Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


Strona główna
Zarząd Ogniwa
Wiadomości
Sprawozdania z imprez
Historia Ogniwa
Kalendarium
Kalendarz
Odsyłacze do innych stronic internetowych

KALENDARIUM

1964-70
1971-80
1981-90
1991-00
2001-03

1964-65 Ewa Konopacka

 • Pierwsze członkinie: Ewa Konopacka, Weronika Ramik, Regina Forester i Józefa Czerwińska.
 • Zorganizowanie pierwszej zabawy kotylionowej dla Polonii, urządzonej w Domu Polskim na cele charytatywne.
 • Zarejestrowanie Ogniwo # 8 w Council of Women.
 • Przygotowanie paczki świątecznej dla potrzebującej polskiej rodziny w Ottawie i odwiedzanie chorych.
 • Wszystkie członkinie miały wtedy małe dzieci, więc zebrania odbywały się regularnie, co miesiąc w prywatnych domach i dotyczyły zainteresowań młodych rodzin polskiego pochodzenia w nowym dla nich kraju.

1965-66 Maria Zaborska

 • Praca charytatywna: wysyłanie paczek żywnościowych do Polski, oraz pomoc doraźna rodzinom polskim w Ottawie.
 • Przepisywanie rękopisu dr Jerzego Brauna o filozofii Hoene-Wrońskiego w języku francuskim. Przepisywanie zajęło 70 godzin, ułatwiło to autorowi wydanie jego pracy na tym kontynencie.
 • W marcu została urządzona zabawa dochodowa "Józefinki", urozmaicona konkursem humoru.
 • Wyświetlanie filmu o Self Breast Examination przez Weronikę Ramik.
 • W zbiórkach udział pań z Ogniwa: na Heart Found, Cancer Society, Millenium.
 • Współpracujemy z Local Council of Women. Przewodnicząca, Maria Zaborska, Ewa Konopacka i Renia Forester reprezentowały Federację na zebraniu Council of Women w Chateau Laurier.

1966-67 i 1967-68 Veronika Ramik

 • Współpraca z Council of Women - Ogniwo pomagało w przed sprzedaży biletów na "EXPO, oraz organizując wycieczkę na wystawę "Man and his World".
 • Z okazji Stulecia Kanady Ogniwo wręczyło polskie instrumenty ludowe Muzeum Narodowemu w Ottawie, od Federacji Polek w Kanadzie.
 • Udział w bazarze kościelnym przy parafii św. Jacka. Praca charytatywna: wysyłanie paczek żywnościowych i z odzieżą do Polski; odwiedzanie chorych.
 • Październik - Jesienna zabawa dochodowa, w sali Canadian Legion, orkiestra J. Gajdeckiego, kawę herbatę i pieczywo dostarczymy we własnym zakresie. zabawa Sylwestrowa wspólna ze STP.
 • Współpraca z Council of Women i Centennial Committee (upiększanie Ottawy).
 • Wera Ramik i Ziuta Czerwińska wzięły udział w obradach Zjazdu Walnego Federacji oraz w uroczystościach Dziesięciolecia Federacji.
 • Kilka pań z naszego Ogniwa wzięło udział w wycieczce zorganizowanej przez Council of Women na teren EXPO 67. Wera Ramik miała pod opieką jeden autobus jako "hostess".
 • Grudzień - Wieczór Towarzysko-Literacki z programem w układzie p Jadwigi Domańskiej. P. Maria Zaborska wygłosiła słowo wstępne. Recytacje wierszy Iłłakowiczównej, Pawlikowskiej, Bohdanowiczowej i Obertyńskiej. Upamiętnił się szczególnie wiersz Beaty Obertyńskiej, ilustrowany żywymi obrazami królowych Polski. Dekoracje wykonane były przez p. Marię Grzebień
 • Udział delegatek (W. Ramik i J. Czerwińska) w Dziesięcioleciu Federacji.
 • Cztery członkinie Ogniwa # 8 reprezentowały Federację w delegacji składającej premierowi Kanady memoriał w sprawie równouprawnienia kobiet.
 • 12 luty Wieczór Autorski Jerzego Brauna ze współudziałem artystki dramatycznej p. Jadwigi Domańskiej. Jerzy Braun, poeta, filozof i działacz katolicki.

1968-69 i 1969-70 Mirosława Gawalewicz

 • Akademia 11 Listopada pod kierunkiem artystycznym p. Jadwigi Domańskiej wypadła wspaniale i wzruszająco. Część tekstów była opracowana przez p. Elżbietę Mordasewicz. Akademia odbyła się w sali Public Archives and National Library. Dla osób które współpracowały w urządzeniu Akademii, Ogniwo urządziło lampkę wina wraz z bigosem w domu prezeski. W czasie Akademii odbyło się wręczenie odznak honorowych KPK dwu zasłużonym działaczom polonijnym, złotą odznakę otrzymał inż. Józef Polkowski, wielce zasłużony w ratowaniu i konserwacji skarbów wawelskich i dr Jerzy Dobrowolski, w dowód uznania za 12 lat pracy młodzieżowej, prowadzenie Zespołu Tańców Ludowych.
 • Rok 1969 był pamiętnym z powodu otwarcia National Arts Centre, w związku z czym współpracowałyśmy w zbieraniu funduszów na zakupienie gobelinów ofiarowanych przez Polonię.
 • W styczniu 1969 odbył się bal kostiumowy, pod kierunkiem Teresy Miszkiel, zorganizowany wspólnie z Kołem Młodzieży. Bal udał się ogromnie, pierwszą nagrodę wręczono państwu Konopackim za oryginalność ich kostiumów.
 • W lecie 1969 roku, Ogniwo zorganizowało nieprzewidzianą imprezę na prośbę Kongresu, przyjęcie i bankiet z okazji wizyty Ks. Kardynała Wojtyły w Kanadzie.
 • W październiku 1969 zaproszono panie zainteresowane naszym Ogniwem na herbatkę artystyczną w domu Ewy Konopackiej.
 • Na wiosnę 1970 r. teatr z Stratford wystawiał trzy sztuki S. Mrożka. Ogniwo ugościło "lampką wina" autora i artystów na po przedstawieniu.
 • Przewodnicząca wystarała się o mieszkanie i pracę dwóm rodzinom z Polski.

1970-71 Wanda Zatłokal-Garlicka

 • "Lampka wina" urządzona przez Ogniwo po odczycie prof. V. Weintraub organizowanym przez Fundację im Adama Mickiewicza na Carleton University.
 • Tradycyjne "Andrzejki" bardzo udane; bal Sylwestrowy urządzony razem z Kołem Pań przy STP w Skyline Hotel.
 • Zorganizowanie udanej zabawy na cele szkoły polskiej w Ottawie.
 • P.W. Ramik została wybrana do Komisji Matki K.P.K.
 • P. E. Konopacka zgodziła się zorganizować bibliotekę parafialną do której zostały darowane zbiory dobrych polskich pisarzy.
 • Ogniwo dopomagało wydatnie wice-prezesce Kongresu, Mirosławie Gawalewicz (która jest członkinią Ogniwa) w zorganizowaniu koncertu polskiego pianisty, Marka Jabłońskiego.
 • Ogniwo zostało zaproszone żeby przewodniczyć Komisji Matka do Kongresu na terenie Ottawy, przewodniczyła W. Ramik.
 • Doraźna pomoc finansowa: Funduszowi im. J. Dobrudzkiej; Fundacji Mickiewiczowskiej; dla pisma "Echo".
 • Msza św. odprawiona na intencję naszego Ogniwa z okazji 15-lecia istnienia Federacji.

1971-72 Regina Forester

 • Festival Canada July 71, wystawa polskiej sztuki na Sparks St. Mall
 • Komentarz przewodniczącej: Specjalnie chciałabym zwrócić uwagę na entuzjazm i pracę wykazaną w czasie wystawy i kiermaszu w lipcu 1971 roku na tarasach National Arts Centre, podczas deszczu i wilgoci, kiedy fryzury się nam psuły pod parasolami. Dwudniowy kiermasz odbył się w listopadzie w ramach "Festival Canada 1971".
 • Vera Ramik z ramienia Ogniwa #8 zajmuje się Komisją Matka, przygotowując wybory KPK.
 • Pisanie historii Ogniwa # 8.
 • Odczyt dr Wandycza "Poland in the International Politics", Fundacja im. Adama Mickiewicza. Wieczorek z punch'em urządzonym przez panie: M. Gawalewicz, P. Koz i D. Hauck, po odczycie organizowanym przez Fundację im. Adama Mickiewicza, na Carleton University.
 • Wieczorki Brydżowe - dochód przeznaczony na odbudowę zamku królewskiego.
 • Ogniwo wspólnie z Kołem Pań przy STP urządziło dyskusyjny wieczór pt. "Heritage Ontario Panel".
 • "Andrzejki" jak zawsze były dochodowe. Organizacją zajęła się T. Miszkiel. Zabawą Sylwestrową organizowała W. Ramik wraz z STP.
 • Odczyt Ewy Konopackiej na temat Meksyku z przeźroczami odbył się w lutym, piękne zdjęcia były najlepszym lekarstwem na zimowe miesiące.
 • Ogniwo wzięło udział w International Week Supper dla studentów Uniwersytetu Ottawskiego (10 marzec 1972).
 • Urządziłyśmy odczyt prof. L. Kos-Rabcewicza p.t. "Polish contribution to the development of Canada".
 • Akademia 3-cio majowa zorganizowana przez Jadwigę Domańską z udziałem młodzieży, grupy tanecznej i chóru, z pomocą pań: Z. Kosko, D. Krzaniak, i K. Makomaskiej.
 • Dary charytatywne: finansowa pomoc dwom rodzinom w Ottawie; datek na fundusz ofiar w Gdańsku w 71 r.; pomoc Polskiej Szkole Ottawskiej.

