Stowarzyszenie Inzynierow Polskich w Kanadzie, Oddzial w Ottawie Stowarzyszenie Inzynierow Polskich w Kanadzie, Oddzial w Ottawie
Wersja z ogonkami

Strona glowna
Kalendarz
Statut
Zarzad Okregu
Zarzad Glowny SIP
Historia Okregu
Zostan czlonkiem SIP
Sprawozdania z imprez
Odnosniki do innych stron
Kolo Pan przy SIP
Wiadomosci SIP Ottawa
Biuletyn
Polonia Ottawska

Lista Zarzadow Oddzialu

1941-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2007

1942
Roman NowakowskiPrzewodniczacy Oddzialu Ottawa oraz
V-Przewodniczacy Zarzadu Glownego STP
Tadeusz WlodekSekretarz
1943
Zygmunt KuszewskiPrzewodniczacy Oddzialu Ottawa oraz
Sekretarz Zarzadu Glownego STP
Tadeusz WlodekSekretarz
Poczatek strony
1952-1953
Teodor BlachutPrzewodniczacy
Adam JaworskiV-Przewodniczacy
Jozef KrupaSkarbnik
R. K. Chrzaszcz-JohnsSekretarz
Wladyslaw WrazejKomisja Rewizyjna
Jan DietrichKomisja Rewizyjna
1953-1954
Adam JaworskiPrzewodniczacy
Antoni SwiderskiSekretarz
Jozef KrupaSkarbnik
Jan CharubaCzlonek Zarzadu
Wladyslaw WrazejKomisja Rewizyjna
Jerzy SamolewiczKomisja Rewizyjna
1954-1955
Jozef RudnickiPrzewodniczacy
Jerzy ZarzyckiSekretarz
Konrad KornfeldSkarbnik
Jerzy RüebenbauerRef. Spraw Statutowych oraz
Delegat na Walny Zjazd STP
Antoni SwiderskiRef. Spraw Statutowych oraz
Delegat na Walny Zjazd STP
Jerzy SamolewiczKomisja Rewizyjna
Adam JaworskiKomisja Rewizyjna
1955-1956
Antoni SwiderskiPrzewodniczacy
Adam GrabowskiSekretarz
Jan DietrichSkarbnik
Jozef ChrzanowskiKomisja Stypendialna - dookoptowany
Jozef RudnickiKomisja Stypendialna - dookoptowany
Jerzy ZarzyckiKomisja Stypendialna - dookoptowany
Adam JaworskiKomisja Rewizyjna
Jozef RudnickiKomisja Rewizyjna
1956-1957
Jerzy RüebenbauerPrzewodniczacy oraz Delegat
na XVI-ty Walny Zjazd STP
Kazimierz CzerwinskiSekretarz oraz Delegat
na XVI-ty Walny Zjazd STP
Jerzy ZarzyckiSkarbnik
Henryk WisniewskiCzlonek Zarzadu oraz
Korespondent do Biuletynu
Teodor BlachutKomitet Pomocy Mlodziezy
Jerzy SamolewiczKomitet Pomocy Mlodziezy
Antoni SwiderskiKomitet Pomocy Mlodziezy
Delegat na XVI-ty Walny Zjazd STP
Teodor BlachutKomisja Rewizyjna
Antoni SwiderskiKomisja Rewizyjna
1957-1958
Jerzy DobrowolskiPrzewodniczacy
Wladyslaw KorczynskiSekretarz
Miroslaw ZdanowiczSkarbnik
Jozef ChrzanowskiCzlonek Zarzadu oraz
Korespondent do Biuletynu
Jerzy SamolewiczKomitet Pomocy Mlodziezy
Teodor BlachutKomitet Pomocy Mlodziezy
Antoni SwiderskiKomitet Pomocy Mlodziezy
Jerzy DobrowolskiDelegat na XVII-ty Walny Zjazd STP
Adam JaworskiDelegat na XVII-ty Walny Zjazd STP
Jerzy RüebenbauerKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
Kazimierz CzerwinskiKomisja Rewizyjna
1958-1959
Wladyslaw KorczynskiPrzewodniczacy
Czeslaw PaczoskiSekretarz
Stanislaw BieniadaSkarbnik
Jerzy RüebenbauerCzlonek Zarzadu oraz
Korespondent do Biuletynu
Jerzy DobrowolskiKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
