałby 36% głosów, PiS i PO - po 10%, PSL i Samoobrona - po 7% LPR otrzymałaby 6%, a UP - 3% głosów - wynika z najnowszego sondażu CBOS. W porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmienił się stopień poparcia dla partii tworzących koalicję rządową (SLD, PSL, UP) oraz LPR. Niewielki spadek poparcia odnotowały natomiast PiS, PO i Samoobrona.
  W wyborach wzięłoby - wg własnych deklaracji - 58% ankietowanych, czyli dokładnie tyle, ile miesiąc wcześniej.
 • Z ostatniego sondażu PBS przeprowadzonego w styczniu b.r. na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że "Samoobrona" w ciągu ostatniego miesiąca straciła około jedna czwarta zwolenników. Poparcie dla ugrupowania A. Leppera spadło z 13 do 9%. PSL ma natomiast o 3% mniej zwolenników niż w grudniu ubiegłego roku. Spadło także - o 1% - poparcie dla rządzącej koalicji SLD-UP. Obecnie wynosi ono 44%. Zyskały ugrupowania opozycyjne. Chęć głosowania na PO deklarowało w styczniu b.r. 14 % wyborców, o 3% więcej niż w grudniu ub. r. Z 8 do 10% wzrosło poparcie dla LPR, a z 7 do 8% poparcie dla PiS.
  W styczniu rząd dobrze oceniało 35% ankietowanych (o 3% mniej niż w grudniu), Sejm - 25% (7% mniej), Senat - 26% (7% mniej), prezydenta 76% (5% mniej) - wynika z sondażu CBOS. źle oceniło w styczniu b.r. rząd 31% ankietowanych, 34% nie miało zdania w tej sprawie. Z kolei Sejm był w styczniu źle oceniony przez 57% respondentów, Senat - 46%, a prezydenta - 17%.
 • Wg 65% ankietowanych przez CBOS w styczniu b. r. jest zdania, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, przeciwnego zdania jest 22% Nie ma zdania na ten temat 14% Polaków. Trzy czwarte respondentów negatywnie ocenia sytuację gospodarczą w kraju. Pozytywnie ocenia ją tylko 3%. Za przeciętną uważa ją mniej niż jedna piąta Polaków. 97% respondentów CBOS negatywnie ocenia sytuację na rynku pracy. Po 40% ankietowanych ocenia obecną sytuację polityczną w kraju jako złą oraz jako przeciętną. Jako dobrą ocenia ją co dziesiąty badany.
 • Inflacja. Ceny w grudniu ub. r. były o 3,6% większe niż rok wcześniej: jest to najniższy wskaźnik inflacji nie tylko w okresie transformacji, ale od 1975 roku. W ubiegłym roku minimalnie podrożała żywność, staniał transport, wzrosły natomiast dość znacznie opłaty za energię i za mieszkanie. Inflacja średnioroczna wyniosła w 2001 roku 5,5% wobec 10,1% w roku poprzednim.
 • Lud niezadowolony. W styczniu b.r. 42% Polaków źle oceniło rząd Leszka Millera (w grudniu 38%), premiera źle oceniło 29% (w grudniu 20%), prezydenta - 15% (w grudniu 12%) - wynika z ostatniego sondażu OBOP. Jednocześnie dobrze rząd w styczniu oceniło 33% respondentów, 25% nie miało zdania w tej sprawie. W porównaniu z grudniem rządowi przybyło zarówno przeciwników jak i zwolenników. Zmniejszyła się liczba niezdecydowanych. W grudniu rząd dobrze oceniało 30% pytanych, źle - 38%, zdania nie miało - 32%. Natomiast premier Miller w dalszym ciągu wyraźnie częściej oceniany jest dobrze - 46% (7% - zdecydowanie dobrze, 39% - raczej dobrze) niż źle - 29% (20% - raczej źle, 9% - zdecydowanie źle), zdania na ten temat nie ma 25% badanych. W grudniu dobrze oceniało działalność premiera 47% pytanych, źle 20%, zdania nie miało 33% W styczniu nieznacznie pogorszyła się ocena działalności prezydenta A. Kwaśniewskiego. Dobrze jego działalność oceniło 74 respondentów (26% zdecydowanie dobrze, 48% raczej dobrze), źle 15% (12% - raczej źle, 3% - zdecydowanie źle). 11% respondentów nie miało zdania. W grudniu działalność prezydenta dobrze oceniało 78% pytanych, źle 12%.