1972-73 Weronika Ramik

 • Zabawa w "Domu Polskim" dochód przeznaczony na szkołę polską. Odbyły się dwa dochodowe brydżowe wieczory (wypieki B. Charuba). Komitet Ogniwa pod przewodnictwem p. M. Gawalewicz pomogło zorganizować zabawę "Pod Gwiazdami" - dochód na pracę Komitetu Kopernikowskiego.
 • Pomoc w zorganizowaniu bufetu na zabawie szkolnej.
 • Przyjęcie w domu pp. Konopackich przed koncertem Teresy Rutkowskiej zorganizowane przez Ogniwo.
 • Zorganizowanie koncertu w wykonaniu p. Teresy Rutkowskiej w Art's Centre. Koncert przyniósł dochód $386.89, który został przeznaczony na spektrograf do Obserwatorium w Toruniu.
 • "Andrzejki" organizowane przez T. Miszkiel były bardzo udane.
 • Na temat "Heritage Ontario" odbyła się "Panel discussion" zorganizowana przez Ogniwo i Koło Pań przy STP. Bal Sylwestrowy odbył się w Skyline Hotel.
 • Sztuka teatralna na cześć polskiego astronoma Mikołaja Kopernika p.t. "Copernicus Alive". Ogniwo szyło kostiumy na przedstawienie kopernikowskie. Szycie odbywało się w domu Danuty Krzaniak.
 • Panie z Ogniwa zakwaterowały 5 osób, geografów przybywających z Polski na Zjazd Międzynarodowy w Ottawie.

1973-74 Danuta Hauck

 • Jak zawsze co roku, odbyły się zabawy "Andrzejki" i bal sylwestrowy.
 • Najważniejszym wydarzeniem dla Ogniwa # 8, było przygotowanie się do Zjazdu całej Federacji. Ogniwo # 8 zorganizowało 18-20 maja 1974 Piąty Zjazd całej Federacji. W obradach brało 47 członkiń (21 z mandatami). Wszystkie przyjezdne członkinie miały zorganizowane noclegi i posiłki przez Ogniwo ottawskie. Przyjeżdżający goście byli odbierani na lotnisku, stacji kolejowej, czy autobusowej i odtransportowani do miejsca noclegu. Były zorganizowane spotkania z przedstawicielami "Public Archives" i " Museum of Man". W niedzielę była odprawiona Msza św. na intencje Federacji. Po pracy w Komisjach odbył się Bankiet Dziesięciolecia. Obrady odbyły się w atmosferze serdecznej i koleżeńskiej. Przewodnicząca Ogniwa # 8 Danuta Hauck uzyskała "grant" z "Department of the Secretary of State" suma $2,264, za poparciem Ministra Stanley'a Haidasza, na zorganizowanie Piątego Zjazdu całej Federacji.
 • Wrażenia Marii Bieniasz na temat Piątego Walnego Zjazdu Federacji, który odbył się w Ottawie za kadencji Przewodniczącej Danuty Hauck.
 • Od chwili przyjazdu do Ottawy widziało się sprawność na każdym kroku..... A więc goście z lotniska, stacji kolejowej i autobusowej, naturalnie w różnych porach dnia i nocy, wpadali w objęcia wysłanników - skąd byli transportowani do gościnnych siostrzanych pieleszy........ Pomieszczenia na obrady i posiłki zostały zaplanowane do ostatniego szczegółu. Ottawa w maju tonie w tulipanach, pomysłowe panie udekorowały więc salę bankietową deseniami tych kwiatów. Jeśli idzie o stronę oficjalną, Ogniwo zaprosiło na otwarcie przedstawicieli rządu i miejscowych organizacji - a że jak to zwykle bywa, ministrom wypada coś nagłego, poprzestałyśmy na zastępstwach. Natomiast polskie organizacje, z prezesem Kongresu w Ottawie na czele, przybyły solidarnie by złożyć Federacji życzenia......... W części oficjalnej należało też spotkanie z przedstawicielami "Public Archives" i "Museum of Man" w Ottawie. Przy tej okazji Ogniwo # 8 złożyło dla muzeum dar - strój łowicki, a przewodnicząca p. A. Kennedy w imieniu zmarłej dr K. Żurowskiej, byłej przewodniczącej Federacji, ofiarowała od Zarządu Głównego piękny pas słucki.
 • Pomyślałby ktoś: "no dobrze, ale co z obradami?" Część merytoryczna Zjazdu była odpowiedzialnością Zarządu Głównego, - a porządek przewidywał szereg zasadniczych spraw do uchwalenia. Nic też dziwnego, że przewodnicząca Zjazdu, p. Teresa Kott rozpoczynając pracę, uprzedziła, że panie będą musiały "przysiąść fałdów", co rzeczywiście miało miejsce, np. pewne komisje pracowały do 10 - tej godz. wieczorem.
 • Wbrew opinii o gadatliwości kobiet, w jedno popołudnie uporałyśmy się z protokółem, sprawozdaniami (Zarządu, Komisji Specjalnych i dyskusjami). Dopiero po uzyskaniu absolutorium można było odsapnąć od odpowiedzialności i rzucić się w wir zabawy na Bankiecie Dziesięciolecia.
 • W niedzielę została odprawiona uroczysta Msza św. na intencję Federacji, z pięknym kazaniem na temat o roli kobiety. Następnie każde Ogniwo doszło do głosu; delegatki szczegółowo opisywały pracę w swoim terenie, wymieniając uwagi, spostrzeżenia.....
 • Panel, czyli "Platforma Dyskusyjna", poświęcony był głównym problemom, nurtującym obecnie Polonię. Były więc opracowane 4 - 10 minutowe tematy: o wzbogaceniu Kanady polską kulturą, o przekazywaniu polskości młodzieży, o roli Kongresu, wreszcie o naszym stosunku do Polski Ludowej. Zainteresowanie było olbrzymie, brak czasu nie pozwolił na szczegółowe zagłębiania się w przedmiocie. Czekała nas jeszcze praca w 4-rech komisjach, co przeciągnęło się do późnej nocy.
 • W trzecim dniu obrady rozpoczęły się wcześnie. Nowy Zarząd został wybrany bez sprzeciwów. Statut, po żmudnych dociekaniach przybrał formę bardziej przystosowaną do obecnych wymagań. Uchwalono też szereg rezolucji i wniosków natury ideowej i organizacyjnej, wynikłych z głębokiego przemyślenia głównych spraw Polonii i postawy Federacji. "Głos Polski" wydrukował je dosłownie.
 • Kończąc obrady, byłyśmy zmęczone; nagrodą może być ogólne stwierdzenie, że "Piąty Zjazd wypadł na piątkę".

1974-75 Teresa Miszkiel

 • Wieczorki brydżowe cieszą się coraz większym powodzeniem.
 • W styczniu urządzenie herbatki w Citizen Court dla nowych obywateli Kanady.
 • Marzec - odczyt prof. Harmestone-Rakowskiej zakończony kawą i ciastkami przygotowanymi przez Ogniwo.
 • Czerwiec 1974, wieczór literacki i autorski dr Jerzego Brauna. Dochód z wolnych datków oraz $100 Ogniwo ofiarowało na fundusz wydawniczy dr Brauna. Po odczycie odbyło się przyjęcie w domu pp. Konopackich na cześć autora.
 • Pomoc dla teatru młodzieżowego z Montrealu w zorganizowaniu przedstawienia "Radca dla Radcy" w Ottawie. Ugoszczenie młodych aktorów kolacją.
 • Praca nad wprowadzeniem nauki języka polskiego na poziomie gimnazjalnym. (School Board).
 • R. Forester nasza członkini, została wybraną wice-przewodniczącą Canadian Council of Women.
 • Dodatkowe informacje działalności Ogniwa w latach 1974 - 77.
 • Ogniwo posiada 25 członkiń czynnych; składka członkowska wynosi $ 4; Składka Ogniwa do Zarządu Głównego wynosi $50; opłata prenumeraty "Informatora" $50; Zarządu Okręgu KPK $20; Zarządu Głównego KPK $63.
 • Ogniwo jest afiliowane a KPK i Council of Women; Ogniwo współpracuje z SPK, Polskim Instytutem Naukowym, Szkołą Polską im Wiktora Podowskiego, Kołem Przyjaciół Harcerstwa w Ottawie, Kołem Pań przy Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów, Fundacją im. Adama Mickiewicza, oraz Citizenship Council.
 • Ogniwo było reprezentowane na następujących uroczystościach, zjazdach.
 • Na nabożeństwie Ekumenicznym za Narody Nadbałtyckie i Ukrainę w latach 1975 - 76; na obchodach 100 - lecia w Wilnie, najstarszej polskiej parafii w Kanadzie; na wieczorze dyskusyjnym urządzonym w ramach "Tygodnia Ukraińskiego"; na konwencji "Ottawa Women Multicultural Conference"; na towarzyskim spotkaniu przedstawicieli Komitetu Narodów Ujarzmionych, urządzonym staraniem KPK; na zaproszenie Secretary of State nasze delegatki były obecne na uroczystości wręczenia świadectw obywatelskich przez premiera Kanady - P. E. Trudeau; w lutym b.r. nasze członkinie wzięły udział w Manifestacji protestacyjnej w obronie polskich robotników, zorganizowanej przez Komitet Narodów Ujarzmionych, przy współudziale Kongresu Polonii.

