BIULETYN - CZERWIEC 2003

SPIS TRESCI

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA SIP ODDZIAL OTTAWA

W dniu 22 maja odbylo sie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SIP, Oddzial Ottawa. Jak zwykle poprzedzone bylo msza sw. za wszystkich czlonkow Stowarzyszenia zywych i zmarlych. Frekwencja byla bardzo dobra, gdyz przybylo 26 czlonkow oraz przekazano jedno upowaznienie.

Zebranie otworzyl Przewodniczacy Oddzialu Jan Janeczek witajac zebranych i proponujac na przewodniczacego kol. Andrzeja Golebiowskiego, a na sekretarza kol. Marie Zielinska, poczym przystapiono do obrad.

Po przyjeciu proponowanego porzadku dziennego oraz protokolu z ubieglego roku, kol. Janeczek odczytal sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu w roku sprawozdawczym od 23 maja 2002 do 22 maja 2003. Zorganizowano w tym okresie osiem imprez niezaleznie lub wspolnie z innymi organizacjami jak KPK, SPK czy PINK.

Rozbudowano witryne internetowa SIP. Dodany zostal kalendarz polonijny oraz wiele innych informacji i porad zwiazanych z emigracja do Kanady, poszukiwaniem pracy oraz dzialalnoscia organizacji nie majacych swoich stron. Warto przypomniec, ze na stronie internetowej SIP'u mozna znalezc historie Stowarzyszenia, listy zarzadow, statut, formularz przystapienia do SIP, sprawozdania z imprez, Biuletyny (w wersji html oraz pdf), a takze liste Przewodniczacych Kola Pan przy SIP.

W dalszym ciagu SIP pomagal prowadzic witryny internetowe dla KPK, SPK i PINK oraz opracowal nowa strone internetowa dla Federacji Polek. Specjalne podziekowania naleza sie naszej "webmaster" kol. Lidii Zielinskiej, ktora tak wspaniale prowadzi witryny polonijnych organizacji zapewniajac wszystkim "internetowcom" dostep do ich historii i dzialalnosci.

Najwiekszym bodaj osiagnieciem w okresie sprawozdawczym bylo stworzenie Polskiej Organizacji Studentow jako Kolo przy SIP. Bylo ono wynikiem zalecenia przekazanego Zarzadowi SIP, na walnym zebraniu w 1999 roku, aby zwiekszyc liczebnosc czlonkow Stowarzyszenia przez nawiazanie kontaktow z mlodzieza studiujaca na ottawskich uniwersytetach i zachecenie ich do dzialalnosci w Stowarzyszeniu. Pod koniec roku 2000 udalo sie nawiazac kontakt z grupa studencka. Rozmowy trwaly kilkanascie miesiecy i zaowocowaly formalnym spotkaniem w pazdzierniku ub. roku. Na tym spotkaniu ustalono, ze studenci zaloza wlasna organizacje pod nazwa Polska Organizacja Studentow na zasadzie Kola przy SIP i opracuja glowne cele swego dzialania. Przystapienie do POS (Kolo przy SIP) podpisalo juz 35 studentow. Przewodniczacemu kol. Janeczkowi naleza sie specjalne podziekowania i slowa uznania za ogromny wysilek, jaki wlozyl w organizacje tego Kola, a jego czlonkom przekazujemy zyczenia, aby znalezli przyjemnosc i zadowolenie w pracy dla dobra Polonii kanadyjskiej.

Niestety wspolpraca z Zarzadem Glownym SIP nie uklada sie zbyt dobrze z uwagi na brak regularnej komunikacji i odpowiedzi na przesylane informacje. Tak np. trzeba miesiacami czekac na zatwierdzenie nowych czlonkow.

Jesli chodzi o stan liczebny Stowarzyszenia to mamy obecnie 89 czlonkow. W okresie sprawozdawczym przybyl jeden czlonek, kol. Michal Aleksander Trzecieski, ktorego serdecznie powitano.

Nastepnie skarbnik przedstawil sprawozdanie finansowe, ktore po raz pierwszy od roku 1996/97 wykazalo nadwyzke $ 621.79. Kasa Oddzialu wynosi obecnie $ 5,842.70.

Niestety tylko 48% czlonkow oplacilo skladki za rok ubiegly. Nowy Przewodniczacy zobowiazal sie porozumiec telefonicznie z czlonkami, ktorzy nie zaplacili skladek i wyjasnic tego przyczyny. W dyskusji nad sprawozdaniami podkreslono, jak w uprzednich latach, koniecznosc wspolpracy z innymi organizacjami oraz poszerzenie puli czlonkowskiej przez przyjmowanie czlonkow z zawodow pokrewnych, czy nawet humanistow, jak to bylo kilkanascie lat temu.

Udzielono absolutorium z podziekowaniem ustepujacemu Zarzadowi, a potem przystapiono do wyborow nowego Zarzadu.

Kol. Jan Zielinski przedstawil proponowany sklad nowego Zarzadu:

 • Przewodniczacy: Bogdan Gajewski
 • Czlonkowie: Jan Janeczek (ex officio), Stanislaw Ozorowski, Grazyna Taracha, Michal Trzecieski i Lidia Zielinska.

Zarzad moze naturalnie dokooptowac w miare potrzeby dodatkowych czlonkow.

Dzieki dobrze przygotowanym materialom informacyjnym oraz sprawnemu prowadzeniu zebrania przez Przewodniczacego zakonczono obrady juz o godz.21:30.