Kazimierz CzerwinskiKomisja Rewizyjna
1959-1960
Adam JaworskiPrzewodniczacy
Tadeusz LenczewskiSekretarz
Antoni SwiderskiSkarbnik
Jozef GniewoszCzlonek Zarzadu
Teodor BlachutDelegat na XIX-ty Walny Zjazd STP
Wladyslaw KorczynskiKomitet Pomocy Mlodziezy
Czeslaw PaczoskiKomitet Pomocy Mlodziezy
Jozef RudnickiKomitet Pomocy Mlodziezy
M. CelinskiKomitet Pomocy Mlodziezy
Wladyslaw KorczynskiKomisja Rewizyjna
Stanislaw BieniadaKomisja Rewizyjna
Jerzy DobrowolskiKomisja Rewizyjna
Poczatek strony
1960-1961
Jerzy ZarzyckiPrzewodniczacy
Jozef GniewoszV-Przewodniczacy
Norbert PaprockiSekretarz
Eryk KoskoSkarbnik
Boleslaw Bielawski-BoyceCzlonek Zarzadu oraz
Korespondent do Biuletynu
Antoni SwiderskiKomitet Organizacyjny 20-lecia STP
Adam JaworskiKomitet Organizacyjny 20-lecia STP
Jerzy SamolewiczKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
Boleslaw Bielawski-BoyceKomisja Rewizyjna
1961-1962
Roman StankiewiczPrzewodniczacy
Boleslaw Bielawski-BoyceV-Przewodniczacy
Wladyslaw ZawadzinskiSekretarz
Eryk KoskoSkarbnik
Adam JaworskiDelegat na XXI-ty Walny Zjazd STP
Stanislaw BieniadaKomitet Pomocy Mlodziezy
Stefan LeszczynskiPrzewodniczacy Komitetu Wystawy Tworczosci Artyst.
Wanda NowakowskaSekretarz Komitetu Wystawy Tworczosci Artyst.
Z. BobrowskaCzlonek Komitetu Wystawy Tworczosci Artyst.
Jozef RudnickiCzlonek Komitetu Wystawy Tworczosci Artyst.
Antoni SwiderskiKomisja Rewizyjna
Jozef GniewoszKomisja Rewizyjna
Norbert PaprockiKomisja Rewizyjna
1962-1963
Roman StankiewiczPrzewodniczacy oraz
Delegat na Walny Zjazd STP
Boleslaw Bielawski-BoyceV-Przewodniczacy oraz
Korespondent Biuletynu
Wladyslaw ZawadzinskiSekretarz
Roman GapskiSkarbnik
Jozef GniewoszCzlonek Zarzadu
Adam JaworskiDelegat na Walny Zjazd STP
Antoni SwiderskiDelegat na Walny Zjazd STP
Eryk KoskoDelegat do KPK
Stanislaw BieniadaKomisja Rewizyjna
Norbert PaprockiKomisja Rewizyjna
Jerzy ZarzyckiKomisja Rewizyjna
1963-1964
Norbert PaprockiPrzewodniczacy
Wladyslaw KorczynskiV-Przewodniczacy oraz
Korespondent Biuletynu
Wladyslaw ZawadzinskiSekretarz
Antoni SwiderskiSkarbnik
Roman StankiewiczKomisja Rewizyjna
Antoni SmialowskiKomisja Rewizyjna
Jerzy SamolewiczKomisja Rewizyjna
1964-1965
Wladyslaw ZawadzinskiPrzewodniczacy oraz
Delegat na XXIV-ty Walny Zjazd STP
Marian TrojanowskiV-Przewodniczacy i Kronikarz
Roman GapskiSekretarz
Franciszek RamikSkarbnik
Eryk KoskoDelegat do KPK
Adam JaworskiDelegat do KPK oraz
Delegat na XXIV-ty Walny Zjazd STP
Norbert PaprockiKomisja Rewizyjna
Boleslaw Bielawski-BoyceKomisja Rewizyjna
Wladyslaw KorczynskiKomisja Rewizyjna
1965-1966
Marian TrojanowskiPrzewodniczacy
Antoni SwiderskiV-Przewodniczacy
Stanislaw WyszkowskiSekretarz
Andrzej GarlickiSkarbnik
Boleslaw Bielawski-BoyceDelegat do KPK
Wladyslaw ZawadzinskiKomisja Rewizyjna
Roman GapskiKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna oraz Delegat do KPK
1966-1967
Marian TrojanowskiPrzewodniczacy