1975-76 Zofia Zawidzka

 • Pierwsze zebranie towarzyskie poświęcone tematowi "Humor i satyra we współczesnej literaturze polskiej"; drugie w celu uczczenia 20-tei rocznicy założenia Federacji w Kanadzie. Podczas zebrań czytano krótkie utwory literackie, wysłuchano płyty w wykonaniu Konstantego Kulki (Bach), oraz pogadanki p.t. "Hematologia i jej rola w ramach badań toksykologicznych.
 • Ufundowanie stypendium dla studenta studiującego język polski na Uniwersytecie Ottawskim. Pierwsze stypendium zostanie ofiarowane w 1975.
 • Udane "Andrzejki", wieczory brydżowe cieszą się dużym powodzeniem.
 • Herbatka dla nowych obywateli Kanady w Citizenship Court.
 • Regina Forester nasza delegatka w Council of Women została wybrana w 1976 r. Membership Secretary. Funkcję tą pełniła przez kilka lat.
 • Luty - Federacja zorganizowała poczęstunek po prelekcji prof. Brocka "National Identity in Old Poland" organizowanej przez Fundację im. A. Mickiewicza. Datek na Byłych Więźniów Politycznych.
 • Zorganizowanie kursów języka polskiego z kredytem na poziomie gimnazjalnym, zatwierdzonym przez Ottawa School Board.
 • Ogniwo # 8 obchodziło 20-lecie założenia Federacji, w domu Ewy Konopackiej założycielki Ogniwa, gdzie Zosia Zawidzka powitała gości, potem posypały się wspomnienia zakończone wspólnym przyjęciem.
 • Pierwsze stypendium $200 zostało wręczone przez Federację studentowi Edwardowi Ozog. Akademia 3-cio Majowa , słuchowisko pióra Jadwigi Domańskiej p. t. "Wczoraj i dziś Harcerstwa Polskiego" zorganizowane przez Federację.

1976-77 Ewa Konopacka

 • Nastąpił kryzys w Ogniwie # 8, członkinie przepracowane, nikt nie chciał objąć roli przewodniczącej. Ewa Konopacka, zajęta sprawami rodzinnymi, aby wyjść z impasu, zgodziła się być przewodniczącą pod warunkiem, że odbędą się jedynie cztery zebrania w ciągu całej kadencji.
 • Było przyjęcie "wine and cheese" po odczycie zorganizowanej przez Fundację im A. Mickiewicza P. W. Ramik zorganizowała wyprzedaż ciast na Fundusz Szkół Katolickich w Ottawie. Dochód wyniósł $170.00.
 • Czerwiec - Przewodnicząca E. Konopacka reprezentowała Ogniwo na nabożeństwie ekumenicznym "Memorial Service of the Baltic and Ukrainian Nations"
 • Czerwiec - Wera Ramik zajęła się zorganizowaniem wyprzedaży ciast na Fundusz Szkół Katolickich w Ottawie. Dochód wyniósł $170.
 • Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, cztery delegatki pp. K. Makomaska, W. Zatłokal, W. Ramik, J. Szpakowska reprezentowały Federację przy wręczaniu świadectw obywatelskich przez Premiera Kanady P. E. Trudeau.
 • Wiele naszych członkiń brało czynny udział w przygotowaniach i w czasie Zlotu Harcerskiego w Barry's Bay. Ziuta Król prowadziła zastęp harcerek w Ottawie. J. Domańska. M. Gawalewicz i W. Zatłokal z ramienia Koła Przyjaciół Harcerstwa pomagały organizatorom. M. Gawalewicz była główną organizatorką lunchu dla 1400 harcerzy w sali wojskowej w Hull'u. Podczas lunchu pomagały jej K. Makomaska, J. Szpakowska, W. Ramik i E. Konopacka.
 • 21 sierpnia odbyła się uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru SPK w Ottawie. Wiceprzewodnicząca W. Zatłokal wbiła do sztandaru srebrny gwóźdź ufundowany przez Federację. W czasie tej samej uroczystości J. Domańska wręczyła przedstawicielom SPK ziemię z pod Monte Cassino.
 • W organizowaniu bankietu dla Biskupa Bejzy pomagały członkom KPK M. Gawalewicz, wice-prezeska KPK (nasza członkini) i panie z Ogniwa J. Domańska, W. Zatłokal i Z. Zawidzka.
 • 4 luty prof. Zbigniew Fallenbuchl wygłosił odczyt z ramienia Fundacji im. A. Mickiewicza. Przyjęcie cocktail'owe zorganizowały panie: W. Ramik, B. Charuba i E. Konopacka.
 • Konkurs Recytatorski, wzięło udział 11-cioro dzieci, zajmowała się konkursem przede wszystkim Natalia Jeffreys.
 • Ostatnie zebranie Ogniwa odbyło się w domu E. Konopackiej. Pokazywała nam przeźrocza z podróży do Hiszpanii i Maroka dając historyczne objaśnienia podboju tych terenów przez Arabów. W drugiej części zebrania wręczono upominek od Ogniwa Wandzie Zatłokal-Garlickiej z okazji ślubu.

1977-78 Zofia Zawidzka

 • Tradycyjna dochodowa impreza Andrzejki zorganizowane przez J. Szpakowską, wypadła świetnie.
 • Jadwiga Domańska otrzymała Złotą odznakę KPK za swój wkład artystyczny w życie polonijne.
 • W 1977 r. został zorganizowany pierwszy Konkurs Recytatorski przez Jadwigę Domańską z poparciem całego Ogniwa. Komitet organizacyjny składał się z Jadwigi Domańskiej, Danusi Krzaniak i Natalii Jeffreys.
 • Federacja była reprezentowana na wieczorze dyskusyjnym urządzonym staraniem Komitetu Narodów Ujarzmionych, na temat dysydentów z krajów bałtyckich. Treść prelekcji i dyskusja wskazały jak niesłychanie ważnym aspektem naszego życia w wolnym świecie, jest informowanie o rzeczywistości człowieka w krajach ujarzmionych pozostających pod ścisłą kontrolą Rosji Sowieckiej. Polskie organizacje są jedynym głosem który może informować świat Zachodni co się dzieje w krajach pod okupacją i wpływami sowieckimi.
 • Nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Mateusza na intencję krajów ujarzmionych w którym uczestniczyła Federacja.
 • W 1978 Mirosława Gawalewicz członkini Ogniwa została wybrana Prezesem KPK.
 • Udział w manifestacji protestacyjnej w obronie polskich robotników.
 • 1978 Bardzo ciekawy odczyt przy współudziale Federacji zorganizowany na Carlton University przez Fundację Mickiewiczowską pod tytułem "Paweł Strzelecki and Australia: a Study of a Fighter for Freedom, Romantic, Explorer, Scientist and Philantropist" Federacja zajęła się przyjęciem dla gości.
 • Federacja popiera imprezy innych organizacji, a zwłaszcza odczyty. Tu należy wymienić ciekawy odczyt prof. Jerzego Wojciechowskiego pt. "Ekologia Wiedzy: czy rozwój nie niszczy ludzkości?" zorganizowany przez STP.
 • Przygotowanie stoiska polskiej sztuki ludowej na Festiwalu Polskim pod patronatem KPK. Fundusz przeznaczony na koszty konferencji "Polonia 78-Polonia Jutra".
 • Kwiecień - udział w zebraniu Komitetu Narodów Ujarzmionych, wyświetlenie filmu "Prisonland".
 • Stypendium wysokości $200, na rok 1978 zostało przyznane Teresie Bisping.
 • Udział w obchodach jubileuszowych Chóru im. I. Paderewskiego oraz SPK w Ottawie.
 • Zorganizowanie Komisji Matki i przygotowanie listy kandydatów do Zarządu KPK, oddział Ottawa.
 • Wyznaczenie delegatki do Komisji Programowej na Światowy Zjazd Polek, poprzedzający Zjazd Polonia 78 w Toronto, 23 - 25 maj 1978.
 • Napisanie historii Ogniwa.
 • Z pomocy finansowej Ogniwa skorzystały następujące organizacje i instytucje:
 • Fundusz wydawniczy dr Jerzego Brauna; Klub Młodzieżowy Piłki Nożnej w Ottawie; Związek Nauczycielstwa polskiego; POSK; Fundusz Obchodów 100-lecia Wilna, Ontario; ZHP Ottawa, organizujący Zlot na Kaszubach; zakupiono półki dla Biblioteki Polskiej w Domu POSK; $50 Robotnikom Polskim w Polsce; Polskie Misje w Burundi i Kamerunie; pomoc drużynie harcerskiej "Tęcza" w Ottawie. Komitety Kongresu Polonii Kanadyjskiej Opieki Społecznej ( trzęsienie ziemi w Gwatemali); więźniowie polityczni; pomoc Bibliotece w Paryżu.