Maria Zielinska

Poczatek strony

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZACEGO

z dzialalnosci Zarzadu SIP Oddzial Ottawa
za okres od 23 maja 2002 do 22 maja 2003

Zarzad w kadencji 2001/2003 jest nastepujacy:

 • Przewodniczacy: Jan Janeczek
 • W-Przewodniczacy: Michal Paduch (do wrzesnia 2002)
 • W-Przewodniczacy: Mieczyslaw Piraszewski (od wrzesnia 2002)
 • Skarbnik: Stanislaw Ozorowski
 • Sekretarz i webmaster: Lidia Zielinska
 • Sprawy czlonkowskie: Bronislaw Szpakowski
 • New Link: Michal Paduch
 • Czlonkowie Zarzadu:Andrzej Golebiowski, Michal Kepka, Bogdan Kubicki, Czeslaw Piasta,
 • Delegaci do KPK: Lidia Zielinska, Mieczyslaw Piraszewski

W minionym okresie sprawozdawczym zarzad mial 4 zebrania, ktorych celem bylo:

 • ozywienie dzialalnosci SIP w Ottawie
 • planowanie i organizowanie imprez
 • propagowanie osiagniec Polakow w Ottawie
 • zainteresowanie nasza dzialalnoscia osob nie nalezacych do SIP
 • pomoc w pracach organizowanych przez KPK i inne organizacje
 • aktywne utrzymywanie naszej strony internetowej.

W tym czasie zarzad zorganizowal:

 • 25/06/2002 Spotkanie z plk Januszem Zurakowskim przygotowane wspolnie z PINK, SPK i KPK
 • 14/07/2002 Piknik zorganizowany wraz z SPK
 • 17/09/2002 Odczyt mgr inz. Wojciecha Remisza "Rola inzyniera (konstruktora) kontroli jakosci na przykladzie budowy najwiekszych mostow w okolicy Ottawy"
 • 15/10/2002 Pokaz filmu polskiego z DVD "Zakochani"
 • 10/11/2002 Akademia 11 Listopada
 • 19/11/2002 Pokaz filmu polskiego z DVD - "Przedwiosnie"
 • 05/01/2003 Oplatek zorganizowany wraz z KPK
 • 03/02/2003 Wspólna wyprawa na film "Pianista"

Tematy zorganizowanych odczytow i spotkan byly dobrane majac na uwadze zainteresowania wsrod czlonkow SIP oraz calej Polonii ottawskiej. Duze zainteresowanie wzbudzila projekcja polskich filmow wspolczesnych, gdzie frekwencja wynosila od 45 do ponad 100 osob. Udanymi imprezami towarzyskimi byly Piknik i Oplatek. Sprawozdania z wymienionych imprez zostaly umieszczone w naszych biuletynach, na naszej stronie internetowej (www.kpk-ottawa.org/sip/) oraz w Komunikatach Ottawskich.

Nalezy podkreslic, ze dzialalnosc SIP nie ogranicza sie wylacznie do dzialalnosci wewnatrz organizacyjnej. A oto niektore inne wydarzenia z dzialalnosci Oddzialu:

 • 10 pazdziernika 2002 kol. Maria Zielinska odznaczona zostala Oficerskim Krzyzem Zaslugi RP
 • 21 marca 2003 kol. Kazimierz Stys odznaczony zostal Oficerskim Krzyzem Zaslugi RP
 • w minionym roku 4 czlonkow SIP otrzymalo odznaki KPK
 • we wrzesniu 2002 opracowalismy sprawozdanie o SIP-ie do Raportu o Polonii w Kanadzie.
 • w pazdzierniku 2002 naszym delegatem na Walny Zjazd KPK byl kol. Kamil Stefanski.
 • 27/10/2002 na Walny Zjazd SIP do Toronto wyslalismy sprawozdanie z dzialalnosci oddzialu
 • 31/03/2003 spotkanie z Prezesem ZG SIP w celu nawiazania wspolpracy pomiedzy ZG a Oddzialem
 • 16/04/2003 bralismy udzial w spotkaniu zorganizowanym przez Ambasade Grecji w zwiazku z podpisaniem traktatu o rozszerzeniu Unii Europejskiej.
 • 17/05/2003 bralismy udzial w rozpoczeciu XXX Walnego Zjazdu SPK w Ottawie
 • bralismy udzial w zebraniach Zarzadu KPK Okregu Stolecznego

W minionym roku w dalszym ciagu rozbudowywana byla nasza witryna internetowa. Dodalismy Kalendarz polonijny oraz wiele innych informacji i porad zwiazanych z emigracja do Kanady, poszukiwaniem pracy oraz dzialalnoscia organizacji nie majacych swoich stron.

Na naszej stronie internetowej znajduja sie: historia SIP, listy zarzadow, listy Przewodniczacych Kola Pan przy SIP, Statut, formularz przystapienia do SIP, sprawozdania z imprez, Biuletyny.

W dalszym ciagu pomagalismy prowadzic witryny internetowe dla KPK, SPK i PINK oraz opracowalismy nowa strone internetowa dla Federacji Polek. Wszystkie te strony zostaly na tyle rozbudowane na ile dostalismy materialow od w/w organizacji.

W roku 2002/2003 wydalismy 10 Biuletynow. Wszystkie Biuletyny sa umieszczane w Internecie w dwoch wersjach (html i pdf). Biuletyny wysylane byly do Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu oraz do Biblioteki Narodowej w Ottawie.

W ciagu ostatniego roku sklad SIP-u powiekszyl sie o 1 nowego czlonka (kol. Michal Aleksander Trzecieski). Witamy go serdecznie w naszym gronie.

W minionym roku przy wspolpracy Zarzadu SIP i przedstawicieli polskiej mlodziezy studiujacej w Ottawie powstala Polska Organizacja Studentow (POS), ktora dziala na zasadzie Kola przy SIP i obecnie liczy 35 czlonkow.