Początek strony

IMPREZY, OGŁOSZENIA

***

Zarząd SIP Oddział Ottawa

zaprasza na odczyt

"HELIKOPTERY na CO DZIEŃ"

Data: 19 lutego (wtorek) 2002 r., Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley Street, Ottawa.
Odczyt będzie ilustrowany przezroczami

Tematem odczytu będzie rola helikopterów w naszym codziennym życiu:

 • bezpieczeństwo lotów,
 • zastosowanie helikopterów w codziennym życiu,
 • ciekawostki konstrukcyjne,
 • plotki helikopterowe,
 • przyszłość helikopterów.

BOGDAN GAJEWSKI

Dyplom magistra inżyniera mechanika uzyskał w 1974 roku, kończąc Wydział Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej. Pierwsza praca po studiach miała miejsce w browarze szczecińskim, stąd znajomość procesu warzenia piwa. Potem praca w Wytwórni Sprzętu Transportowego i posada asystenta na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa. Tam zajmuje się zastosowaniem sprzętu lotniczego w rolnictwie. W 1979 roku uzyskuje tytuł doktora nauk rolniczych z zastosowania samolotów i helikopterów w rolnictwie. Jest rzeczoznawcą do spraw agrolotnictwa. Pod koniec 1979 wyjeżdża do Holandii do ośrodka badawczego w celu przygotowania pracy habilitacyjnej.

Wydarzenia roku 1980 i stan wojenny wprowadzony w 1981 roku nie pozwolił na aktywną kontynuację pracy habilitacyjnej. Wielu współpracowników znalazło się na Zachodzie. W 1984 roku wyjeżdża z Polski by poprzez Grecję przyjechać do Kanady w 1985 roku. Pracuje ponad trzy lata w firmie Filtran Microcircuits Ltd, by w 1989 roku przejść do pracy w Transport Canada. Jego obecna funkcja brzmi: Senior Corrective Action Engineer, Rotorcraft, a to oznacza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo helikopterów. Analizuje wypadki lotnicze i na tej podstawie ustanawia zalecenia poprawy bezpieczeństwa lotów.

Żonaty, jeden syn.

***

KUPNO - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Real Estate Agent
Terry Gleeson B.A.
Prudential Maximum Realty Inc.
Residential, Investment, Industrial,
Commercial (Licenced since 1981)
Tel: 749-7355 Res: 824-3260
E-mail: gleeste@sprint.ca

***

LOENARD SAMEK
Adwokat - Radca prawny - Notariusz
oferuje usługi w zakresie spraw:
* karnych;
* cywilnych;
* notarialnych (nieruchomości, testamenty, etc.);
* porad prawnych.
102-99 Holland Ave., Ottawa ON K1Y 0Y1
Biuro: (613) 725-2424 Fax: (613) 725-0464
Dom: (613) 722-4464

***

Początek strony

Przewodniczący:

J. Janeczek

tel.: (613) 736-1620

Sekretarz:

L. Zielińska

tel.: (613) 721-8238

Skarbnik:

S. Ozorowski

tel.: (613) 225-3948

Redaktor:

K. Styś

tel.: (613) 224-1707

Redakcja Techniczna: K. Lipowski, tel.: (613) 565-3272; J. Taracha, tel.: (613) 225-4678

Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, STATION "T", Ottawa, Ontario K1G 3H6

SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/

ISSN 1496-7251

Redakcja e-mail: af736@ncf.ca