1978 - 79 i 1979 - 80 Jadwiga Domańska

 • Liczba członkiń 38.
 • Jesień - przyjęcie gości po odczycie zorganizowanym przez Mickiewiczowską Fundację; reprezentantka Ogniwa w Council of Women i Citizenship Council; Andrzejki i stała współpraca z KPK.
 • Drugi Konkurs Recytatorski odbył się na wysokim poziomie i pierwszą nagrodę otrzymała Basia Makomaska za deklamację wiersza "Przed Sądem" M. Konopnickiej.
 • Mira Gawalewicz Prezes KPK Ottawa i J. Domańska wzięły udział w Konferencji Jutra w Toronto. Występ zespołu teatralnego z Londynu w Ottawie był dużym sukcesem teatralnym i finansowym dla Ogniwa. Festiwal Polski z bazarem udał się bardzo, stoisko Ogniwa stało się głównym źródłem dochodu tego Festiwalu.
 • Podwieczorek przy mikrofonie - udana impreza zorganizowany artystycznie przez Jadwigę Domańską z pomocą Ogniwa.
 • Udział Federacji w odczycie Jana Nowaka, Dyrektora sekcji polskiej Wolnej Europy.
 • Udana jak zawsze zabawa Andrzejkowa, kontynuacja co rocznych imprez: podwieczorek dla nowych obywateli Kanady; Lampka wina po odczycie prelegenta Fundacji im. A. Mickiewicza.
 • Sprzedaż wypieków zasiliła kasę na wysłanie delegatki na Walny Zjazd Federacji w Winnipeg.
 • Ogniwo współpracowało z Komitetem Szkolnym w urządzenie 3-cio Majowej Akademii.
 • Udział Ogniwa w "Homelands - Les Patries" urządzając stoisko. Trzeci Konkurs Recytacji cieszy się dużym powodzeniem.
 • Cele charytatywne: Harcerstwo; nagrody na Konkurs Recytatorski; na Komitet Misyjny; Fundusz pomnika Katyńskiego; Fundusz Społeczny Kongresu; Komitet Obrony Robotników KOR; Redakcja Bratniaka; Katolicki Uniwersytet Lubelski; Zakład dla Niewidomych w Laskach; Skarb Narodowy; Fundusz prasowy Głosu Polskiego; Fundusz prasowy Czasu.
 • We wrześniu SPK urządziło podniosły obchód rocznic II Wojny Światowej, w której pomagała Federacja. Wieczór był uświetniony obecnością Gubernatora Generalnego, Eksc. E. Schreyera.
 • Pogadanka z przeźroczami Krystyny Makomaskiej o życiu Polonii w Londynie, druga pogadanka Jadwigi Domańskiej o Zjeździe Łączności z walczącym krajem. Przyjęcie dla Wandy Zalutyńskiej Przewodniczącej Zarządu Głównego.
 • Zorganizowanie dwóch koncertów niewidomego pianisty z Polski Edwina Kowalika.
 • Wystawienie sztuki teatralnej "Przed Sklepem Jubilera", pióra Andrzeja Jawienia (pseudonim Papieża). Sztuka przyniosła $100 dochodu, który został przeznaczony na Dom Pielgrzyma Jana Pawła II - go.
 • Przygotowanie posiłku dla 18-cio osobowej wycieczki dzieci szkolnych z Toronto, Ogniwo pokryło część kosztów.
 • 20 minutowa audycja telewizyjna o historii i działalności Ogniwa nr.8. Konkurs Recytacji poezji polskiej dla młodzieży.
 • W National Arts Centre Ogniwo zorganizowało pokazowy warsztat ozdób choinkowych.
 • Mirosława Gawalewicz członkini Ogniwa mianowana po raz drugi Prezesem KPK i członkiem Rady do Spraw Wielo-kulturowości przy Rządzie Ontario.
 • Udział członkiń w obchodzie rocznic II-giej Wojny Światowej. Członkinie pomagały SPK przy organizacji uroczystości./
 • Datki charytatywne: Stypendium dla studenta polonistyki; dotacja na ZHP; nagrody na Konkurs Recytatorski; na Komitet Misyjny przy parafii; Fundusz Pomnika Katyńskiego; Fundusz Społeczny Kongresu; Komitet Obrony Robotników; Redakcja "Bratniaka"; Katolicki Uniwersytet Lubelski; Zakład dla Niewidomych w Laskach; Skarb Narodowy; Fundusz Prasowy "Głosu Polskiego"; Fundusz Prasowy "Czasu".

1980-81 Janina Szpakowska

 • Ogniwo składa się z 38 członkiń.
 • Listopad - dwie imprezy: Wieczorek Recytacji poezji Czesława Miłosza; powtórzenie sztuki Jana Pawła II "Pod Sklepem Jubilera".
 • Odbył się bardzo udany Sylwester wraz z Kołem Pań w hotelu Chimo. Całkowity dochód z tej udanej imprezy w wysokości $830,82 został przekazany przez obie organizacje na Fundusz Pomocy Polsce.
 • 8 stycznia, podwieczorek dla nowych obywateli w ramach pracy z Citizenship Council.
 • Członkinie Ogniwa brały niezwykle czynny udział w pracach poprzedzających Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Prawie każda członkini pracowała na każdym odcinku prac Komitetu Organizacyjnego. J. Domańska była odpowiedzialna za stronę artystyczną, E. Kołodziej zajęła się bankietem K. Makomaska, W. Ramik, i D. Tabaka przygotowały "Wine and Cheese Party" na otwarcie polskiej sztuki ludowej w Museum of Man. I. Gadomska pełniła dyżur przy biletach, a W. Zatłokal-Garlicka dostarczyła materiały dla delegatów
 • Kwiecień - Konkurs Recytatorski, wzięło udział 11-ro młodzieży. Pierwsza nagroda Dorota Jeffreys; druga Basia Makomaska; trzecia; Marek Przednówek.
 • 20 Maj - staraniem Ogniwa został zorganizowany koncert młodzieżowy chóru "Lutnia" z Warszawy, koncert odbył się w sali "Chapel" na Uniwersytecie Ottawskim. W czasie koncertu grała również pianistka Elżbieta Karas - Krasztel. Chór zwiedził Ottawę, w parlamencie chór dał krótki koncert polskich pieśni. Lista członkiń które gościły młodzież z Polski: B. Barry, H. Czuma, D. Tabaka, J. Szyryńska, J. Łukasiewicz, E. Kołodziej.
 • Sprzedaż ciasta na cele charytatywne
 • W maju, Ogniwo zorganizowało koncert młodzieżowy "Lutnia" z Warszawy na Uniwersytecie Ottawskim.
 • Zamiast Andrzejek panie urządziły wyprzedaż ciast domowych dla celów dochodowych.
 • Zostało też wypłacone stypendium.