Do Oddzialu Ottawa nalezy 89 czlonkow. Do 15 maja 2003 skladki oplacily 43 osoby. Skladki oddzialowe do ZG SIP oraz do ZG KPK i okregu Stolecznego zostaly uregulowane zgodnie z obowiazujacymi zasadami i w okreslonym terminie.

Plany na najblizsza przyszlosc.

 • 13/07/2003 - piknik
 • 16/09/2003 - odczyt pana Dubiela nt. zwiazany z zeglowaniem
 • 19/10/2003 - Walny Zjazd SIP lub Zjazd Prezesów w Oshawie
 • 21/10/2003 - odczyt dr Pietrzyka nt. zwiazany z genetycznie modyfikowana zywnoscia
 • 11/01/2004 - Oplatek
 • 21/05/2004 - Walne Zebranie Oddzialu

Korzystajac z naszego wspolnego spotkania, ktore jest zarazem podsumowaniem rocznej dzialalnosci naszego Stowarzyszenia, pragne goraco podziekowac przedstawicielom Zarzadu, wszystkim nalezacym do naszego Stowarzyszenia a przede wszystkim tym, ktorzy wlozyli swoj wklad w organizowaniu zebran, odczytow oraz roznych imprez podczas minionego roku. Szczegolne podziekowania naleza sie dla wszystkich czlonkow naszego Stowarzyszenia, ktorzy dzieki zaangazowaniu w dzialalnosc naszego Oddzialu, poswiecili wiele wlasnego czasu, jak rowniez dzialajac niejednokrotnie w kilku roznych organizacjach polonijnych przyczynili sie do krzewienia polskiej kultury i jej propagowania w srodowisku polonijnym.

Jan Janeczek
Przewodniczacy SIP
Oddzial Ottawa

Poczatek strony

SLOWO OD (NOWO WYBRANEGO) PRZEWODNICZACEGO

Kolezanki i Koledzy,

Na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Inzynierow Polskich w Kanadzie, Oddzial w Ottawie w dniu 22 maja 2003 roku zostalem wybrany na nowego przewodniczacego Oddzialu. Wybor ten mial miejsce w bardzo ciekawych dla nas czasach.

Jestesmy obecnie tworcami, a zarazem tez swiadkami, rozwoju nowych technologii, zawodow i specjalizacji. Nasza organizacja inzynierska powstala dawniej, w bardziej unormowanym i prostym swiecie. Dzisiejsze zycie wyglada inaczej niz kilkanascie lat temu. Rozwoj komunikacji elektronicznej spowodowal, ze komunikujemy sie obecnie za pomoca mediow elektronicznych zaniedbujac kontakty towarzyskie. O ile sprawy zawodowe mozna przeprowadzic droga elektroniczna, o tyle kontakty miedzyludzkie pozostana tam, gdzie zawsze byly, czyli na spotkaniach, czy to zawodowych, czy to towarzyskich.

W rozpoczetej obecnie kadencji chcialbym przeanalizowac wraz ze wszystkimi sytuacje naszego Stowarzyszenia, plany na przyszlosc i konieczne zmiany, jezeli do takich wnioskow dojdziemy.

Rzeczywistosc jest taka, jak widac za oknem: sa nowe zawody, nowi ludzie i te fakty wymagaja rzeczowej oceny od strony organizacyjnej.

Chcialbym, by nasze Stowarzyszenie w dalszym ciagu dbalo o pielegnacje polskosci, o nasze korzenie etniczne i o dobre samopoczucie naszych czlonkow. W ciagu kilku nadchodzacych tygodni mam zamiar skonsultowac sie wieloma z Was, by przygotowac program dzialania, nie tylko zgodny z naszymi oczekiwaniami, ale takze mozliwy do wykonania. Wyglada na to, ze szykuja sie duze zmiany w formie naszej dzialalnosci.

Generalnie rzecz biorac byloby dobrze, gdyby SIP w wiekszym stopniu wzbogacil nasze zycie prywatne poza godzinami pracy, poprzez popieranie roznego rodzaju zainteresowan, dzialalnosci tworczej, oraz popierania tych, co naszego poparcia potrzebuja.

Wszystkim czlonkom naszego Stowarzyszenia zycze wszelkiej pomyslnosci i optymizmu na co dzien.

Bogdan Gajewski
Przewodniczacy SIP
Oddzial Ottawa

Poczatek strony

POLSKA ORGANIZACJA STUDENTOW
(Kolo przy SIP)

od 25 maja 1999 r. do 22 maja 2003 r.

W maju 1999 roku Walne Zebranie Oddzialu Ottawa zalecilo Przewodniczacemu i Zarzadowi Oddzialu, aby zwiekszyc liczebnosc czlonkow SIP poprzez nawiazanie kontaktow z mlodzieza studiujaca na ottawskich uniwersytetach i zachecenie ich do dzialalnosci w Stowarzyszeniu.

Pod koniec 2000 roku nawiazalismy z nimi kontakt i na zasadzie luznych rozmow zachecalismy ich do dzialalnosci w organizacjach polonijnych. Rozmowy te trwaly kilkanascie miesiecy i skonczyly sie formalnym spotkaniem, ktore odbylo sie 14 pazdziernika 2002. W spotkaniu tym z ramienia SIP uczestniczyl Przewodniczacy Oddzialu, a studentow reprezentowali Pawel Czechura i Lukasz Johaniuk.

Na spotkaniu tym ustalilismy, ze studenci:

 • zaloza organizacje studencka na zasadzie Kola przy SIP
 • zastanowia sie nad nazwa organizacji
 • wypelnia formularze SIP celem formalnej przynaleznosci do organizacji studenckiej
 • zastanowia sie i sprecyzuja glowne cele dzialania.