Antoni SwiderskiV-Przewodniczacy
Stanislaw WyszkowskiSekretarz
Andrzej GarlickiSkarbnik
Boleslaw Bielawski-BoyceDelegat do KPK
Wladyslaw ZawadzinskiKomisja Rewizyjna
Roman GapskiKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna oraz Delegat do KPK
1967-1968
Marian TrojanowskiPrzewodniczacy
Franciszek RamikV-Przewodniczacy
Roman GapskiSekretarz
Andrzej GarlickiSkarbnik
Eryk KoskoDelegat do KPK
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
Jerzy SamolewiczKomisja Rewizyjna
Jerzy ZarzyckiKomisja Rewizyjna
1968-1969
Andrzej GarlickiPrzewodniczacy oraz
Delegat na XXVIII Walny Zjazd STP
Roman GapskiV-Przewodniczacy
Jadwiga BieniadaSekretarz
Antoni CwalinaSkarbnik
Marian TrojanowskiCzlonek Zarzadu
Antoni MiszkielCzlonek Zarzadu
Eryk KoskoDelegat na XXVIII Walny Zjazd STP
oraz Delegat do KPK
Antoni SwiderskiDelegat na XXVIII Walny Zjazd STP
Jerzy SamolewiczKomisja Rewizyjna
Franciszek RamikKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
1969-1970
Zygmunt NowakPrzewodniczacy
Andrzej GarlickiByly Przewodniczacy
Jerzy ZarzyckiV-Przewodniczacy
Antoni SwiderskiSekretarz
Antoni CwalinaSkarbnik
Jerzy SamolewiczKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
Poczatek strony
1970-1971
Teodor BlachutPrzewodniczacy
Zygmunt NowakByly Przewodniczacy
Wladyslaw ZawadzinskiV-Przewodniczacy
Antoni SwiderskiSekretarz
Antoni CwalinaSkarbnik, opuscil Ottawe podczas kadencji
Wojciech SzymanowskiSkarbnik, dokooptowany
Antoni MiszkielCzlonek Zarzadu
Antoni SmialowskiDokooptowany Przewodniczacy Kom. Czlonkostwa,
oraz Zagadnien miedzyorganizacyjnych
Wanda SamolewiczDokooptowany Przewodniczacy Kom. Organizac.,
oraz Uzywalnosci Domu Polskiego SPK
Roman GapskiKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
Jerzy SamolewiczKomisja Rewizyjna
1971-1972
Teodor BlachutPrzewodniczacy
Wladyslaw ZawadzinskiV-Przewodniczacy oraz
Organizator XXXI-go Walnego Zjazdu STP
Wojciech SzymanowskiSkarbnik
Roman CzapskiSekretarz
Halina KozlowskaSekretarz
Jerzy GrucaKomitet Odczytow - dokooptowany
Leopold KawerninskiOrganizacja Imprez Towarzyskich - dokooptowany
Adam JaworskiKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
Jerzy SamolewiczKomisja Rewizyjna oraz
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego "Zjazdu 50-ciu"
1972-1973
Wladyslaw ZawadzinskiPrzewodniczacy
Halina KozlowskaV-Przewodniczaca
Bronislaw SzpakowskiV-Przewodniczacy
Roman CzapskiSekretarz
Wojciech SzymanowskiSkarbnik
Teodor BlachutPrzewodniczacy Komitetu Organizacyjnego
"Zjazdu 50-ciu"
Leopold KawerninskiPrzewodniczacy Komitetu Imprez
Jerzy DobrodzickiPrzewodniczacy Komitetu Czlonkostwa
Jerzy GrucaPrzewodniczacy Komitetu Odczytowego
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
Eryk KoskoKomisja Rewizyjna
Antoni SwiderskiKomisja Rewizyjna
1973-1974
Jerzy Koz-KoziolkowskiPrzewodniczacy, oraz
Delegat na XXXII-gi Walny Zjazd STP,