Początek strony

1981-82 i 1982-83 Danuta Tabaka

 • 1982 czerwiec - udział w "Homelands", stoisko Ogniska a także dyżury przy stoisku KPK. Stoisko Ogniwa # 8 przyniosło $500,00 dochodu.
 • Spotkanie towarzyskie u pp. Barry z okazji 25-lecia-Federacji. Tematem spotkania, wspomnienia z minionych lat. Msza św. na 25-lecie Federacji w polskiej parafii.
 • Z okazji 25-lecia Federacji został urządzony bankiet w Toronto. Stronę artystyczną zorganizowała J. Domańska. Wzięły udział delegatki: M. Gawalewicz, H. Celińska i W. Ramik.
 • 17 września film wyświetlony w National Public Library pt. "Wielka Droga" na temat wejścia Sowietów do Polski w 1939r.
 • Msza św. zamówiona na 25 - lecie Federacji. Na bankiet 25 - lecia Federacji pojechały do Toronto: J. Domańska, M. Gawalewicz, H. Celińska, i W. Ramik.
 • Tradycyjne "Andrzejki", oraz Sylwester razem z STP, organizatorka Renia Miszkiel, kawiarenkę prowadziła Zosia Zawidzka i pomagała L. Stolfa. Przed-sprzedażą biletów zajmowała się Kasia Choynowska, a Lucy Piskor przy wejściu.
 • Odpowiadając na apel Zarządu Głównego, jesienią 1981 roku rozprowadziłyśmy w przedsprzedaży 65 egzemplarzy książki prof. I. Wieniewskiego "Heritage - The Foundation of Polish Culture" wydanej przez Federację.
 • 4 listopad - Wieczór "Poezji Dysydenckiej" na Uniwersytecie Ottawskim zainicjowany przez J. Domańską. B. Barry przyjęła lunchem prelegentów, a D. Tabaka i p. Szyryńska gościły ich obiadem.
 • Opłatek Polonii z Parlamentarzystami.
 • 28 grudnia urządziłyśmy wspólny opłatek wraz z mężami w gościnnym domu pp. Barry.
 • Grudzień - udział w Craft Sale w Cantenburry Community Centre.
 • Styczeń - Przewodnicząca Danuta Tabaka reprezentuje Ogniwo na Opłatku Parafialnym.
 • Marzec Maria Zaborska skompletowała i wysłała w imieniu Ogniwa, wyprawkę i dla małej Marii Wiktorii i ubrania dla pozostałych dzieci Lecha Wałęsy, koszt wysyłki paczki został pokryty ze zbiórki urządzonej na miesięcznym zebraniu. Życzenia świąteczne i podziękowanie za paczkę, przysłała Danuta Wałęsa na ręce Marii Zaborskiej.
 • Akademia 3 - cio Majowa była organizowana przez Ogniwo. W reżyserii pomagała Elżbieta Mordasewicz z Koła Pań. Tematem Akademii było hasło "Solidarność Młodzieży Polonijnej z Młodzieżą w Kraju"
 • Pogadanka N. Jeffreys na temat "Moje wrażenia z niedawnej wizyty w Polsce.
 • 10 Październik - udział Ogniwa w uroczystości poświęcenia obrazu Św. Maksymiliana Kolbe, który malowała i podarowała kościołowi Św. Jacka w Ottawie nasza członkini Ewa Konopacka.
 • W organizowaniu Andrzejek brały udział następujące panie: Teresa Miszkiel główna organizatorka, Kasia Choynowska, L. Piskor, Zosia Zawidzka, Halina Celińska i Lidia Stolfowa (kawiarenka), Janka Łukaszewicz i Wera Ramik "Irish Coffee", Danusia Hauck - dekoracje.
 • W grudniu, 1982 r. przyszedł list od p. Danuty Wałęsa z podziękowaniem za paczkę którą wysłałyśmy do niej na wiosnę.
 • Konkurs Recytatorski prowadziła Jadwiga Domańska, dużą zasługę w przygotowaniu konkursu ponosi Teresa Sendyk, nauczycielka, która poświęciła dużo czasu w przygotowaniach. Nagrody na konkurs były ufundowane przez tutejszą Radę Szkolną i przez nasze Ogniwo.
 • Maj - Przewodnicząca reprezentowała nasze Ogniwo na 75 - leciu Związku Polaków, który miał miejsce w Confederation Room na terenie Parlamentu.
 • Członkinie brały udział w akcji zbiórki funduszu na lekarstwa dla Polski, pod kierownictwem Very Ramik.
 • J. Domańska jest delegatką naszego Ogniwa na Zjeździe Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Winnipeg 12 - 14 październik.
 • 20-go listopada Ogniwo zorganizowało wieczór literacko-towarzyski w Polskim Domu, zamiast tradycyjnych "Andrzejek". Wystąpiła grupa teatralna "Kalejdoskop" z Toronto z programem "Etiuda Po-sierpniowa", nadzwyczaj pomogły w organizowaniu imprezy: J. Łukaszewicz, J. Szyryńska, H. Celińska i H. Kos-Rabcewicz.
 • Przewodnicząca Danuta Tabaka przygotowała historię Ogniwa # 8, która została załączona do książki pamiątkowej, wydanej na 25 - lecie parafii św. Jacka.
 • Członkinie naszego Ogniwa pomogły ks. Kosianowi urządzić Wigilię dla nowoprzybyłych uciekinierów z Polski.
 • W ciągu całego roku członkinie uczestniczyły w manifestacjach, które odbywały się co miesiąc przed ambasadą PRL. Przyjmowały poczęstunkiem delegatów z poza Ottawy którzy przyjeżdżali demonstrować.
 • Ogniwo udzieliło pomocy finansowej: $700 na zakup pożywek dla niemowląt w Polsce z dochodu z "Andrzejek"; $260 łącznie z Kołem Pań na ten sam cel z Wieczoru Sylwestrowego; $500 na fundusz sponsorowania Polaków z Austrii do Kanady; $100 na "Informator"; $50 na Skarb Narodowy; $50 na doraźną pomoc dla nowoprzybyłej rodziny z Polski; $25 - paczka dla ubogiej rodziny w Polsce..
 • Dziękujemy naszej wice-przewodniczącej Jance Łukaszewicz za pomoc Jadzi Złoczewskiej która złamała rękę. Specjalne podziękowania od Przewodniczącej dla Janki Łukaszewicz i Jadzi Szyryńskiej, za stałą pomoc i radę.

1983-84 i 1984-85 Ziuta Król

 • Kadencja obejmowała dwie doroczne wystawy organizowane przez Folk Arts Council, zwane "Homelands". W roku 1984 stoisko Federacji na "Homelands" otrzymało pierwszą nagrodę od Folk Arts Council za wystawę p.t. "Kaszuby".
 • Styczeń 28, 1985 - koncert: Lidia Kłobucka - sopran, Stanisław Zieliński - fortepian, w National Arts Centre, zorganizowany przez Ogniwo # 8.
 • Przyjęcie Federacyjne u Krystyny Przednowek połączone z odczytem na temat "Women's Credit Union w Ottawie przez p. Jadwigę Holenderską, odczytanie utworów poetycznych i dyskusje.
 • Udany wieczór brydżowy przyciągnął 40 osób, "Andrzejki" były mniej udane
 • Doroczny Konkurs Recytatorski
 • Prawie całe Ogniwo było obecne na koncercie Capella Cracoviensis 15 maja, 1985 r.
 • "Lampka wina" na odczycie Fundacji Mickiewiczowskiej.
 • Trzy członkinie reprezentowały nasze Ogniwo na Walnym Zjeździe Federacji w Toronto, p. Ziuta Król reprezentowała Ogniwo # 8 na dorocznym spotkaniu z parlamentarzystami.
 • W październiku Ogniwo gościło Mary Panaro, zasłużoną członkinię Federacji.
 • W marcu miała pogadankę p. Mary Howell z Ottawskiej Council of Women na temat swojej pracy.
 • Pomoc finansowa: dla harcerstwa, London Youth Club; Skarb Narodowy; Fundacja św. Andrzeja Boboli; Fundusz Młodzieżowy im. J. Dobrudzkiej.
 • Stypendium otrzymała Jadwiga Holenderska.
 • Zamiast Andrzejek 1984 została zorganizowana sprzedaż ciast.
 • Zmarła w kwietniu 1984 r. wieloletnia członkini Łucja Koziołkowska
 • Ogniwo podjęło się znaleźć w Polsce instytucję która pomaga starszym ludziom, na ten cel zmarła p. Łucja zostawiła $5,000.

1985-86 Maria Zaborska

 • Organizowanie Wieczorów Brydżowych; podwieczorki literackie; Andrzejki.
 • Zorganizowanie z inicjatywy Zofii Zawidzkiej - łańcuchowej półgodzinnej modlitwy na intencję Polski, rozpoczętą po ranieniu Ojca Świętego.
 • Wręczenie dorocznego stypendium ufundowanego przez Ogniwo w sumie $250.00;
 • Doroczny Konkurs Recytatorski.
 • Wieczorki poetyckie.
 • Odwiedzanie przez członkinie niewidomej Polki; praca w Council of Women.
 • Jadwiga Domańska otrzymała za swą niestrudzoną pracę społeczną odznakę Polonia Restituta w 1985 r.
 • IX Zjazd Federacji Polek odbył się w Ottawie, 16 -19 maja 1986 r. Ogniwo # 8 przyjęło wszystkich serdecznie ze staropolską gościnnością. Dużą przyjemnością był dla nas przyjazd delegatki z naszego najmłodszego Ogniwa z North Vancouver. W sprawozdaniach Ogniw przebijała różnorodność działalności na kulturalnym i charytatywnym polu pracy. Długo pozostaną w pamięci razem spędzone dni, pełne serdeczności.
 • 12 pań z Ogniwa nr.8 zostało wyróżnione oznaką "Trilium" przez Ontaryjskie Ministerstwo Obywatelstwa i Kultury.
 • Trzy delegatki Ogniwa wzięły udział w przyjęciu zorganizowanym przez ontaryjskiego ministra Obywatelstwa i Kultury dr Lily Munroe.
 • Dwie członkinie brały udział w spotkaniu z federalnym ministrem emigracji Walterem McLean które odbyło się w Arts Centre.
 • Za okres sprawozdawczy suma wydana na cele dobroczynne wyniosła $3035,78, w tym jest suma na $250,00 które Ogniwo # 8 ofiarowało na Operation Lifeline (pomoc dla szpitali dziecięcych w Polsce.) Federacja przez dwa lata wspierała przebudowę Domu dla Starszych Kobiet w Lublinie.
 • Zmarła 20 marca, 1986 r. Lidia Stolfa.