Po kilku tygodniach przygotowan oraz po przebytej sesji egzaminacyjnej 16 grudnia 2002 r. rozpoczeto akcje zwiazana z wypelnianiem formularzy. Akcja ta trwala przez cala zime. W niedziele 11 maja 2003 otrzymalem 30 wypelnionych formularzy i ustalilismy termin nastepnego spotkania na 13 maja. Spotkanie odbylo sie w tym samym skladzie, co poprzednie i uzgodnilismy, ze:

 • organizacja bedzie sie nazywala Polska Organizacja Studentow (byc moze dojdzie "w Ottawie" lub "w Kanadzie").
 • Polska Organizacja Studentow (POS, POSO lub POSK) dziala w ramach SIP.
 • do organizacji moga nalezec osoby bedace w wieku od 18 do 30 lat. Wiek ten moze byc przedluzony do 35 lat pod warunkiem, ze osoba przed 30 bedzie czlonkiem SIP. Odpowiednio w wieku 30 lub 35 lat osoba przestaje byc czlonkiem POS.
 • podpisalem 35 wnioskow o przyjecie do tej organizacji. Uzgodnilismy, ze na poczatku bede podpisywal wszystkie wnioski, az do momentu powstania Regulaminu POS. Wtedy zastanowimy sie, jak to bedzie dalej wygladalo.
 • caly czas bedziemy uzywac formularzy SIP, aby studenci od pierwszej chwili widzieli zwiazek pomiedzy POS a SIP. Formularz znajduje sie na witrynie SIP http://www.kpk-ottawa.org/sip/member.pdf
 • wybory beda przeprowadzone w czasie I Walnego Zjazdu w dniach 17-19 maja 2003 r.
 • bedzie zalozone drugie konto SIP, do ktorego oprocz skarbnika i prezesa POS bedzie mial dostep skarbnik SIP. Roczna skladka czlonkowska bedzie w wysokosci $10.00. Na imprezy organizowane przez POS czlonkowie beda mieli znizki.
 • Komisja Rewizyjna bedzie wspolna.
 • zebrania Zarzadu POS beda sie odbywac w tym samym czasie co zebrania Zarzadu SIP, ale w innej sali w Domu Polskim SPK.
 • od 2 do 4 przedstawicieli przyjdzie na Walne Zebranie SIP.
 • studenci beda szukac sponsora, aby w pierwszym rok zaplacil za Domain (ok. $25) plus server (ok. $100).
 • mlodziez chcaca zapisac sie do POS powinna kontaktowac sie z Zarzadem POS.

Jan Janeczek
Przewodniczacy SIP
Oddzial Ottawa

Poczatek strony

I WALNY ZJAZD POLSKIEJ ORGANIZACJI STUDENTOW (w Ottawie)

Kaszuby - 17-19 maj 2003 r.

Na Walnym Zjezdzie wybrano nastepujace osoby funkcyjne (I Zarzad):

 • Przewodniczacy: Pawel Czechura 248-3574, 858-7744 (komórka)
 • Vice przewodniczacy: Piotr Janczyk 277-8474 (komorka)
 • Skarbnik: Lukasz Johaniuk 829-4445

W czasie Zjazdu ustalono:

 • Cele organizacji: skupiac mlodziez pochodzenia polskiego zamieszkala w Ottawie, Kanadzie, poza Polska i z Polski, rozwijac znajomosc jezyka polskiego, kultury, tradycji, spotykac sie w celach rozrywkowych, podtrzymywac piekne tradycje polskiej mlodziezy studiujacej poprzez organizowanie festiwali na wzor "Juvenalii", pomoc studencka, pomoc w szukaniu pracy
 • Wiek czlonkow: 18 - 30
 • Skladki roczne: 10$
 • Komisja Rewizyjna z SIP
Jan JaneczekPawel Czechura
Przewodniczacy SIP
Oddzial Ottawa
Przewodniczacy POS
w Ottawie

Poczatek strony

SEKRET ZYCIA

Mija wlasnie 50. rocznica dokonania jednego z najwazniejszych odkryc we wspolczesnej biologii - rozszyfrowania budowy DNA. Naukowcom - Jamesowi Watsonowi i Francisowi Crickowi przynioslo Nagrode Nobla, nauce otworzylo drzwi do kolejnych dokonan w dziedzinie genetyki.

Od rozszyfrowania ludzkiego genomu, przez manipulacje genetyczne, po wykorzystywanie tzw. terapii genowej w leczeniu najgrozniejszych chorob - wiele sposrod najgorecej dzis dyskutowanych tematow wspolczesnej biologii ma swoj poczatek wlasnie w odkryciu struktury DNA. - Wtedy wydawalo sie to nam "sekretem zycia". Myslelismy, ze to jest najwazniejszy problem, ktory biologia musi rozwiazac - wspominal niedawno James Watson. Urodzony w Chicago Watson z poczatku interesowal sie zoologia. Kiedy przybyl na Uniwersytet Cambridge w 1951 roku jako 23-latek, mial juz jasno sprecyzowany cel poszukiwan - genetyka. W Cambridge poznal starszego o dwanascie lat Brytyjczyka - Francisa Cricka. Panowie szybko doszli do porozumienia, a ich koledzy zdecydowali sie odstapic Watsonowi i Crickowi wspolny pokoj - ich nieprzerwane dyskusje nie dawaly wspollokatorom spac. Co ciekawe, miedzy naukowcami nie dochodzilo raczej do goracych sporow. - Zaden z nas nie dbal przesadnie o swoje ego. Po prostu chcielismy poznac odpowiedz. Francis byl mozgiem, a ja emocjami - wspomina Watson.