oraz P.O. Sekretarz, oraz
Delegat do KPK
Bronislaw SzpakowskiV-Przewodniczacy oraz
Referat Odczytowy i Sprawy Zawodowe
Jerzy DobrodzickiV-Przewodniczacy oraz
Referat Czlonkostwa i Administracji, oraz
Delegat do KPK
Jaroslaw SzymanowskiSkarbnik
Elzbieta NowickaCzlonek Zarzadu
Antoni SwiderskiDelegat na XXXII-gi Walny Zjazd STP
Leopold KawerninskiReferat Towarzyski
Tadeusz KonopackiReferat Miedzyetniczny
1974-1975
Jerzy Koz-KoziolkowskiPrzewodniczacy
Antoni MiszkielV-Przewodniczacy
Jan ZielinskiSekretarz oraz
Delegat do "Multicultural Council"
Andrzej SozanskiSkarbnik
Maria ZielinskaReferat Odczytowy
Jerzy DobrodzickiReferat Czlonkowski
Elzbieta NowickaReferat Gospodarczy
Stanislaw KielarReferat Gospodarczy
Eryk KoskoSekretarz Zarzadu Okregu KPK Ottawa
Zygmunt JarmickiDelegat na Walny Zjazd KPK
1975-1976
Antoni SwiderskiPrzewodniczacy
Jerzy Koz-KoziolkowskiByly Przewodniczacy
Jan GadomskiV-Przewodniczacy
Irena GajdaSekretarz - ustepuje w czasie kadencji
Andrzej DebickiSkarbnik
Jan ZielinskiCzlonek Zarzadu,
Sekretarz po kolezance Gajda
Teodor BlachutKomisja Rewizyjna
Roman GrabowskiKomisja Rewizyjna
Wladyslaw ZawadzinskiKomisja Rewizyjna
1976-1977
Jerzy GrucaPrzewodniczacy - rezygnuje z obowiazku
Antoni SwiderskiByly Przewodniczacy
Adam AleksandrowiczV-Przewodniczacy -
ustepuje z powodow osobistych
Jan ZielinskiSekretarz
Andrzej DebickiSkarbnik
Jerzy DobrodzickiAkcja Werbunkowa
Edward MorofskiAkcja Werbunkowa - "Public Relations"
Maria ZielinskaProtokolant
1976-1977
(od 28 listopada 1976, wyborow uzupelniajacych)
Antoni SwiderskiPrzewodniczacy
Bronislaw SzpakowskiV-Przewodniczacy
Jan ZielinskiSekretarz
Andrzej DebickiSkarbnik
Jerzy DobrodzickiAkcja Werbunkowa
Edward MorofskiAkcja Werbunkowa - "Public Relations"
Maria ZielinskaProtokolant
1977-1978
Bronislaw SzpakowskiPrzewodniczacy
Antoni SwiderskiByly Przewodniczacy oraz
Ochotniczy Delegat na XXXIII-ci Walny Zjazd STP
Tadeusz ZawadzkiV-Przewodniczacy
Tadeusz WitkowiczSkarbnik
Edward MorofskiRzecznik
Marek RozanskiCzlonek Zarzadu
Maria ZielinskaProtokolant oraz Referat Biuletynu
Andrzej GarlickiOchotniczy Delegat na XXXIII-ci Walny Zjazd STP
Wladyslaw ZawadzinskiOchotniczy Delegat na XXXIII-ci Walny Zjazd STP
Andrzej MiszkielKomisja Rewizyjna
Teodor BlachutKomisja Rewizyjna
Jerzy Koz-KoziolkowskiKomisja Rewizyjna
1978-1979
Bronislaw SzpakowskiPrzewodniczacy
Jacek WojcikV-Przewodniczacy
Jan ZielinskiSekretarz
Ludwik WaclawikSkarbnik - dokooptowany
Barbara GrabowskaCzlonek Zarzadu
Andrzej GarlickiCzlonek Zarzadu
Maria ZielinskaCzlonek Zarzadu oraz Red. Biuletynu
Szczepan MorawskiDelegat na XXXIII-ci Walny Zjazd STP
Bronislaw SzpakowskiDelegat na XXXIII-ci Walny Zjazd STP
Jan ZielinskiDelegat na XXXIII-ci Walny Zjazd STP
Jan GadomskiKomisja Rewizyjna
Wladyslaw ZawadzinskiKomisja Rewizyjna
Jerzy ZarzyckiKomisja Rewizyjna
1979-1980
Jacek WojcikPrzewodniczacy