1986-87, 1987-88 i 1988-89 Maka Sozańska

 • Święto Niepodległości 11 -go listopada było organizowane przez Ogniwo.
 • Wieczorki brydżowe raz na miesiąc, w czasie jesieni i zimy. Konkurs recytatorski w którym wzięło 21 dzieci.
 • Przyjęcie dla Marii Panaro odznaczonej Orderem Kanady, członkini z Winnipeg, która odwiedziła Ogniwo # 8. Odbył się towarzyski lunch a potem "lampka wina" u p. L. Rzepeckiej.
 • Konkurs Recytatorki odbył się w listopadzie. Wzięło udział 21 dzieci i młodzieży od lat siedmiu do siedemnastu.
 • Datki na cele charytatywne w okresie 1987-88 wyniosły $820.00.Konkurs Recytatorski $208,84; Stypendium $250,00.
 • Odbyły się tradycyjne "Andrzejki" z orkiestrą pod nazwą Calipso na której gospodynią była Krysia Makomaska. Pan St. Kielar, za stałą pomoc naszemu Ogniwu otrzymał honorowe członkostwo naszego Ogniwa.
 • W listopadzie uczestniczyłyśmy w uroczystości odznaczenia p. Tudi Maclean, żony byłego ambasadora kanadyjskiego do Polski, złotym medalem Kongresu Polonii Kanadyjskiej za jej oddaną pracę w celu pomocy Polakom, a w szczególności szpitalowi dla dzieci w Warszawie.
 • Elżbieta Kołodziej z ramienia Ogniwa zorganizowała przy pomocy dzieci szkolnych , ubieranie choinki i pokaz robienia zabawek w National Arts Centre. Udział w spotkaniu dorocznym z posłami Parlamentu.
 • Tradycyjne Andrzejki, jak zawsze bardzo udane, były organizowane przez vice-prezeskę Krystynę Makomaską. Pan Stanisław Kielar, za stałą pomoc w organizowaniu licznych imprez Ogniwa nr.8, otrzymał honorowe członkostwo Federacji. Czysty dochód z Andrzejek $2506.00.
 • Prezeska i delegatka Ogniwa głosowały przeciwko przerywania ciąży na zebraniu Ottawa Council of Women. Niestety rezolucja przeszła większością głosów, więc Prezeska Ogniwa wysłała specjalny list jako dodatkowy protest.
 • W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbył się "Opłatek" w domu prezeski Maki Sozańskiej, zorganizowany jako "pot luck". Wieczór był tak udany, że postanowiono powtarzać corocznie tego rodzaju spotkanie.
 • Dorocznym zwyczajem Ogniwo udekorowało choinkę na Boże Narodzenie w NAC.
 • Datki: $25 Fundacja Mickiewiczowska; Komitet Lekarzy i Farmaceutów $100; Operation Lifeline $150; Skarb Narodowy $50; Fundacja Św. Andrzeja Boboli $25; Solidarność $90.
 • Ogniwo sponsorowało sprowadzenie do Kanady matki z córką znajdujących się w Niemczech w tymczasowym obozie. Po sprowadzeniu, trzeba było zająć się nowoprzybyłymi i zorganizować im mieszkanie, pracę i pomoc finansową. Stypendium slawistyczne zostało powiększone do sumy $300.00.
 • Staraniem Jadwigi Domańskiej, naszej członkini, "Ottawski Klub Teatralny" wystawił w styczniu "Betlejem Polskie" odnosząc ogromny sukces.

1989-90 Regina Forester

 • Trudności z skompletowaniem zarządu, K. Makomaska stawia wniosek, żeby zawiesić pracę Ogniwa, ponieważ brak "rąk do pracy".
 • Doroczne: "Andrzejki"; Konkurs Recytatorski; stypendium dla studenta Slawistyki.
 • Federacja pierwsza rozpoczęła zbiórkę na cele funduszu Mazowieckiego. 27 marca br. Odbyło się spotkanie z premierem T. Mazowieckim w polskiej ambasadzie w Ottawie, w tym historycznym momencie po raz pierwszy od 45 lat działacze polonijni przekroczyli próg ambasady polskiej.
 • W 1900 Ogniwo zainicjowało zbiórkę pieniędzy na fundusz premiera Mazowieckiego, wpłacając $1,000 do Kongresu Polonii. Ogólna zbiórka przyniosła $38,000.
 • Kongres Polonii Kanadyjskiej upoważnił Federację do zorganizowania Polskiej Wystawy w Muzeum Cywilizacji w Ottawie.
 • Datki na cele charytatywne $3559,90; stypendium $300,00; Msza św. na 3-maja $25,00.

Początek strony

1990-91 Jadwiga Domańska

 • Pani Mirosława Gawalewicz została odznaczona "Order of Canada" w 1991 roku. Panie: Jadwiga Domańska i Ludwika Rzepecka dostarczyły informacji uzasadniających zasługi pani Mirosławy.
 • Ponieważ Regina Forester nie mogła zostać na drugą kadencję z powodu choroby męża, na jej miejsce zgłosiła się Jadwiga Domańska.
 • Ogniwo współpracuje z innymi organizacjami polonijnymi, biorąc udział w imprezach: tradycyjne spotkanie z parlamentarzystami; demonstracje (Black Ribbon, pro - life); udział w odsłonięciu pomnika Human Rights
 • Pierwsza impreza "Andrzejki Inaczej" , oprócz kolacji i tańców zostały wprowadzone występy polonijnych aktorów, wieczór bardzo udany. Wieczór ten został powtórzony pod nazwą "Kabaretu" z dużym powodzeniem.
 • W 1992 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Ogniwo wystawiło stoiska z polskimi wyrobami ludowymi w ramach kiermaszu mniejszości etnicznych.
 • Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży. Organizatorką była Krystyna Makomaska. Wzięło w nim udział 37 dzieci. Nagrody były ofiarowane przez polskie organizacje. Pokaz przezroczy z Mediugorie w domu pp. Krzaniaków.
 • Z sekretariatu Ogniwa wyszedł list w sprawie włączenia Warszawy do komunikatu o pogodzie w Europie, co zostało zrealizowane.
 • Pomoc materialna dla Domu Starszych Kobiet prowadzonym przez Siostry Albertynki w Lublinie. Pomoc niewidomemu w Polsce i dalsze wysyłanie paczek potrzebującym w Polsce. Operation Lifelina $500; Komitet Lekarzy i Farmaceutów $250; Polskie dzieci w Rosji $238; p. Wierzbicka $200; p.K. (niewidomy) $100; pomnik $175; Kurdowie $100; KUL $50; dwa zegarki dla niewidomych $73.

1991-92 i 1992-93 Tatiana Okrasa

 • Listopad - tradycyjne Andrzejki dla przyjemności i w celach dochodowych (konkursy, tańce, wróżby, oraz stoły przygotowane przez nasze panie).
 • Cele charytatywne: Towarzystwo Pomocy Brata Alberta w Lublinie; "Operation Lifeline"; Biblioteka Polska w Montrealu; Katedra Historii Polski na Uniwersytecie w Toronto; składki na Komitet Lekarzy i Farmaceutów; Skarb Narodowy; wspomaganie prywatnych osób w Polsce.
 • Opłatek członkiń w domu Reni Miszkiel wypadł wspaniale. Atmosfera była serdeczna, świąteczna i bufet świetny. Organizowały: B. Barry i Maka Sozańska.
 • "Podwieczorek przy Choince" w Domu Polskim był zorganizowany przez Jadwigę Domańską i członków Kabaretu. Brały udział i pomagały Tatiana Okrasa, Danusia Skąpska, Ilona Wasilik, Alina Wasiluk i Halina Celińska.
 • J. Domańska odwiedziła Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta w Lublinie. Obiekt składa się z dwóch budynków i skromnej kaplicy. Prowadzona jest bezpłatna stołówka dla około 600 osób. Funkcjonuje bezpłatna przychodnia dentystyczna, lekarska i świetlica. W remoncie przejściowe schronisko dla bezdomnych.
 • Współpraca z innymi organizacjami: tradycyjne spotkania z parlamentarzystami; demonstracje ((Black Ribbon Day oraz Pro-Life); odsłonięcie pomnika Human Rights w Ottawie; nasza delegatka Jadwiga Domańska wzięła udział w bankiecie wydanym na cześć Dalai Lamy z Tybetu, laureata pokojowej Nagrody Nobla.
 • W 1991 roku nasze członkinie wzięły udział w bardzo uroczystych obchodach 200 - lecia Konstytucji 3 Maja na terenie parlamentu, z udziałem przedstawicieli rządu Kanady.
 • W 1992 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Ogniwo wystawiło stoiska z polskimi wyrobami ludowymi w ramach kiermaszu mniejszości etnicznych.
 • Corocznie Ogniwo organizuje Konkurs Recytatorski dla młodzieży; udzielanie dorocznego stypendium z literatury i języka polskiego na Uniwersytecie Ottawskim.

1993-94 Krystyna Makomaska

 • 12 wrzesień piknik w posiadłości pp. Łukasiewiczów.
 • Tradycyjne "Andrzejki".
 • Zorganizowanie koncertu pianistki Ewy Bukojemskiej. Duży wkład w tę pracę włożyły panie Ewa Zadarnowska i Jadwiga Domańska. Koncert odbył się w Domu Polskim i był wielkim sukcesem. Listopad - pożegnanie p. Tatiany Okrasy w domu p. Ziuty Król. Udana tradycyjna impreza "Andrzejek" wzmocniła budżet Federacyjny.
 • Uroczyste przyjęcie na cześć p. Marii Zaborskiej która ukończyła 90 lat w domu Ewy Konopackiej. Życiorys p. Marii napisała E. Konopacka w Informatorze grudniowym 1993 w dziale Sylwetki członkiń.
 • Wręczenie stypendium w wysokości $200.00 na wydziale Slawistyki Uniwersytetu Ottawskiego panu N. Rogers.
 • Luty - wspaniały koncert skrzypcowy - Doroty Anderszewskiej, w sali Biblioteki Narodowej w Ottawie.
 • Przewodnicząca i jej zastępczyni reprezentowały Federację na przyjęciu w City Hall, 16 stycznia z okazji 100-cia założenia Council of Women
 • W lutym członkinie Zarządu i Ogniwa wzięły udział w uroczystym odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej upamiętniającej dorobek polskich profesorów na Uniwersytecie Ottawskim.
 • W marcu Federacja podjęła herbatką nowo przyjętych Obywateli Kanadyjskich w Citizen's Court.
 • Śniadanie Wielkanocne odbyło się u p. Elżbiety Kołodziej.
 • W XII dorocznym Konkursie Recytatorskim wzięło udział 35 dzieci. Przed rozpoczęciem konkursu zostało wręczone studentce polonistyki na Uniwersytecie Ottawskim - Katrinie Moy - doroczne stypendium Ogniwa #8.
 • Nagrody tym razem były w formie książek i dyplomów zamiast nagród pieniężnych
 • Przygotowany został program na Akademię 3-cio Majową upamiętniającą Konstytucję 3 Maja i 50 rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Dochód Federacja przeznaczyła na szkolnictwo polskie na dawnych wschodnich ziemiach polskich.
 • Akcja charytatywna: 500 dolarów na ośrodek w Helenowie, $100 dla Battered Women, $100 dla pani Popek. Zaczęła się akcja zbierania znaczków na zakup psów-przewodników dla niewidomych, sugestia p. Ewy Zadarnowskiej. Wysłano paczkę z książkami do Fogo Island Literacy Association. Za pieniądze ze sprzedaży Entertaiment Books została zakupiona szafka na akta Ogniwa Przygotowanie Akademii 3-cio Majowej.

