Stowarzyszenie Inzynierow Polskich w Kanadzie, Oddzial w Ottawie Stowarzyszenie Inzynierow Polskich w Kanadzie, Oddzial w Ottawie
Wersja z ogonkami

Strona glowna
Kalendarz
Statut
Zarzad Okregu
Zarzad Glowny SIP
Historia Okregu
Zostan czlonkiem SIP
Sprawozdania z imprez
Odnosniki do innych stron
Kolo Pan przy SIP
Wiadomosci SIP Ottawa
Biuletyn
Polonia Ottawska
Zarzad Oddzialu
na lata 2005-2007:
Telefon
Bogdan Gajewski (przewodniczacy)
sip@kpk-ottawa.org
(613) 259-5015
Lidia Zielinska (webmaster) (613) 721-8238
Elzbieta Gajewska (613) 259-5015
Ludwik Cyfracki (613) 521-6228
Andrzej Garlicki (613) 731-6376


Redaktor Biuletynu Kazimierz Stys
AF736@freenet.carleton.ca
Wydawcy Jacek Taracha
Komisja Rewizyjna Jan Borzecki
Jerzy Czartoryski
Stanislaw Ozorowski
Komisja Nominacyjna Bogdan Gawronski
Jan Janeczek
Czeslaw Piasta
Kolo Pan przy SIP
(przewodniczaca)
Jadwiga Zarzycka
(613) 542-2313

PELNA LISTA ZARZADOW ODDZIALU

PELNA LISTA PRZEWODNICZACYCH KOLA PAN

Poczatek strony