Bronislaw SzpakowskiByly Przewodniczacy oraz
Komitet Imprez i Telefoniczny
Kazmierz StysV-Przewodniczacy oraz
Komisja Obchodu Akademii 11 Listopada
Wladyslaw KazimierskiSekretarz oraz Red. Biuletynu
Andrzej DebickiSkarbnik oraz Komitet Telefoniczny
Jaroslaw SzymanowskiCzlonek Zarzadu
Antoni SwiderskiCzlonek Zarzadu
dokooptowany do Sekretariatu
Barbara GrabowskaKomitet Imprezowy
Jan ZielinskiKomisja Pomocy Technicznej
Andrzej GarlickiKomisja Rewizyjna
Jan ZielinskiKomisja Rewizyjna
Ludwik WaclawikKomisja Rewizyjna
Jerzy ZarzyckiKomisja Matka (nominacyjna), powolana III 1980
Wladyslaw ZawadzinskiKomisja Matka (nominacyjna), powolana III 1980
Poczatek strony
1980-1981
Jacek WojcikPrzewodniczacy
Kazmierz StysV-Przewodniczacy
Antoni SwiderskiSekretarz oraz
Komitet 40-lecia STP
Andrzej DebickiSkarbnik
Bronislaw SzpakowskiCzlonek Zarzadu oraz
Werb. Nowych Czlonkow
Jaroslaw SzymanowskiCzlonek Zarzadu oraz
Werb. Nowych Czlonkow
Szczepan MorawskiKomitet 40-lecia STP
Maria ZielinskaRedakcja Biuletynu
Edward MorofskiKomisja Rewizyjna
Jan ZielinskiKomisja Rewizyjna
Ludwik WaclawikKomisja Rewizyjna
Andrzej GarlickiKomisja Rewizyjna
1981-1982
Jacek WojcikPrzewodniczacy
Bronislaw SzpakowskiV-Przewodniczacy oraz
Delegat na Walny Zjazd 40-lecia STP
Szczepan MorawskiV-Przewodniczacy oraz
Lacznik z Zarzadem Glownym
Antoni SwiderskiSekretarz oraz
Delegat na Walny Zjazd 40-lecia STP
Andrzej DebickiSkarbnik
Stanislaw RomaniecCzlonek Zarzadu oraz
Delegat do KPK
Jaroslaw SzymanowskiCzlonek Zarzadu oraz
Delegat do KPK
Jan ZielinskiDelegat na Walny Zjazd 40-lecia STP
Maria ZielinskaRedakcja Biuletynu
Jan GadomskiKomisja Rewizyjna
Jerzy ZarzyckiKomisja Rewizyjna
Ludwik WaclawikKomisja Rewizyjna
Maria ZielinskaPrzewodniczaca Kola Pan
Maria SwiderskaV-Przewodniczaca
Anna RybczynskaSekretarz
Jadwiga ZarzyckaSkarbnik
1982-1983
Bronislaw SzpakowskiPrzewodniczacy
Jacek WojcikByly Przewodniczacy
Szczepan MorawskiV-Przewodniczacy oraz
Lacznik z Zarzadem Glownym
Henryk Mach1-szy Sekretarz, ustapil 16 VIII 1982
Stanislaw Zaborowski2-gi Sekretarz, Sprawy Czlonkowskie oraz
Opieka nad nowo-przybylymi
Andrzej DebickiSkarbnik
Ludwik CyfrackiOdczyty i Zycie Towarzyskie
Stanislaw RomaniecDelegat do KPK
Jan GadomskiKomisja Rewizyjna
Jan ZielinskiKomisja Rewizyjna
Antoni MiszkielKomisja Rewizyjna
Jadwiga ZarzyckaPrzewodniczaca Kola Pan
Irena GadomskaV-Przewodniczaca
Maryla MindakV-Przewodniczaca
Anna RybczynskaSekretarz
Janina GapskaSkarbnik
Wanda SamolewiczPrzewodniczaca Komisji Charytatywnej
1983-1984
Maria ZielinskaPrzewodniczaca oraz Redakcja Biuletynu
Bronislaw SzpakowskiByly Przewodniczacy
Aleksander JablonskiV-Przewodniczacy
Wojciech RemiszSekretarz
Antoni SwiderskiSkarbnik
Czeslaw NowickiOrganizacja Imprez
Jacek PawlowskiDelegat do KPK
Barbara GrabowskaKomisja Rewizyjna
Jan ZielinskiKomisja Rewizyjna
Antoni MiszkielKomisja Rewizyjna