1994-95 Ewa Zadarnowska

 • Na etniczną choinkę, przygotowywaną przez Council of Women, przekazane zostały polskie zabawki.
 • Koncert fortepianowy p. Agnieszki Rogińskiej i sopranu p. Barbara Szarek, koncert został nagrany przez Rogers TV.
 • Grudzień. Wieczór poezji Zofii Zawidzkiej - recytacje z podkładem muzycznym Jasińskiego i Kielara. Część wierszy deklamowała Jadwiga Domańska. Wiersze z tomiku "Czarne Bzy" zostały wydane z pomocą Federacji Polek. Urywki z recenzji Genowefy Staroń: Wydany nakładem poetki tomik to klejnot, perła wśród wierszy o wierze i miłości bliźniego, podana czytelnikowi, białym, czyli nie rymowanym wierszem. Nie mogę inaczej określić jej franciszkańskiego stosunku do Boga, przyrody i wszystkiego, co zostało przez Boga stworzone."
 • Wykład p. prof. Terezji Braun na temat problemów Trzeciego Świata.

1995-96 Ewa Zadarnowska

 • Koncerty fortepianowe Pauli Kwiatkowskiej i Agnieszki Hoszowskiej. Dla zasilania kasy: sprzedaż książek z Entertaiment i praca w kasynie
 • Cele charytatywne: Zbieranie znaczków na trenowanie psów dla niewidomych; $100 dla Biblioteki Polskiej w Montrealu; $260 dla Towarzystwa wspierania Kultury i Edukacji Polskiej na Litwie; $100 dotacja jako Friends of National Library.
 • W 1995 zmarły trzy nasze członkinie: śp. Maria Zaborska, śp. Jadwiga Złoczewska, a w grudniu w 1995 r. śp. Bożena Barry.

1996-97 i 1997-98 Ewa Zadarnowska

 • Zarząd został powołany na dwa lata.
 • Ogniwo przejęło pieczę nad Funduszem Zarządu Głównego Federacji, zwany Funduszem Młodzieżowym im. Jadwigi Dobruckiej. Został wyłoniony komitet do spraw Funduszu, do Komitetu weszły: L. Rzepecka, D. Skąpska, E. Jędrysiak i E. Zadarnowska, przewodnicząca Ogniwa (z urzędu).
 • Na jesieni został zorganizowany recital śpiewaczki operowej Marii Knapik-Sztramko przy akompaniamencie Orkiestry Palm Court z ogromnym sukcesem.
 • Andrzejki mają coraz mniejsze powodzenie, może wskutek tego, że jest organizowanych coraz więcej zabaw przez inne organizacje.
 • Konkurs Recytatorski odbył się w kwietniu z udziałem 41 uczestników.
 • Ostatnio 5 dużych paczek z odzieżą dziecięcą Ogniwo wysłało przez Wspólnotę Polską do sierocińców na Litwie i Białorusi.
 • Wieczór poetki Wisławy Szymborskiej w National Library of Canada zorganizowany wspólnie przez Federację z Polskim Klubem Teatralnym i Ambasadą Polską.
 • Wieczór poświęcony zainteresowaniom kobiecym pt. "Jak dbać o cerę?" przez kosmetyczkę E. Sokołowską. Spotkanie z ekspertem na temat medytacji przeciw stresowej.
 • Wiosną Ogniwo dopomogło w zorganizowaniu koncertu artystów słowiańskich, które odbyło się w Hull'u.
 • Uroczysty obiad w domu Przewodniczącej Ewy Zadarnowskiej na cześć delegatek z International Council of Women z USA i Kanady.
 • Czerwiec - koncert Pauli Kwiatkowskiej polskiej pianistki w National Library of Canada.
 • Pieniądze na cele charytatywne zostały zarobione przez pracę członkiń w pięciu kasynach. W rezultacie stypendium tegoroczne wyniosło $1000 dla studentki wydziału słowiańskiego; $300 ofiarom powodzi w Manitobie; $200 Bibliotece Narodowej Kanadyjskiej oraz $100 na badania nad rakiem piersi.
 • Wrzesień - koncert jesienny polskiej muzyki pt. "Od Chopina do teraz".
 • Październik - koncert najpiękniejszych arii operetkowych. Wystąpili: Barbara Szarek - sopran; Janusz Wolny - baryton; Małgorzata Dakowska - wiolonczelistka; Anna Moszczyńska - fortepian i Janusz Pietrzak - skrzypce. W Domu SPK został zorganizowany przez Ogniwo odczyt o raku piersi.
 • Zabawa Andrzejkowa tym razem wspólnie z SIP, którego Prezeską jest Lidia Zielińska.
 • Spotkanie członkiń z Iwoną Bogorya , Przewodniczącą Zarządu Głównego w domu Ewy Zadarnowskiej na herbatce.
 • Ogniwo przekazało polskim powodzianom $400 , oraz osieroconej rodzinie $300.
 • 6 marca, celem uczczenia 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, odbył się przygotowany przez Federację Polek w Ottawie wieczór literacko-muzyczny "Romantyzm w poezji i muzyce". W spektaklu opracowanym przez Ewę Karpińską wystąpili pracownicy Radia CBC - Elton i M. McDonald i polscy laureaci konkursów recytatorskich: D. Bielska, M. Karpiński i K. Wielgosz.
 • 5 kwietnia Konkurs Recytatorski w którym wzięło 40 uczestników.
 • W maju odbył się recital śpiewaczki operowej M. Knapik-Sztramko, wieczór niezwykle udany. . W koncercie brało udział liczne grono młodzieży polskiej w różnych inscenizacjach pod kierunkiem Marii Knapik-Sztramko. Organizacją zajęła się L. Rzepecka (z ramienia Funduszu Młodzieżowego im. J. Dobrudzkiej). Dochód był przeznaczony na Fundusz.
 • Święta Wielkanocne członkinie uczciły tradycyjnym "jajkiem" w domu przewodniczącej.
 • Ogniwo otrzymało list od naszego stypendysty Paul Murray, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i potem był inicjatorem założenia katedry języka polskiego w Nowej Zelandii..
 • Grupa członkiń Ogniwa wzięła udział w 5-kilometrowym marszu Regional Walkathon organizowanego w Ottawie na rzecz walki z rakiem piersi. Dotacje charytatywne Ogniwa nr 8 w latach 1996-98 wyniosły razem $5,675.