Praca nad konstruowaniem trojwymiarowego modelu DNA trwala - z przerwami - niemal poltora roku. Naukowcy poslugiwali sie dosc prostymi narzedziami - nozyczkami i kawalkami tektury, z ktorej wycinali figury geometryczne majace symbolizowac elementy czasteczki DNA. Reprezentowaly one cztery "cegielki" DNA - adenine (A), guanine (G), cytozyne (C) i tymine (T). Watson i Crick zastanawiali sie, w jaki sposob ulozyc cegielki, aby dawaly spojna, elegancka konstrukcje. Nie mozna ich bylo ulozyc obok siebie ot tak - w rzeczywistosci lacza sie ze soba tylko w jeden sposob. Wreszcie, dzieki tekturowemu modelowi - udalo sie ulozyc cegielki czterech rodzajow w model, ktory dzis znamy jako podwojna spirale czy helise. Dla dwojki naukowcow stalo sie jasne to, co dzis wiedza uczniowie szkoly podstawowej - czasteczka DNA ma ksztalt podwojnej spirali - "drabiny", skreconej wzdluz. Kazdy szczebel sklada sie z dwoch zasad, a ulozenie kolejnych cegielek zawiera w sobie to, co nazywamy informacja genetyczna. Nici DNA maja po ok. 1,5 metra, a upakowane sa w jadrze majacym wielkosc zaledwie jednej dwudziestej szerokosci ludzkiego wlosa.

"W wiekszosci naukowych osrodkow po prostu to zignorowano. W koncu byla to tylko hipoteza" - twierdzi Alex Rich, ktory zajmowal sie badaniem DNA w California Institute of Technology. Jego zdaniem prawdziwe znaczenie pracy nad budowa DNA doceniono dopiero pod koniec lat 50., kiedy potwierdzono, ze DNA replikuje sie dokladnie w taki sposob, w jaki przewidzieli to Crick i Watson. To wlasnie sama struktura DNA sugerowala sposob, w jaki odbywa sie kopiowanie materialu genetycznego. Kiedy Watson i Crick opublikowali wyniki swoich prac w kwietniu 1953 roku, wyraznie zasugerowali, ze niezwykla struktura i "szczebelki" skreconej drabiny moga kryc w sobie zagadke samopowielania sie DNA. Drabina po prostu dzieli sie na dwie polowy, pozostawiajac miejsca "wiazan" wolne i gotowe na przyjecie czasteczki identycznej z ta, z jaka wiazala sie poprzednio. Po wypelnieniu wszystkich wolnych miejsc "wiazan", powstaja dwie jednakowe czasteczki DNA.

Co ciekawe, ani Watson, ani Crick nigdy nie dokonali eksperymentu, ktory potwierdzalby ich przypuszczenia. Korzystali jednak z doswiadczen prowadzonych przez Rosalind Franklin z Laboratorium Biofizycznego Kings's College w Londynie. Prowadzila badania nad wykorzystaniem dyfrakcji promieni rentgenowskich do obrazowania struktury zwiazkow chemicznych. To wlasnie Franklin stwierdzila, ze czasteczka DNA ma naprawde ksztalt podwojnej spirali. Niestety, nie doczekala Nagrody Nobla - zmarla na chorobe nowotworowa w 1958 roku w wieku zaledwie 37 lat.

86-letni dzis Crick jest honorowym prezesem i profesorem w Salk Institute for Biological Studies w San Diego. Zajmuje sie teraz dziedzina, ktora sam okresla jako "biologia swiadomosci". 74-letni Watson jest prezesem Cold Spring Harbor Laboratory, rowniez zajmuje sie badaniem mozgu - m.in. procesow dziedziczenia instynktow i zapamietywania. "Badania mozgu jeszcze nie maja swojej podwojnej helisy" - mowi Watson.

Piotr Koscielniak,
Rzeczpospolita nr 53/2003 r.

Poczatek strony

ENERGIA MIEDZYNARODOWA

Miedzynarodowy Reaktor Energii Termonuklearnej ITER powstaje w hrabstwie Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. W budowie, oprocz Wielkiej Brytanii, uczestnicza: Unia Europejska, Kanada, Rosja, Japonia. Teraz dolaczaja Chiny i Stany Zjednoczone. Budowa reaktora pochlonie piec miliardow dolarow. Po Miedzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS jest to najwieksze naukowe przedsiewziecie pierwszej dekady XXI stulecia. Jego celem jest opanowanie technologii mogacej zapewnic ludzkosci praktycznie niewyczerpane zrodla energii.

Chinczycy oswiadczyli, ze jako kraj o najwiekszej liczbie ludzi na swiecie maja i beda mieli najwieksze zapotrzebowanie na energie, dlatego przystepuja do programu. Natomiast Stany Zjednoczone decyduja sie na udzial w tej budowie z tego wzgledu, ze przyczyni sie ona do produkowania taniej, ekologicznie czystej energii juz w polowie biezacego stulecia. Technologia zastosowana w ITER polega na uzyskiwaniu energii z laczenia sie atomow pierwiastkow lekkich w pierwiastek ciezszy. Proces ten okreslany jest mianem fuzji. Aby w praktyce fuzja mogla byc zrodlem energii, trzeba ogrzac gaz z izotopami wodoru do temperatury 100 mln stopni w skali Celsjusza, czyli wielokrotnie wyzszej od panujacej we wnetrzu Slonca. Aby uzyskac takie warunki, sciany reaktora bedzie tworzyla jonizujaca proznia. W takiej temperaturze gaz przechodzi w plazme, natomiast miedzy atomami deuteru i trytu - czyli izotopow wodoru - zachodzi fuzja: lacza sie one w atom helu. W trakcie tego procesu uwalniana jest duza ilosc energii.

Paliwo do reaktora dzialajacego na takiej zasadzie jest praktycznie niewyczerpane. Wodor jest "wszedzie", deuter uzyskuje sie z wody, tryt - z wystepujacego powszechnie litu. Jeden kilogram takiego paliwa zapewni tyle energii, ile obecnie dostarcza spalanie mniej wiecej 10 tys. ton kopalin.