Wanda SamolewiczPrzewodniczaca Kola Pan
Maria SwiderskaV-Przewodniczaca
Anna RybczynskaSekretarz
Janina GapskaSkarbnik
1984-1985
Kazimierz StysPrzewodniczacy
Maria ZielinskaByla Przewodniczaca oraz Redakcja Biuletynu
Jozef OrzechowskiV-Przewodniczacy
Igor OleszkiewiczSekretarz
Jerzy KomorowskiSkarbnik
Stanislaw JedrysiakDelegat do KPK, Rzecznik
Andrzej DebickiKomisja Rewizyjna
Franciszek RamikKomisja Rewizyjna
Wojciech RemiszKomisja Rewizyjna
Anna OlszewskaPrzewodniczaca Kola Pan
Maria SwiderskaV-Przewodniczaca
Anna RybczynskaSekretarz
Janina GapskaSkarbnik
1985-1986
Kazimierz StysPrzewodniczacy
Maria ZielinskaV-Przewodniczaca
Igor OleszkiewiczSekretarz
Tomasz StachowiakSkarbnik
Maria ZielinskaRedakcja Biuletynu i Archiwista Oddzialu
Marcin GorzkowskiCzlonek Zarzadu - Imprezy oraz
Delegat do KPK
Stanislaw BieniadaKomisja Rewizyjna
Wojciech RemiszKomisja Rewizyjna
Bronislaw SzpakowskiKomisja Rewizyjna
Wanda SamolewiczPrzewodniczaca Kola Pan
Maria SwiderskaV-Przewodniczaca
Anna RybczynskaSekretarz
Teresa MiszkielCzlonek Zarzadu
Danuta TabakaSkarbnik
1986-1987
Marcin GorzkowskiPrzewodniczacy
Kazimierz StysByly Przewodniczacy
Maria ZielinskaV-Przewodniczaca oraz Redakcja Biuletynu
i Archiwista Oddzialu
Czuba MalgorzataSekretarz korespondencyjny
Stanislaw BieniadaSkarbnik
Wlodzimierz SuwalskiKartoteka Czlonkow
Janina SosnowskaOrganizacja Imprez
Jerzy KomorowskiKomisja Rewizyjna
Wojciech RemiszKomisja Rewizyjna
Ludwik WaclawikKomisja Rewizyjna
Maria ZielinskaPrzewodniczaca Kola Pan
Anna OlszewskaV-Przewodniczaca
Anna RybczynskaSekretarz
Maryla MindakSkarbnik
Wanda SamolewiczAkcja Charytatywna
1987-1988
Marcin GorzkowskiPrzewodniczacy
Maria ZielinskaV-Przewodniczaca oraz Redakcja Biuletynu
Romuald CzajkowskiI-szy Sekretarz, Koresp. i Protokoly
Wlodzimierz SuwalskiII-gi Sekretarz, Delegat do KPK oraz
Kartoteka Czlonkow i Archiwa
Stanislaw BieniadaSkarbnik
Janina SosnowskaKierownik Imprez
Kazimierz StysRef. Poszuk. Pracy oraz
Lacznik z Zarzadem Glownym kadencji 1986/1987
Jerzy KomorowskiKomisja Rewizyjna
Wojciech RemiszKomisja Rewizyjna
Ludwik WaclawikKomisja Rewizyjna
Danuta TabakaPrzewodniczaca Kola Pan
Janina SzpakowskaV-Przewodniczaca
Elzbieta MordasiewiczSekretarz
Maria ZielinskaSkarbnik
Wanda SamolewiczKomisja Charytatywna
Anna OlszewskaCzlonek Zarzadu
1988-1989
Bronislaw SzpakowskiPrzewodniczacy
Marcin GorzkowskiByly Przewodniczacy
Bogdan GawronskiV-Przewodniczacy
Romuald CzajkowskiI-szy Sekretarz
Wlodzimierz SuwalskiII-gi Sekretarz
Stanislaw BieniadaSkarbnik
Maria ZielinskaRedakcja Biuletynu
Kazimierz StysCzlonek Zarzadu
Jerzy KomorowskiKomisja Rewizyjna
Franciszek RamikKomisja Rewizyjna
Wojciech RemiszKomisja Rewizyjna
Janina SzpakowskaPrzewodniczaca Kola Pan
Zofia ZawidzkaV-Przewodniczaca
Elzbieta MordasewiczSekretarz
Maria ZielinskaSkarbnik
1989-1990
Bogdan GawronskiPrzewodniczacy
Maria ZielinskaV-Przewodniczaca
Stanislaw BieniadaSkarbnik