1998-2000 Ewa Zadarnowska

 • Przygotowanie Akademii Listopadowej na 80 rocznicę niepodległości p.t. "Wszystko o Legionach". Przygotowanie Andrzejek.
 • 1998 - maj, został poświęcony obraz Chrystusa Miłosiernego, w polskiej parafii św. Jacka, namalowany przez naszą członkinię Ewę Konopacką.
 • Cele charytatywne: $250 na pomoc klęski w Honduras; cztery paczki z pomocami szkolnymi dla polskiej szkoły w Turkmenistanie; $500 na usprawnienie nagłośnienia w Domu Polskim w Ottawie.
 • Ogniwo dekorowało choinkę w National Arts Centre, polskimi zabawkami, ręcznie zrobionymi przez członkinie.
 • Recital Berenika Zakrzewskiej był nagrywany przez dwie stacje telewizyjne - CJOH i YTV. Po raz drugi udział ogniwa w Walkathon for breast cancer research.
 • Jako członek Friends of the National Library Ogniwo bierze udział w zbieraniu, wycenianiu i sprzedaży książek. Cały dochód przeznaczony jest na Bibliotekę Narodową w Kanadzie.
 • Dodatkowe cele charytatywne zbiórka koców i śpiworów dla bezdomnych; pomoc dla upośledzonego dziecka i dla rodziny w Polsce na pogrzeb matki.
 • Czerwiec - Ontario Volunteer Service Awards otrzymały za - 30 lub więcej lat pracy społecznej następujące panie: Halina Celińska, Regina Forester, Wanda Garlicka, Ewa Konopacka, Weronika Ramik, Ludwika Rzepecka i Zofia Zawidzka.
 • 13 czerwca Przewodnicząca wzięła udział w pielgrzymce w Niagara-on-the Lake w 82 rocznicę czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej na cmentarzu Hallerczyków w obecności polskiego ambasadora Bogdana Grzelońskiego.
 • W listopadzie zorganizowany koncert w 150 rocznicę śmierci Chopina pt. "Man and his Music" przygotowaną i napisaną przez Ewę Karpińską. Młodzież recytowała poezje, przy akompaniamencie prof. Pierre Jasmin z Montrealu. Tradycyjne Andrzejki udały się jak zwykle.
 • Halina Celińska i Ewa Konopacka wzięły udział w spotkaniu z kanadyjskimi kobietami-weteranami, na zaproszenie Ministerstwa Obrony.
 • Parę pań z Ogniwa wzięło udział w dorocznej sprzedaży książek przez przyjaciół Biblioteki Narodowej.
 • Cele charytatywne: dotacja dla Biblioteki Polskiej w Montrealu $500; Biblioteka Narodowa $100; Fundacja Turzańskich $100; Dom Polski nagłośnienie $500; wysyłka książek do Turkmenistanu, sama przesyłka wyniosła $250; z Akademii 3-cio majowej $160. 19 Października w 1998 r. zmarła nasza członkini Zofia Pierścianowska.
 • 2000 19 lutego odbył się w ratuszu Nepean Polish Heritage Day. Ogniwo #8 pod przewodnictwem Ewy Zadarnowskiej, wciągnęło do współpracy wszystkie polskie organizacje na terenie Ottawa. Były 22 stoliki z różnymi artystycznymi wyrobami i osobny pokój z wystawą malarską, fotograficzną i z wyrobami włókienniczymi. Reprezentowane były dwie polskie szkoły. Były też stoliki reprezentujące polską kuchnię. Obecna była burmistrz Nepean Mary Pitt (Polka z pochodzenia) i Ambasador Bogdan Grzeloński i Przewodnicząca Zarządu Głównego Federacji dr Iwona Bogorya. Wystawę zwiedziło około 3 tysięcy osób. W części artystycznej wystąpił chór polski im. Paderewskiego. Tego rodzaju wydarzenia wymagają ogromnego nakładu pracy, zarząd, z przewodniczącą na czele wywiązał się z tego zadania na piątkę. (Ewa Zadarnowska, Bronisława Nawrot, Barbara Woźniak, Halina Celińska).
 • W roku 2000, w XVIII Konkursie Recytatorskim brało 28 dzieci, które stawiły się pomimo burzy śnieżnej. Medale były przygotowane przez malarza p. B. Mosielskiego. Prawą ręką przewodniczącej w przygotowaniu Konkursu była Barbara Woźniak.
 • Maj - udział przewodniczącej, wraz z grupką sportowo usposobionych pań, w 5 kilometrowym marszu na fundusz walki z rakiem piersi.
 • Volunteer Service Award otrzymały następujące członkinie: Krystyna Przednowek i Teresa Miszkiel - za 30 lat; Danuta Sękowska za - 20 lat; Ewa Karpińska i Bronisława Nawrot - 10 lat.
 • Wystawa "A Capital Experience" w Bytown Museum trwała od 15 czerwca 2000 do 15 listopada. Ogniwo # 8 zorganizowało wystawę o polskich pionierach razem z Towarzystwem Historycznym Ottawy i Instytutem Kaszuby w Muzeum Bytown. Przedstawiono życie pionierów polskiego pochodzenia od początku emigracji do 1935 roku. W wystawie w Bytown Museum brało 10 grup etnicznych. Nasza ekspozycja składała się z gabloty z eksponatami prywatnymi i tryptyku przygotowanego przez Instytut "Kaszuby" o historii Kaszubów.

Początek strony

2001-02 Ewa Zadarnowska

 • W sierpniu po zlocie Harcerskim w Acton, przyjechała grupa harcerzy (z Polski Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy) zwiedzać Ottawę. Razem z Kongresem i SPK trzeba było ich nakarmić. Ogniwo też wyasygnowało kieszonkowe - po $50 na osobę dla polskich harcerzy. ($600)
 • Przyjęcie dla zespołu pieśni i tańca "Kaszuby" z Kartuz w Polsce składającego się z 28 osób. Zorganizowane zostało zwiedzanie parlamentu, centrum Ottawa i wystawy A Capital Experience. Wieczorem odbył się koncert w Domu Polskim z którego dochód został przekazany zespołowi.
 • Na zaproszenie lotników-weteranów, członkinie Ogniwa zwiedzały Muzeum Lotnictwa i słuchały wspomnień war brides.
 • Jest kontakt przez e-mail z Centrum Polonijnym w Aszchabadzie w Turkmenistanie. Zostały wysłane 2 paczki z przyborami szkolnymi oraz $330 od Ogniwa nr.8 w Ottawie plus $300 od Ogniwa nr.3 z Edmonton. $50 zostało dodane do Fundacji im Turzańskich. Zbieranie kocy zimą w 1999 r. dla bezdomnych w Ottawie.
 • W październiku 7 członkiń Ogniwa wzięło udział w marszu na rzecz badań raka piersi. Kilka pań z Ogniwa pomagało w sprzedaży książek Biblioteki Narodowej.
 • Przewodnicząca Ewa Zadarnowska reprezentowała Ogniwo nr.8 na zjeździe KPK w Hamilton, Bronisława Nawrot była obserwatorką, a Wanda Garlicka reprezentowała Instytut "Kaszuby". Doroczna Msza św. za zmarłe członkinie.
 • Listopad 2000r. koncert Marii Knapik-Sztramko - dochód przekazany na Fundusz Młodzieżowy im. Jadwigi Dobruckiej. Nagrodę za udział w konkursie młodych talentów otrzymał od Ogniwa Krzysztof Bińkowski.
 • 12 grudnia - recital fortepianowy Pauli Kwiatkowskiej. Dochód przeznaczony na Fundację "Zdążyć z pomocą dzieciom" za pośrednictwem Komisji Charytatywnej KPK.
 • Dotacje na Bibliotekę Polską w Montrealu - $500, Ogniwo zostało umieszczone na tablicy fundatorów; na nagłośnienie w Domu Polskim SPK - $500.
 • 3 styczeń Opłatek Federacyjny u przewodniczącej.
 • 16 lutego 2001 - spektakl kabaretowy Barbary Szarek - sopran, Jana Porowskiego tenor i Anny Moszczyńskiej pianistki i poetki.
 • W kwietniu 2001 roku, ukazała się antologia p.t. "Equal to the Challenge", w której ukazały się wspomnienia z okupacji i Powstania Warszawskiego Ewy Konopackiej , naszej członkini, wydanej przez Kanadyjskie Ministerstwo Obrony.
 • Przekazywanie znaczków na cele ociemniałych. Przekazane zostało jedno pudło ubrań kobiecych dla rodzin wielodzietnych na Białorusi
 • Kwiecień - XIX Konkurs Recytatorski, w którym wzięło udział 32 osoby w czterech grupach wiekowych. Pomagały przewodniczącej: Barbara Woźniak, Louis Raczkowska, Wanda Garlicka, Barbara Gołębiowska i Halina Celińska.
 • 13 maj - marsz na rzecz walki z rakiem piersi w którym brało udział 7 pań.
 • W czerwcu Łucja Peszko i Barbara Gołębiowska otrzymały volunteer awards.
 • Czerwiec spotkanie towarzyskie Ogniwa u Bronisławy Nawrot.
 • Kilka lat temu Ogniwo rozpoczęło inicjatywę alei polskiej na cmentarzu. W lipcu 2001 roku odbyło się poświęcenie części polskiej na cmentarzu w Beechwood.
 • 13 lipca Ogniwo przygotowało lunch dla 45 osób Akademickiego Chóru im. A. Mickiewicza z Poznania. Chór dał 3 koncerty a Federacja umieściła członków chóru po domach. W domu SPK lodówka została zaopatrzona przez Ogniwo zapewniająca członkom chóru śniadanie i kolację przez 3 dni.
 • W lipcu z okazji Igrzysk Frankofońskich niektóre członkinie Ogniwa spotkały się z polskimi sportowcami. Spotkanie ze sportowcami w Ambasadzie i przygotowanie lunchu dla koszykarek, judo i piłkarzy. Dużo pracy w przygotowaniach włożyła Bronia Nawrot. Kibicowałyśmy również na meczu piłki nożnej między drużyną polonijną i polską reprezentacją.
 • Przewodnicząca już od maja przygotowuje książki dla Friends National Library do sprzedaży w końcu września.
 • Coroczne zajęcia: zbieranie znaczków na niewidomych; sprzedaż książki Entertainment dla zdobycia funduszy; kontakt z Council of Women.
 • Cele charytatywne: $150 na powodzian w Polsce; Zamiast kwiatów $25 na Copernicus Lodge Fundation; $500 na zakup pianina dla Domu Polskiego.
 • Dla zdrowia, niektóre energiczne członkinie spotykają się raz w tygodniu na godzinny marsz.
 • 2002 - XX Konkurs Recytatorski odbył się w kwietniu, 38 osób (młodzieży i dzieci), impreza niezwykle udana. Sala była pełna, byli nie tylko rodzice, nauczyciele, ale też i sympatycy. Cała młodzież biorąca udział w konkursie otrzymała słowniki polsko - angielskie i angielsko - polskie, oprócz tego były nagrody pieniężne i medale.
 • Ostatni koncert organizowany przez Ogniwo # 8 przed Walnym Zebraniem, odbył się 11 maja, 2002. Był to koncert jazzowy w dawnym ratuszu Neapean. Śpiewała Kinga Górny, dawna laureatka konkursów recytatorskich, z akompaniamentem orkiestry jazzowej.
 • Ogniwo dostało dwa lata pod rząd dyplomy z miasta Nepean za wzięcie udziału w programach Nepean Central Library, urządzając dwa koncerty, pianistki Bereniki Zakrzewskiej i skrzypcowy, Urszuli Zielińskiej.

Kalendarium jest oparte na materiałach z "Informatora" oraz z archiwów Ogniwa nr 8 Federacji Polek w Kanadzie. Tekst przygotowała Ewa Konopacka.

Początek strony