Stowarzyszenie Inzynierow Polskich w Kanadzie, Oddzial w Ottawie Stowarzyszenie Inzynierow Polskich w Kanadzie, Oddzial w Ottawie
Wersja z ogonkami

Strona glowna
Kalendarz
Statut
Zarzad Okregu
Zarzad Glowny SIP
Historia Okregu
Zostan czlonkiem SIP
Sprawozdania z imprez
Odnosniki do innych stron
Kolo Pan przy SIP
Wiadomosci SIP Ottawa
Biuletyn
Polonia Ottawska

Lista Przewodniczacych Kola Pan

1958/59Barbara Grabowska
1959/60Barbara Grabowska
1960/61Barbara Grabowska
1961/62Barbara Grabowska
1962/63Fanni Blachut
1963/64Wanda Samolewicz
1964/65Maria Berlach
1965/66Wanda Samolewicz
1966/67Krystyna Garlicka
1967/68Janina Nowak
1968/69Maria Mindak
1969/70Barbara Grabowska
1970/71Zofia Stankiewicz
1971/72Barbara Grabowska
1972/73Wanda Samolewicz
1973/74Wanda Samolewicz
1974/75Jadwiga Zarzycka
1975/76Maria Zielinska
1976/77Maria Zielinska
1977/78Barbara Grabowska
1978/79Maria Zielinska
1979/80Maria Zielinska
1980/81Maria Zielinska
1981/82Maria Zielinska
Maria Swiderska (luty-maj)
1982/83Jadwiga Zarzycka
1983/84Wanda Samolewicz
1984/85Anna Olszewska
1985/86Wanda Samolewicz
1986/87Maria Zielinska
1987/88Danuta Tabaka
1988/89Janina Szpakowska
1989/90Maria Swiderska
1990/91Barbara Grabowska
1991/92Jadwiga Zarzycka
1992/93Jadwiga Zarzycka
1993/94Maria Remisz
1994/95Maria Remisz
1995/96Jadwiga Zarzycka
1996/97Jadwiga Zarzycka
1997/98Barbara Grabowska
1998/99Danuta Tabaka
1999/00Danuta Tabaka
2000/01Barbara Grabowska
2001/02Barbara Grabowska
2002/03Jadwiga Zarzycka
Poczatek strony