Maria Kepka-LipowiecSekretarz
Kazimierz StefanskiSprawy Czlonkowskie, Delegat KPK
Bronislaw SzpakowskiOrganizacja Imprez
Czeslaw PiastaPomoc nowo-przybylym, Baza Danych
Andrzej PoluchowskiFinanse, Informacja, Spotkania
Franciszek RamikKomisja Rewizyjna
Jerzy KomorowskiKomisja Rewizyjna
Maria SwiderskaPrzewodniczaca Kola Pan
Barbara GrabowskaV-Przewodniczaca
Elzbieta MordasewiczSekretarz
Janina GapskaSkarbnik
Poczatek strony
1990-1991
Wojciech RemiszPrzewodniczacy, redakcja Biuletynu
Maria ZielinskaRedakcja Biuletynu, Przewodniczaca
Komitetu Obchodow 50-lecia STP
Bogdan GawronskiByly Przewodniczacy
Czeslaw PiastaPomoc nowo-przybylym, Delegat KPK
Bronislaw SzpakowskiOrganizacja Imprez
Grazyna TarachaSekretarz
Stanislaw BieniadaSkarbnik
Marek ZarembaWspolpraca z innymi Organizacjami
Maria Kepka-LipowiecCzlonek Zarzadu
Roman GapskiKomisja Rewizyjna
Franciszek RamikKomisja Rewizyjna
Barbara GrabowskaPrzewodniczaca Kola Pan
Wanda SamolewiczV-Przewodniczaca
Maria RemiszSekretarz
Janina GapskaSkarbnik
1991-1992
Bronislaw SzpakowskiPrzewodniczacy
Marek ZarembaV-Przewodniczacy
Grazyna TarachaSekretarz
Tadeusz CienskiSkarbnik
Wojciech RemiszDelegat do KPK oraz Redakcja Biuletynu
1992-1993
Jerzy ZarzyckiPrzewodniczacy
Bronislaw SzpakowskiByly Przewodniczacy
Grazyna TrzesickaV-Przewodniczaca
Stanislaw ZaborowskiSekretarz
Tadeusz CienskiSkarbnik
Piotr NawrotKomisja Imprez
Krzysztof SzymanowiczCzlonek Zarzadu
Elzbieta GiziewiczAnkieta
Kazimierz StysRedakcja Biuletynu
Jacek TarachaRedaktor Techniczny Biuletynu
Stanislaw BieniadaKomisja Rewizyjna
Wladyslaw KorczynskiKomisja Rewizyjna
Andrzej PawlowiczKomisja Rewizyjna
Uwaga: od kadencji 1993 zarzad jest wybierany na 2 lata
1993-1995
Jerzy ZarzyckiPrzewodniczacy
Grazyna TrzesickaV-Przewodniczaca
(opuscila Ottawe podczas kadencji)
Lidia ZielinskaCzlonek Zarzadu oraz
V-Przewodniczaca (po kol. Trzesickiej)
Krzysztof SzymanowiczSekretarz
Tadeusz CienskiSkarbnik
Piotr NawrotKomisja Imprez
Bronislaw SzpakowskiCzlonek Zarzadu
Elzbieta GiziewiczAnkieta
Stanislaw ZaborowskiDelegat do KPK
Kazimierz StysRedakcja Biuletynu
Jacek TarachaRedaktor Techniczny Biuletynu
Stanislaw BieniadaKomisja Rewizyjna
Wladyslaw KorczynskiKomisja Rewizyjna
Andrzej PawlowiczKomisja Rewizyjna
1995-1997
Lidia ZielinskaPrzewodniczaca
Jerzy ZarzyckiByly Przewodniczacy
Krzysztof SzymanowiczV-Przewodniczacy
Bronislaw SzpakowskiSekretarz oraz Delegat do KPK
Tadeusz CienskiSkarbnik (opuscil Ottawe podczas kadencji)
Ludwik CyfrackiSkarbnik (dokooptowany po kol. Cienskim)
Maria KepkaCzlonek Zarzadu
Piotr NawrotCzlonek Zarzadu
Czeslaw PiastaCzlonek Zarzadu
Grazyna TarachaCzlonek Zarzadu oraz Delegat do KPK
Kazimierz StysRedakcja Biuletynu
Jacek TarachaRedaktor Techniczny Biuletynu
Krzysztof LipowskiRedaktor Techniczny Biuletynu
Jerzy CzartoryskiKomisja Rewizyjna
Jan GadomskiKomisja Rewizyjna