Poczatek strony

PRZYSZLOSC W MALYM ROZMIARZE

Nanotechnologia znajduje coraz szersze zastosowanie w przemysle, medycynie, nauce. Podstawowa jednostka nanotechnologii - nanometr - rowna sie jednej miliardowej czesci metra, czyli jednej milionowej milimetra; nanometr jest okolo 80 000 razy mniejszy, niz wynosi grubosc ludzkiego wlosa.

Wspolczesna technika umozliwia budowanie mikroskopijnych urzadzen, wytwarzanie materialow, do opisu ktorych potrzebna jest taka jednostka miary.

"Do roku 2010, a najdalej do 2015, rynek materialow i produktow nanostrukturalnych reprezentowac bedzie kilkaset miliardow euro, nanotechnologia opanuje biotechnologie, elektronike i telekomunikacje" - powiedzial Renzo Tomellini, dyrektor Departamentu Nanologii i Nanotechnologii Komisji Europejskiej. Laikowi trudno nawet sobie wyobrazic, w jakich konkretnych dziedzinach znajdzie zastosowanie nanotechnologia, ale specjalisci nie maja watpliwosci, ze w najmniej oczekiwanych: od samomyjacych sie szyb do baterii samoladujacych sie w ciagu minuty, polprzewodnikow do mikrosond zdolnych wnikac w pojedyncze komorki rakowe i niszczyc je. Zastosowanie wydaje sie, praktycznie, nieograniczone.

Jednym z najbardziej obiecujacych produktow sa nanorurki weglowe - material mocniejszy od nici pajaka, czyli mniej wiecej sto razy wytrzymalszy od najszlachetniejszej stali. Sporzadza sie je z plazmy. "Material ten najprawdopodobniej znajdzie masowe zastosowanie miedzy innymi w energetyce i elektronice, gdy jego cena bedzie wynosic jedno euro za gram, na razie jednak jest bardzo drogi, cena grama siega 80 euro" - powiedzial Jean-Marc Grognet, dyrektor do spraw naukowych Komisji Energii Atomowej w Komisji Europejskiej. Ale jest nadzieja, ze poczynajac od roku 2004, cena nanorurek weglowych bedzie spadac, gdyz Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Japonia inwestuja w nanotechnologie, a w przypadku UE to 700 milionow euro rocznie. W sferze praktycznych zastosowan USA, UE i Japonia sa na podobnym poziomie, jednak Stany Zjednoczone przoduja w badaniach w tej dziedzinie.

K.K., AFP
Rzeczpospolita nr 59/2003 r.

Poczatek strony

WIESCI Z KRAJU

 • 31% badanych dobrze ocenia PRL, zla opinie ma o niej 33%; aborcje bez ograniczen popiera 32%, a 34% uwaza, ze powinna ona byc calkowicie zakazana; zdaniem 80% Kosciol powinien byc oddzielony od panstwa i nie powinien zajmowac sie polityka - wynika z marcowego sondazu CBOS.

  Badani zdecydowanie opowiadaja sie za modelem panstwa opiekunczego. Poglad, ze panstwo powinno zapewnic obywatelom wysoki poziom swiadczen spolecznych (takich jak ochrona zdrowia, edukacja itp.) popiera ogromna wiekszosc (81%) ankietowanych.

  Ponad dwie trzecie (67%) jest zdania, ze prywatyzacja powinna przebiegac powoli i obejmowac tylko niektore przedsiebiorstwa panstwowe.

  65% respondentow uwaza, ze panstwo powinno prowadzic protekcjonistyczna polityke rolna, dotujac rolnictwo z budzetu oraz chroniac je clami.

  68% wyraza opinie, ze nalezy ograniczyc zarobki osob najwyzej zarabiajacych.

  Dopuszczalnosc zwalczania przestepczosci kosztem ograniczenia swobod obywatelskich akceptuje ponad polowa ankietowanych (56%).

  Przewazajaca czesc badanych (41%) uwaza, ze nalezy jak najszerzej otworzyc sie na wspolprace z zagranica. Niewiele mniejszy odsetek (33%) sadzi, ze priorytetem powinna byc troska o kulturowa i gospodarcza niezawislosc Polski.

  Przekonanie, ze czlonkostwo w Unii Europejskiej przyniesie Polsce wiecej korzysci niz strat jest czestsze (45%) niz opinia, ze bilans integracji bedzie ujemny (25%).

 • 70% ankietowanych zle ocenilo w maju dzialalnosc rzadu. Dobrze prace rzadu ocenilo 14% - o 2% wiecej niz w kwietniu. 59% pytanych nie jest, a 17% jest zadowolonych, ze na czele rzadu stoi Leszek Miller (w kwietniu odpowiednio 65 i 16%) - wynika z sondazu CBOS.

 • Koalicja SLD - UP uzyskala w maju najgorszy w historii badan "Rz" wynik - 26% To o 3% mniej niz miesiac temu i az o 24 mniej niz we wrzesniu 2001, tuz przed wyborami.

  Na drugim miejscu znalazly sie ex aequo trzy ugrupowania - PiS, Samoobrona i PO. Chce na nie glosowac po 14% Polakow. Pierwszy raz notowania partii braci Kaczynskich i Donalda Tuska daja lacznie wynik lepszy od rzadzacej lewicy. W porownaniu z kwietniem PO stracila jeden punkt, jeden - zyskala Samoobrona, PiS poprawilo notowania o dwa.

  Do Sejmu mialyby szanse wejsc jeszcze trzy ugrupowania - Liga Polskich Rodzin, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Unia Wolnosci. W porownaniu z kwietniem LPR stracila jeden punkt, chcialoby na nia glosowac 9 procent Polakow. PSL zyskalo dwa punkty i ma poparcie takie samo jak LPR. Ciagle blisko piecioprocentowego progu, gwarantujacego wejscie do Sejmu, utrzymuje sie partia Wladyslawa Frasyniuka - UW.

