KOMISJA ETYKI SIP

 1. Komisja Etyki (KE) SIP w swoim dzialaniu kieruje sie regulaminem KE uchwalonym na Walnym Zjezdzie SIP w Ottawie 21 pazdziernika 2000 r. Regulamin okresla mandat komisji, jej obowiazki, zakres dzialania, kompetencje i uprawnienia (zobacz tekst regulaminu ponizej).
 2. KE SIP jest niezaleznym organem Stowarzyszenia i odpowiada za swoja dzialalnosc jedynie przed Walnym Zjazdem SIP, ktory stanowi jej nadrzedna i jedyna wladze.
 3. Komisja uchwalila nastepujace zasady, ktorymi sie kieruje przy rozpatrywaniu zgloszonych do niej spraw:
  1. Komisja stoi na stanowisku, ze wszyscy czlonkowie SIP sa rowni, niezaleznie od funkcji sprawowanej w Stowarzyszeniu.
  2. Na wniosek komisji, osoba zglaszajaca sprawe, strony wystepujace w danej sprawie oraz kazdy czlonek SIP ma obowiazek zlozyc wyczerpujace wyjasnienia i zapoznac komisje ze wszystkimi faktami dotyczacymi rozpatrywanej sprawy.
  3. Cala korespondencja kierowana do komisji, korespondencja i dyskusja wewnetrzna pomiedzy czlonkami komisji ma charakter poufny i nie bedzie przekazywana poza czlonkow komisji. Komisja zaleca przyjecie tej zasady przez wszystkich czlonkow SIP, do ktorych zwraca sie o informacje i wyjasnienia.
  4. Komisja przekazuje swoje orzeczenie wszystkim stronom zwiazanym z rozpatrywana sprawa. Komisja udostepni swoje orzeczenie kazdemu czlonkowi SIP na jego wyrazna prosbe.
  5. Komisja dolozy wszelkich staran, aby zgloszone sprawy wnikliwie rozpatrzyc w najkrotszym mozliwym terminie i oczekuje takiej samej postawy od wszystkich czlonkow SIP.
  6. Komisja moze odmowic rozpatrywania spraw, ktore uzna za nie kwalifikujace sie do rozpatrzenia lub za frywolne.
 4. KE SIP oczekuje rzetelnej, pelnej i otwartej wspolpracy ze strony wszystkich wladz statutowych i czlonkow SIP proszonych o przekazanie informacji i zlozenie wyjasnien.

Poczatek strony

REGULAMIN KOMISJI ETYKI SIP

 1. Komisja Etyki Inzynierskiej SIP w Kanadzie jest organem powolanym do interpretacji postanowien statutu SIP.
 2. Komisja Etyki Inzynierskiej Stowarzyszenia sklada sie z przewodniczacego i dwoch czlonkow.
 3. Przewodniczacego i czlonkow komisji wybiera Walny Zjazd Stowarzyszenia na okres dwoch lat w oddzielnym glosowaniu.
 4. Prawomocne orzeczenia Komisji Etyki obowiazuja wszystkich czlonkow i wladze Stowarzyszenia.
 5. Komisja Etyki rozpatruje nastepujace sprawy:
  • Dzialanie sprzeczne z ideologia Stowarzyszenia;
  • Dzialanie na szkode Stowarzyszenia, przekraczanie postanowien statutu i uchwal Walnych Zjazdow;
  • Zarzuty natury etycznej;
  • Naruszanie godnosci osobistej czlonka Stowarzyszenia przez obraze lub znieslawienie;
  • Dzialanie na szkode dobrego imienia Polaka;
  • Wyrazne lekcewazenie Komisji Etyki.
 6. Komisja Etyki SIP moze orzec jedna z nastepujacych kar:
  • Upomnienie;
  • Nagane;
  • Zawieszenie w prawach czlonkowskich na okres 12-tu miesiecy;
  • Utrate czlonkostwa w wypadku uznania czlonka niegodnym nalezenia do Stowarzyszenia.
 7. Od postanowien Komisji Etyki przysluguje prawo odwolania do Walnego Zjazdu SIP lub do Zebrania Rady Prezesów.

Poczatek strony