W. Kamil StefanskiKomisja Rewizyjna
1997-1999
Lidia ZielinskaPrzewodniczaca oraz Przewodniczaca
Komitetu Organizacyjnego Akademii 11 Listopada
Czeslaw PiastaV-Przewodniczacy, Tworca pierwszej
stronicy internetowej SIP, Czlonek Komitetu
Organizacyjnego Akademii 11 Listopada
Waldemar DmochowskiSekretarz
Wieslaw BraczkowskiSkarbnik
Bozena JaentschkeCzlonek Zarzadu
Elzbieta KomstaCzlonek Zarzadu
Piotr NawrotCzlonek Zarzadu oraz Czlonek
Komitetu Organizacyjnego Akademii 11 Listopada
Bronislaw SzpakowskiCzlonek Zarzadu oraz Delegat do KPK
Juliusz LukasiewiczCzlonek Zarzadu oraz Korespondent do New Link
Jan JaneczekDelegat do KPK
Kazimierz StysRedakcja Biuletynu
Jacek TarachaRedaktor Techniczny Biuletynu
Krzysztof LipowskiRedaktor Techniczny Biuletynu
Jerzy CzartoryskiKomisja Rewizyjna
Jan GadomskiKomisja Rewizyjna
W. Kamil StefanskiKomisja Rewizyjna
Poczatek strony
1999-2001
Jan JaneczekPrzewodniczacy
Michal PaduchV-Przewodniczacy oraz Delegat do KPK
Lidia ZielinskaSekretarz, Delegat do KPK oraz
Webmaster stronicy internetowej SIP
Stanislaw OzorowskiSkarbnik
Michal KepkaCzlonek Zarzadu
Czeslaw PiastaCzlonek Zarzadu
Bronislaw SzpakowskiCzlonek Zarzadu
Kazimierz StysRedakcja Biuletynu
Jacek TarachaRedaktor Techniczny Biuletynu
Krzysztof LipowskiRedaktor Techniczny Biuletynu
Jerzy CzartoryskiKomisja Rewizyjna
Jan GadomskiKomisja Rewizyjna
W. Kamil StefanskiKomisja Rewizyjna
Poczatek strony
2001-2003
Jan JaneczekPrzewodniczacy
Michal PaduchV-Przewodniczacy
Lidia ZielinskaSekretarz, Delegat do KPK oraz
Webmaster stronicy internetowej SIP
Stanislaw OzorowskiSkarbnik
Andrzej GolebiowskiCzlonek Zarzadu
Michal KepkaCzlonek Zarzadu
Jozef KubickiCzlonek Zarzadu
Czeslaw PiastaCzlonek Zarzadu
Mieczyslaw PiraszewskiCzlonek Zarzadu oraz Delegat do KPK
Bronislaw SzpakowskiCzlonek Zarzadu
Kazimierz StysRedakcja Biuletynu
Jacek TarachaRedaktor Techniczny Biuletynu
Krzysztof LipowskiRedaktor Techniczny Biuletynu
Jan BorzeckiKomisja Rewizyjna
Jerzy CzartoryskiKomisja Rewizyjna
Jan GadomskiKomisja Rewizyjna
Poczatek strony
2003-2005
Bogdan GajewskiPrzewodniczacy
Grazyna TarachaV-Przewodniczaca
Lidia ZielinskaSekretarz i Webmaster stronicy internetowej SIP
Stanislaw OzorowskiSkarbnik i Delegat do KPK
Jan JaneczekCzlonek Zarzadu i kontakty z New Link
Kazimierz StysRedakcja Biuletynu
Jacek TarachaRedaktor Techniczny Biuletynu
Krzysztof LipowskiRedaktor Techniczny Biuletynu
Jan BorzeckiKomisja Rewizyjna
Jerzy CzartoryskiKomisja Rewizyjna
Jan GadomskiKomisja Rewizyjna
Poczatek strony
2005-2007
Bogdan GajewskiPrzewodniczacy
Lidia ZielinskaWebmaster stronicy internetowej SIP
Elzbieta GajewskaCzlonek Zarzadu
Ludwik CyfrackiCzlonek Zarzadu
Andrzej GarlickiCzlonek Zarzadu
Kazimierz StysRedakcja Biuletynu
Jacek TarachaRedaktor Techniczny Biuletynu
Jan BorzeckiKomisja Rewizyjna
Jerzy CzartoryskiKomisja Rewizyjna
Stanislaw OzorowskiKomisja Rewizyjna
Poczatek strony