  Sondaz "Rzeczpospolitej" przeprowadzila Pracownia Badan Spolecznych w Sopocie 10 i 11 maja br. na 1034-osobowej reprezentatywnej probie doroslych Polaków.

  Gdyby wybory parlamentarne odbywaly sie w maju najwieksze - 21% poparcie, o 3% mniejsze niz w kwietniu - uzyskalby SLD - wynika z sondazu CBOS. 18% badanych chcialo glosowac na PiS.

  Samoobrone w ewentualnych majowych wyborach poparloby 13% wyborcow. Na Platforme Obywatelska chcialo glosowac 12% potencjalnych wyborcow o sprecyzowanych sympatiach politycznych. LPR chcialo poprzec 10% ankietowanych. Chec glosowania na PSL zapowiedzialo 7% wyborcow.

  Sondaz CBOS przeprowadzono miedzy 9 a 12 maja na 1264-osobowej reprezentatywnej probie doroslych Polakow.

  Gdyby wybory parlamentarne odbyly sie w maju, na SLD zaglosowaloby 25% Polakow, 15% na PiS, po 14% na Samoobrone i Platforme Obywatelska - wynika z najnowszego sondazu TNS OBOP.

  W porównaniu z kwietniem poparcie dla SLD wzroslo o 3% - to najwiekszy wzrost poparcia ze wszystkich ugrupowan. Najwiekszy spadek zanotowala Samoobrona - o 4% PiS stracilo 1%, a PO 1% zyskala.

  9% badanych zadeklarowalo chec glosowania na PSL, a 8% - na LPR. Sposrod ugrupowan, ktore znalazlyby sie ponizej progu wyborczego, najwiecej glosow uzyskalaby Krajowa Partia Emerytow i Rencistow oraz Unia Wolnosci - po 4%; 2% dostalaby Unia Pracy.

  Natomiast sondaz przeprowadzony przez IPSOS na poczatku maja br. wykazal, ze na koalicje SLD-UP swoj glos oddaloby 31% potencjalnych wyborcow. PiS i Samoobrona otrzymalyby po 16% glosow, PO - 12%, LPR - 10%, a PSL - 6% Poparcie dla SLD-UP wzroslo w stosunku do kwietnia o 9% i zblizylo sie do wyniku, jaki koalicja osiagnela w marcu, kiedy glosowac na nia chcialo 33% potencjalnych wyborcow.

 • Utrzymuja sie krytyczne opinie o sytuacji na krajowym rynku pracy. 96% badanych Polakow uznaje, ze sytuacja na rynku pracy jest zla lub bardzo zla - wynika z majowego sondazu CBOS.

  Tak samo krytycznie oceniano sytuacje przed miesiacem. Wedlug CBOS-u, w maju tylko 2% respondentow uznalo ja na przecietna, a 1% za dobra (w kwietniu w obu przypadkach byl to 1%).

  45% sposrod osob pracujacych obawia sie utraty pracy. 17% uznaje to zagrozenie za bardzo powazne. Natomiast bezpiecznie pod tym wzgledem czuje sie prawie polowa pracujacych (48%).

  Sondaz przeprowadzono w dniach 9-12 maja br. na reprezentatywnej grupie 1264 Polakow.

 • Obecnie poczucie zagrozenia przestepczoscia w Polsce jest najnizsze od poczatku lat 90. - wynika z sondazu CBOS. Nadal jednak tylko co trzeci badany (34%) uwaza, ze mieszkancy Polski moga czuc sie bezpiecznie.

  W ubieglym roku odsetek ten wynosil 27%, a w 2001 - 18% Polska nie jest krajem, w ktorym zyje sie bezpiecznie - tak sadzi obecnie 62% ankietowanych przez CBOS. Rok wczesniej taka opinie wyrazalo 71% badanych, a dwa lata temu - 81% Zle opinie o bezpieczenstwie w naszym kraju maja czesciej mieszkancy duzych miast.

  Sondaz przeprowadzono 4-7 kwietnia 2003 r. na reprezentatywnej losowej grupie 1229 doroslych Polakow.

 • Polakom zyje sie coraz gorzej. Sredni dochod miesieczny badanego przez CBOS jest o 14% nizszy niz przed rokiem (571 zl). Co jedenasty Polak (9%) uwaza, ze jego rodzina zyje bardzo biednie, nie starcza jej nawet na podstawowe potrzeby (2002 r. - 6%). Skromnie, zmuszajac sie do bardzo oszczednego gospodarowania, zyje 39% ankietowanych (wzrost o 5%). Ponad dwie piate badanych (45%, spadek od ubieglego roku o 8%) poziom zycia swoich rodzin okresla jako sredni. Bez specjalnego oszczedzania dobrze zyje 7% pytanych. Wsrod przebadanego ponad tysiaca osob tylko cztery przyznaly, ze ich rodziny moga sobie pozwolic na luksus.

  Ponad polowa (56%) obawia sie biedy. Nie obawia sie jej 32% pytanych, jednak czuje lek przed pogorszeniem sytuacji materialnej. Spokojnych o swoja finansowa przyszlosc jest 12% ankietowanych.

  Sondaz przeprowadzono w dniach 4 - 7 kwietnia br. 2003 r. na reprezentatywnej losowej grupie 1229 doroslych Polakow.

 • 78% badanych przez CBOS przychyla sie do opinii, ze w Polsce mamy obecnie kryzys polityczny. Taka opinie "zdecydowanie" podziela 42% ankietowanych, a 36% uwaza, ze "raczej tak". 9% ocenia, ze "raczej nie" ma w Polsce kryzysu, a 1%, ze "zdecydowanie nie"; 12% nie mialo zdania.

 • Sposrod przywodcow partii politycznych najwiecej sympatii budza Andrzej Lepper (Samoobrona) i Jaroslaw Kaczynski (Prawo i Sprawiedliwosc) - wynika z najnowszego sondazu TBS OBOP. Sympatie do Leppera zadeklarowalo 28% badanych, a do Kaczynskiego - 25%.

 • Sposrod 55 politykow wskazanych przez OBOP, najwieksza sympatie wsrod respondentow wzbudzili: prezydent Aleksander Kwasniewski - 65%, byly premier Tadeusz Mazowiecki - 29%, lider Samoobrony A. Lepper 28%, prezydent Warszawy Lech Kaczynski - 27%, i marszalek Sejmu Marek Borowski - 26%.

  Najwieksza niechec pytani zadeklarowali wobec prezesa NBP Leszka Balcerowicza - 47%, premiera Leszka Millera - 40%, bylego prezydenta Lecha Walesy - 38%, wicepremiera i ministra finansow Grzegorza Kolodki - 37%, oraz lidera Samoobrony Andrzeja Leppera i bylego premiera Jerzego Buzka - po 36%.

 • Wedlug pierwszego szacunku GUS, wartosc PKB wypracowanego w 2002 r. wyniosla 772 mld zl - poinformowal GUS.

 • Blisko trzy czwarte Polakow (70%) uwaza, ze sprawy w kraju ida w zlym kierunku - wynika z majowego badania TNS OBOP. To o dziesiec punktow procentowych mniej niz przed miesiacem.

  Pozytywnie sytuacje w Polsce ocenia 16% respondentow. 14% pytanych nie mialo zdania w tej sprawie.

  Z sondazu wynika, ze 84% badanych uwaza, iz polska gospodarka znajduje sie w kryzysie. Ponad polowa (51%) ocenia ten kryzys jako powazny, 33% jako lekki.

 • Chec udzialu w referendum europejskim zadeklarowalo 75% doroslych Polakow - wynika z majowego sondazu IPSOS. 38% z nich zapowiada, ze zaglosuje w niedziele.

  25% respondentow zadeklarowalo, ze pojdzie do urn w sobote, 36% nie potrafilo jeszcze powiedziec, ktorego dnia bedzie glosowac.

 • Produkt Krajowy Brutto w 2002 roku wzrosl o 1,4% wobec wczesniejszych szacunkow 1,3% - podalo Centrum Informacyjne Rzadu w komunikacie po posiedzeniu rzadu, na ktorym przyjeto sprawozdanie z wykonania budzetu za 2002 rok.

 • Ceny zywnosci w I polowie maja wzrosly w porownaniu z I polowa kwietnia o 0,7%, a w porownaniu z II polowa kwietnia o 0,6% - podal Glowny Urzad Statystyczny.

Poczatek strony

GRATULACJE

Kol. Elzbieta Gajewska
Kol. Bogdan Gajewski

W imieniu Zarzadu SIP Oddzialu Ottawa oraz wlasnym chcialbym zlozyc Wam najlepsze gratulacje z okazji otrzymania

Brazowych Odznak KPK

Jednoczesnie chcialbym zyczyc Wam dalszego tak wspanialego zaangazowania oraz jeszcze wiekszych sukcesow w dzialalnosci na rzecz Polonii ottawskiej.

Jan Janeczek
Przewodniczacy SIP
Oddzial Ottawa

Poczatek strony

IMPREZY, OGLOSZENIA

Otwarcie Parku im. Janusza Zurakowskiego w Barry's Bay

Dnia 26 lipca 2003 r. o godzinie 13:00 nastapi uroczyste otwarcie Parku im. Janusza Zurakowskiego. Na terenie parku umieszczony bedzie model samolotu Avro Arrow w skali 1:4. Wiecej informacji pod adresem: http://zurakowskipark.madawaskavalley.on.ca. Serdecznie zapraszamy Polonie do udzialu w uroczystosci.

Bogdan Gajewski
Przewodniczacy SIP
Oddzial Ottawa

***

IZOLACJA do WZIECIA

Kol. S. Zaborowski oferuje - za darmo - izolacje z welny szklanej. Po blizsze informacje zainteresowani winni kontaktowac sie bezposrednio z kol. Zaborowskim tel. 851-7245. Telefonowac miedzy godz. 7.00 - 15.30 w dni robocze.

***

SPK Kolo Nr 8

zaprasza na pogadanke

Ks. Jana Wadolowskiego, OMI

Tradycje i zwyczaje ludnosci Madagaskaru widziane okiem misjonarza

Data: 3 czerwca (wtorek) 2003 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK
Adres: 379 Waverley Street, Ottawa

Po programie Kolo Pan przy SPK zaprasza na kawe i ciastka.

***

SPK Kolo Nr 8

zaprasza na wyswietlenie filmu

Festiwal kultury kresowej-Mragowo 2002, Cz. II

Data: 19 czerwca (czwartek) 2003 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK
Adres: 379 Waverley Street, Ottawa

***

Poczatek strony

Przewodniczacy:

B. Gajewski

tel.: (613) 523-5174

Sekretarz:

L. Zielinska

tel.: (613) 721-8238

Skarbnik:

S. Ozorowski

tel.: (613) 225-3948

Redaktor:

K. Stys

tel.: (613) 224-1707

Redakcja Techniczna: K. Lipowski, tel.: (613) 565-3272; J. Taracha, tel.: (613) 225-4678

Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, STATION "T", Ottawa, Ontario K1G 3H6

SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/

ISSN 1496-7251

Redakcja e-mail: af736@ncf.ca